• Tuomas Tuimala

Abstraktio on olennainen osa kaiken taiteen ydintä

Kun aikoinaan palasin kuvataiteen aktiivisen harjoittelun pariin, suhtauduin jokseenkin skeptisesti abstraktiin taiteeseen. Kunnioitin tyylisuuntaa lähinnä kohteliaisuudesta, mutta sisimmässäni mietin, että onko kyseessä todella oikea ja vakavastiotettava taiteenmuoto.


Yhdistin tuolloin oikeaan taiteeseen korketasoisen käsityötaidon ja minusta näytti, että iso osa modernista abstraktista taiteesta oli laadultaan vain hallitsematonta tunneilmaisua, jollaisen tekeminen ei vaadi välttämättä yhtään teknistäosaamista. Ajan myötä näkemykseni ovat kuitenkin muuttuneet ja olen alkanut arvostaa abstraktia ilmaisua enemmän. Tässä artikkelissa kerron mitä nykyään ajattelen abstraktista taiteesta ja toisaalta miksi harjoittelu realismin periaatteiden mukaan on hyödyllistä riippumatta siitä, minkä tyylisuunnan taidetta haluaa luoda.


Abstrakteja akryylimaalauksia.


Kaikki taide on abstraktia


Yksi asia, joka sai aikaan käänteentekevän muutoksen ajattelussani oli sen perinpohjainen oivaltaminen, että kaikki taide on lopulta todellisuuden abstrahointia. On nimittäin täysin mahdotonta luoda maalauspohjalle elävää ja hengittävää todellisuutta kaikessa sen käsittämättömässä rikkaudessaan ja kauneudessaan. Kaikkein hyperrealistisinkin jäljennös on lopulta vain todellisuuden jäljennös.


Realistinen esittävä taide luodaan aina abstraktion kautta. Teoksen rakentaminen alkaa aiheen pelkistetystä hahmottelusta. Tarkinkin lineaarinen luonnos on aina pelkistys todellisuudesta. Myös valöörien työstäminen alkaa aiheen pelkistämisestä valon ja varjon massoihin ja muotoihin. Tämä kaikki on havainnon tai aiheen abstrahointia. Kun teosta työstetään eteenpäin tulee siihen voimakkaampi muodon, tilan ja syvyyden illuusio. Mutta kyseessä on todellakin vain illuusio. Litteä ei muutu maagisesti kolmiulotteiseksi, se vain näyttää jossain määrin siltä.

Realistinen esittävä taide on parhaimmillaan vain abstraktion minimointia tai kätkemistä realismin illuusion alle.


Esittävän aiheen illuusio syntyy abstraktien palojen oikean sijoittelun kautta.

Abstraktissa taiteessa taas pysytään tietoisesti puhtaan abstraktion tasolla tai lähellä sitä. Tavoite ei ole synnyttää illuusiota esittävästä aiheesta, vaikka syvyyden, tilan ja muodon vaikutelmaa käytetäänkin hyödyksi. Helppo tapa luoda uskottavuutta abstraktiin teokseen onkin näiden elementtien sisällyttäminen teokseen.


Kaikki taide on abstraktia.

Kuten yllä olevista kuvista näet, kaikkia teoksia yhdistää se, että kaikki ovat pohjimmiltaan vain joukko abstrakteja paloja. Se onko aihe esittävä vai abstrakti riippuu abstraktien palojen asettelusta. Kun palikat laitetaan loogiseen ja tunnistettavaan järjestykseen syntyy vaikutelma esittävästä aiheesta. Jos taas väri-muoto -palikat asetellaan sattumanvaraiseen tai todellisuudesta poikkeavaan järjestykseen voidaan teos luokitella abstraktiksi. Abstraktiuden taso riippuu siitä kuinka kaukana teos on tunnistettavasta objektista tai aiheesta. Yllä olevat abstraktit maalaukset liikkuvat puhtaan abstraktion ja esittävän aiheen rajamailla, sillä niissä on selkeitä yhtymäkohtia luonnon ja avaruuden maisemiin.Realismi polkuna, ei päämääränä


Voi olla, että taiteilijana saatan lopulta jopa kallistua abstraktiin tai puoli-abstraktiin taiteeseen. Opettajana ja opiskelijana taas tulen pitäytymään realismissa ja klassisissa metodeissa, sillä harjoittelu niiden mukaan on osoittautunut todella tehokkaaksi tavaksi kehittää kuvataiteen ydintaitojen hallintaa. Joten realismi on minulle polku ja työkalu, jonka avulla voin saavuttaa haluamani päämäärän.


Piirustustaito kuuluu taiteilijan ydintaitoihin.


Päämäärääni taiteilijana en ole vielä lukinnut, koska pidän siitä ajatuksesta, että voin vapaasti liikkua abstrakti-realismi -spektrumilla ilman tarvetta lokeroitua johonkin tyylisuuntaan. Olen avoin eri vaihtoehdoilla ja mieleni voi muuttua.


Realismin periaatteiden harjoittelusta on paljon hyötyä.

Jos tekee taidetta työkseen, täytyy ottaa huomioon myös taloudellisia näkökulmia. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että oman taiteen markkinoinnin kannalta sitoutuminen tiettyyn tyyliin voi olla järkevää. Jos teoksissa on liikaa variaatiota, voi se synnyttää turhan sekavan kuvan. Sekavaa ideaa on vaikeampi myydä.


Kosmisia maisemia.

Sitä paitsi ainahan sitä voi tehdä omaksi ilokseen mitä huvittaa. Opetustyössä taas laaja-alainen osaaminen on eduksi ja siksi olen varsin vapautuneesti esitellyt julkisesti kaiken tyylisiä teoksiani.Haluatko oppia ilmaisemaan itseäsi vapautuneemmin?


Taidekurssien kursseilla nojaamme klassisen realismin metodeihin, mutta soveltaen niitä sekä esittävään, että abstraktiin ilmaisuun. Kurssimme soveltuvatkin kaikille niille kuvataiteesta kiinnostuneille, jotka haluavat kehittää aidosti osaamistaan. Sovellamme siis kursseillamme sitä ajatusta että realismi on polku vapaaseen itse-ilmaisuun. Hyvä paikka aloittaa vapaan itse-ilmaisun harjoittelu on opetella piirtämään hyvin. Piirustuskurssimme ovatkin suosituimpien kurssiemme joukossa. Jos olet enemmän kallellaan abstraktin ilmaisun suuntaan, voisit siinä tapauksessa hyötyä erityisesti akryylimaalauskurssistamme, jossa tehdään sekä esittäviä, että abstrakteja teoksia. Pohjana kurssilla on silti sama klassinen näkökulma kuin muillakin kursseillamme. Joten kurssin hyödyt ovat laaja-alaisia ja moniulotteisia. Tervetuloa kursseillemme! Löydät kurssimme osoitteesta www.taidekurssit.fiTerveisin,


Tuomas