top of page
  • Writer's pictureTuomas Tuimala

Akateeminen maalausmetodi

Hei! Tässä artikkelissa kerron miten voit maalata akryylimaalauksen soveltaen akateemista maalausmetodia.Johdanto akateemisen metodiin


Akateeminen metodi on jokseenkin laaja käsite, koska siitä on olemassa erilaisia sovellutuksia. Se mitä tässä artikkelissa tarkoitan akateemisella maalausmetodilla on eräänlainen keskiarvo olemassaolevista variaatioista.


Akateeminen metodi jakaa maalausprosessin sopiviin osiin, jolloin kaikkia maalaamiseen liittyviä ongelmia ei tarvitse yrittää ratkaista kerralla. Kuva rakentuu vaihe vaiheelta ja siihen lisätään kerros kerrokselta uutta visuaalista informaatiota. Ensin piirretään kynällä tai hiilellä vahva luonnos. Sitten tehdään alusmaalaus ja lopuksi lisätään värit päälle.


Klassinen akateeminen metodi saatetaan helposti mieltää jotenkin äärimmäisen vaivalloiseksi ja vaikeaksi metodiksi, johtuen mahdollisesti siitä millaisia teoksia sillä on luotu. Älä anna hienon lopputuloksen hämätä itseäsi. Menetelmä tekee todellisuudessa maalaamisesta helpompaa.


Asia on helppo ymmärtää sen valossa miten yleensä voimme oppia mitä tahansa tai onnistua missä tahansa tehtävässä hyvin. Kun saa selkeät vaihe vaiheelta etenevät toimintaohjeet, tulee vaikeastakin tehtävästä mahdollinen. Joissain tapauksissa aluksi todella vaikealta näyttänyt asia muuttuu jopa helpoksi. Tiedon puute saa meissä aikaan helposti ennakkoluuloja, jotka vaikeuttavat tarpeettomasti onnistumista.


Tältä pohjalta on hyvä alkaa tutustua akateemisen maalausmetodin vaiheisiin. Aloitetaan piirustus- ja maalaustarvikkeista.


Piirustus- ja maalaustarvikkeet


Akateeminen maalausmetodi soveltuu yhtälailla sekä öljyväreillä tai akryyliväreillä maalaamiseen. Se soveltuu myös piirtämiseen. Tässä artikkelissa esittelen metodia akryylimaalauksen näkökulmasta.


Koska menetelmässä maalausprosessi alkaa luonnoksen piirtämisestä, tarvitset joitakin piirustustarvikkeita. Piirtämiseen et tarvitse välttämättä mitään muuta kuin yhden lyijykynän, pyyhekumin ja piirustuspaperin.
Maalaustarvikkeista tarvitset sopivan maalauspohjan, joitakin siveltimiä, akryylivärejä, palettiveitsen ja paletin.
Lisää tietoa hyvistä piirustus- ja maalaustarvikkeista saat muista artikkeleistani. Tulen myös artikkelin edetessä kertomaan mitä tarvikkeita missäkin vaiheessa käytetään.Luonnoksen piirtäminen


Akateeminen maalausmetodi alkaa luonnoksen piirtämisellä. Luonnos on hyvä piirtää paperille. Paperin tulisi olla riittävän iso, jotta voit piirtää aiheen saman kokoisena kuin minkä kokoisena tulet maalaamaan sen.


Käytä luonnoksen piirtämiseen lyijykynää, hiilikynää tai hiilitikkua. Luonnoksen piirtämisen tarkoitus on antaa mittasuhteet ja muodot, sekä ääriviivat maalausta varten. Kuvan valmiista luonnoksesta näet seuraavassa kuvassa.


Kuten huomaat luonnos on pelkistetty, mutta huolellisesti artikuloitu. Luonnosta ei tarvitse välttämättä sävyttää ollenkaan, koska vain ääriviivat siirtyvät maalauspohjalle. Olen kuitenkin yllä olevaan luonnokseen sävyttänyt varjoja ja tummia alueita, koska siitä on apua muotojen piirtämisessä.


Luonnoksen piirtämiseen kannattaa käyttää aikaa, jotta saat mittasuhteet ja muodot kohdalleen. Käytä apuna mittavälineitä tarkistusmittausten tekemisessä.


Kun luonnos on valmis, siirrä siitä ääriviivat maalauspohjalle. Tämä tapahtuu niin, että värität piirustuspaperin kääntöpuolen pajuhiilellä, sitten laitat piirustuksen kuvapuoli ylöspäin maalauspohjan päälle ja seuraat kynällä piirustuksen ääriviivoja sopivasti painaen. Näin paperin takapuolella olevasta hiilestä jää jälki maalauspohjalle ja kuvan ääriviivat siirtyvät sille helposti ja kätevästi.Kuten huomaat, olen sävyttänyt maalauspohjan ruskealla maalilla. Suosittelen sinua tekemään samoin ennen luonnoksen siirtämistä maalauspohjalle.


Nyt saatat pohtia, eikö luonnoksen voisi piirtää suoraan maalauspohjalle. Miksi piirtää se ensin paperille, koska se täytyy kuitenkin saada siirretyksi kankaalle? Tähän on parikin hyvää syytä. Ensinnäkin kynällä tai hiilellä on helpompi piirtää piirustuspaperille. Toiseksi samaa luonnosta voi käyttää monta kertaa kun alkuperäinen luonnos on tallessa paperilla. Vahvan luonnoksen piirtäminen voi olla vaivalloinen prosessi, joten on hyvä jos sitä ei tarvitse joka kerta aloittaa nollapisteestä. Kun piirrät luonnoksen kerralla riittävän hyvin, voit myöhemmin tehdä siitä valmiita teoksia eri tekniikoilla.


Oikotie niille, jotka eivät jaksa mitata


Hyvän ja tarkan luonnoksen piirtäminen vaatii paljon mittailua ja korjailua. Niinpä se ei sovi kaikille. Jos haluat päästä nopeammin maalaamaan on luonnosteluvaihe mahdollista ohittaa niin, että siirrät aiheen ääriviivat suoraan mallikuvasta. Siirtomenetelmä toimii tässä tapauksessa aivan samaan tapaan kuin piirustuksen siirtämisessä.


Varoituksen sana kuitenkin tästä menetelmästä. Se ei poista piirustustaidon vaatimusta maalausprosessista. Joudut joka tapauksessa miettimään piirustuksellisia elementtejä kuten mittasuhteita maalauksen edetessä. Näin on ainakin siinä tapauksessa, että haluat saavuttaa näköisyyden aiheen kanssa. Jos näköisyydellä ei ole merkitystä, ei epätarkkuudella mittasuhteissa ole myöskään isoa merkitystä. Jos mittasuhteet ovat uskottavat, se riittää.Luonnoksen vahvistaminen maalilla


Kun olet siirtänyt luonnoksen ääriviivat maalauspohjalle on piirustus hyvä vahvistaa akryylimaalilla. Hiilen aikaansaamat ääriviivat eivät nimittäin pysy maalauspohjalla, jollei niitä sinetöi maalilla.


Luonnoksen sinetöimiseen sopii jokin ruskea maali. Se voi olla sienna tai umbra.


Kun ääriviivat on vahvistettu, voi tummat alueet sävyttää tummemmiksi.

Yllä olevassa kuvassa näet kuinka olen hahmotellut hyvin karkeasti eri tummuuksia luonnokseen. Tämän pidemmälle ei tarvitse tässä vaiheessa vielä edetä. Maalauksen voi jättää lepäämään yön yli ja palata sen pariin uusin voimin.
Yksivärinen alusmaalaus


Nyt on aika alkaa kartoittaa maalauksen valööreita. Se tapahtuu maalaamalla aihe yksivärisesti. Yksivärisen alusmaalauksen voi maalata haluamalleen viimeistelyn tasolle aina jopa valmiita näyttävän teoksen tasolle. Usein hieman vähempi kuitenkin riittää. Pääasia on se, että saat hyvän käsityksen aiheen valööreista.


Alusmaalauksen voi tehdä periaatteessa minkä tahansa värisenä, mutta yleensä se tehdään ruskean sävyisenä tai mustavalkoisena. Tämän maalauksen tapauksessa se on loogisesta tehdä ruskean sävyisenä, koska maalauspohjakin on sävytetty ruskeaksi.


Kuten kuvasta huomaat, en ole viimeistellyt alusmaalausta kovinkaan pitkälle. Taustan olen jättänyt kokonaan värittämättä. Siinä on kuitenkin riittävästi ja riittävän tarkkaa valööritietoa, jotta sen pohjalta voi edetä hyvin seuraavaan vaiheeseen.
Valmistautuminen värikerroksen maalaamiseen


Nyt pääsemme maalausprosessissa mielenkiintoiseen ja aika haastavaan vaiheeseen eli maalaamaan runsaammalla väripaletilla.


Siihen miten asiassa voi edetä on monia vaihtoehtoja. Yksi tapa, jota suosittelen myös sinulle, mikäli sinulla on vähän maalauskokemusta, on se, että valmistelet väripalettia vähän etukäteen.


Valitse sopiva valikoima akryylivärejä. Ehdotan, että yrität rajata värituubien määrän alle kymmeneen. Neljälläkin värillä voi pärjätä hyvin.


Kuvasta näet värituubit, joita itse käytin esimerkkiteoksen maalaamiseen. Mars Black, burnt umber, Ultramarine Blue, Burnt Sienna, vermillion, yellow ochre, Lemon Yellow ja Titanium White.


Tutkimalla aiheen värimaailmaa saat vihjeitä siitä mitä värejä tulet mahdollisesti tarvitsemaan. Kun olet löytänyt sopivan tuubivalikoiman, jatka aiheen värien tutkimista ja ala sekoitella joitakin oleellisimpia värejä. Jos kyseessä on muotokuva voit esimerkiksi sekoittaa otsan alueen yleisen värin, poskien alueen värin, leuan alueen värin ja lisäksi joitakin varjojen värejä.Värit on hyvä organisoida paletille johonkin loogiseen järjestykseen. Paletti tulee lopulta näyttämään enemmän tai vähemmän sotkuiselta, mutta yritä ylläpitää jonkinlaista järjestystä, jottei värit sekoitu hallitsemattomasti keskenään ja tiedät mihin mikäkin väri kuuluu.


Jos käytät paperipalettia, voit tehdä siihen tussilla sopivia merkintöjä ja muistiinpanoja.Ensimmäisen värikerroksen maalaaminen


Kun paletti on kunnossa olet valmis maalaamaan ensimmäistä värikerrosta. Anna mallin opastaa sinua värivalinnoissa. Tutki mallin värejä huolellisesti ja vertaile eri kohtien värejä toisiinsa. Mieti esimerkiksi onko jokin alue esimerkiksi selvästi harmaampi tai sinisempi kuin jokin toinen kohta. Kun laitat väriä maalaukseesi vertaa sitä huolellisesti mallin vastaavan kohdan väriin. Näyttääkö värit samalta? Muista kuitenkin, että konteksti vaikuttaa asiaan. Voi olla, että maalauksen värit alkavat loksahtaa paikoilleen vasta kun kankaalla on tarpeeksi maalia.


Hyvä paikka aloittaa värien lisääminen maalaukseen on tausta. Tausta antaa kontekstin muille väreille. Voi olla, että joudut muuttamaan taustan värejä myöhemmin, mutta jostain on aloitettava. Yritä saada ensin kokonaisuus kohdalleen ja ala vasta tehdä hienosäätöä.Lisää väriä


Kun olet saanut maalattua teokseen ensimmäisen värikerroksen, voit alkaa hienosäätää maalausta. Tässä vaiheessa hienosäätö liittyy enimmäkseen väreihin, mutta myös muotoa koskevia muutoksia voi olla tarpeen tehdä. Yleensä aihe avautuu vähitellen teoksen edetessä ellei sitä sitten ole tutkinut todella perusteellisesti jo etukäteen. Sekään ei ole huono vaihtoehto. Itsekin tein tästä esimerkkimaalauksesta ensin nopean luonnosmaalauksen.


Tällaisen luonnoksen päälle voi myös halutessaan testata omia värisekoitelmia. Joka tapauksessa, aihetta ei voi kovin helposti tutkia liikaa. Mitä paremmin tunnet aiheen, sitä helpompi se on maalata.


Kehittele maalausta niin pitkälle kuin koet tarpeelliseksi. Yleensä ei kannata luovuttaa vielä silloin kun maalaus alkaa tuntua valmiilta. Jätä se lepäämään vähintään yön ajaksi ja arvioi tilannetta uudestaan tuorein silmin. On todennäköistä, että löydät maalauksesta vielä paranneltavaa. Jos parannukset ovat toteutettavissa, tee ne.


Jotkut pelkäävät ylityöstämistä, mutta se on aika harvinainen ongelma. Riippuu tosin siitä, mitä ylityöstämisellä tarkoitetaan. Korkean viimeistelyn tason teosten maalaaminen on aina vähän pikkutarkkaa näpertelyä ja siihen menee aikaa, vaikka maalaus olisi tyylillisesti niin sanotusti maalauksellinen. Ainakaan ilman tarkkaa harkintaa ja analysointia ei synny mestariteoksia.


Viimeistely


Jatka vielä teoksen hiomista hetken aikaa. Se milloin teos on valmis riippuu tavoitteestasi. Kuinka viimeistellyn siitä haluat tai milloin teos näyttää mielestäsi siltä kuin pitää. Toki tässä täytyy huomioida oma taitotaso. Kukaan ei pysty enempään kuin tekemään parhaansa. Mutta mikäli tavoittelet ammattimaista lopputulosta tiedosta se, että silloin sinun täytyy arvioida rehellisesti sitä, mikä silloin on riittävän hyvä. Älä luovuta liian helpolla, vaan viimeistele maalaus kunnolla.Tässä artikkelissa esiintyvä esimerkkimaalaus on tutkielma eli eräänlainen harjoitusteos, mutta se on aika pitkälle venytetty tutkielma, koska piirsin ja maalasin sitä noin kaksi viikkoa. En tosin tehnyt sitä joka päivä, mutta silti alla olevassa kuvassa näkyvään lopputulokseen pääsemiseen meni monta päivää.Hätäily ei ole koskaan järkevää kun haluaa aikaiseksi hyvää laatua. Jopa nopeat parin kolmen tunnin alla primat kannattaa pyrkiä tekemään rauhasta käsin. Kyky aidosti rauhoittua ja pysähtyä tekemisen äärelle tulee palvelemaan sinua aina kun teet käsilläsi jotain. Se on yksi taitavan tekijän tärkeimmistä ominaisuuksista. Pitkäjänteisyyttä vaativat mestaritutkielmat ovat hyvä keino kehittää maalaamisessa tarvittavaa kärsivällisyyttä.


Kiitos kun luit artikkelin. Jos haluat lisää tietoa akryylimaalauksesta ja harjoitella sitä ohjatusti, tutustu Taidekurssien kurssivalikoimaan.


Terveisin,


Tuomasbottom of page