top of page

Haluaisitko elää taiteella? Käytännöllisiä ja kokemusperäisiä vinkkejä

Hei! Haluaisitko elää taiteella? Jos haluat niin silloin hyvät vinkit ovat varmasti tervetulleita. Tässä artikkelissa kerron sinulle joitakin sekä omiin että muiden ammattilaisten kokemuksiin perustuvia ehdotuksia siitä, miten taiteella voi onnistua ansaitsemaan elantonsa. Esitän vain käytännöllisiä ja realistisia vinkkejä, koska haavemaailman ideoista harvoin on apua.

Oman taiteen myyminen: Erilainen näkökulma


Yksi yleiseimmistä ohjeista, joka taiteilijoille annetaan oman taiteen myymisessä on ajatus erikoistumisesta johonkin tiettyyn aiheeseen. Usein ehdotetaan, että rajaamalla teostensa aiheet tulee taiteen markkinoimisesta yksinkertaisempaa ja tehokkaampaa. Tämä on totta, mutta ei koko totuus asiasta, eikä välttämättä aina parhain ratkaisu.


Oletetaan, että keskityt maisemamaalausten tekemiseen. Aiheiden rajaaminen auttaa sinua tulemaan nopeammin maisemamaalauksen spesialistiksi, jollon pystyt tuottamaan tasokkaita teoksia vähän vähemmällä harjoittelulla. Laadukasta tuotetta on helpompi myydä.

Toisaalta tämä auttaa sinua myös kohdentamaan markkinointiasi tehokkaasti vain niille, jotka haluavat ostaa maisemamaalauksia. Aiheiden rajaaminen antaa myös eheämmän ja selkeämmän kuvan sinusta taiteilijana. Olet Maisemamaalari!


Vaikka tämä kaikki on totta, ei se ole koko totuus asiasta. Tämä strategia ei nimittäin välttämättä toimi aloittelevalla taiteilijalla, koska se rajaa asiakaskuntaa liian rajusti ja liian varhaisessa vaiheessa. Eräs ammattitaiteilija ehdotti toisenlaista strategiaa niille, jotka aloittelevat oman taiteensa myymistä. Kannattaa tehdä taidetta mahdollisimman monipuolisesti ilman tiukkaa keskittymistä johonkin tiettyyn aiheeseen. Edes tyyliä tai tekniikkaa ei tarvitse rajata. Kaikki on sallittua kunhan laatu on hyvää. Voit tehdä muotokuvapiirustuksia, klassisia asetelmamaalauksia, maisemia, abstrakteja teoksia eli kaikkea mahdollista. Tämä avaa myyntikentän aivan eri tavalla kuin rajattu lähestymistapa. Käytännössä melkein kuka tahansa voi olla potentiaalinen asiakkaasi jos olet valmis tekemään kaikenlaista taidetta.


Lisäksi tälla tavalla voit testata käytännössä sitä, millaiset teokset menevät kaupaksi parhaiten. Näin voit tulla spesialistiksi vähitellen kun sinulle selviää se, mitä asiakkaat eniten haluavat.


Erikoistumisen ajatus sopii siis luultavasti paremmin kokeneemmille taiteilijoille kuin aloittelijoille. Tilanteet ja olosuhteet kuitenkin vaihtelevat, eikä asiaan ole olemassa mitään takuuvarmaa ratkaisua.


Kaikkein hankalinta on todennäköisesti myydä omiin vain visioihin perustuvaa omaa taidetta. Se voi toki olla osa aloittelijan tuotevalikoimaa, mutta voi olla järkevää tehdä myös tilaustöitä.Laadun merkitys


Teetpä minkälaisia teoksia tahansa niin muista, että korkea laatu on tärkeä myyntivaltti. Oman taiteen myymistä ei ehkä kannata edes aloittaa ennen kuin oma osaaminen on riittävän hyvällä tasolla. Mikä sitten on riittävän hyvä osaamisen taso? Ainakin perusteet tulisi hallita hyvin. Seuraava kuva valaisee mitä perusteiden hallinta voisi käytännössä tarkoittaa maalauksen muodossa.Perusteisiin kuuluu mittasuhteet, muoto, valööri, väri sekä rajat ja siirtymät. Lisäksi sommittelu on supertärkeä taito taiteilijalle. Yllä oleva maalaukseni heijastelee perusteiden hallintaa listaamissani perusasioissa.


Jotta ymmärrät alan realiteetit niin muistutan vielä siitä, että edes hyvä osaaminenkaan ei takaa taloudellista menestystä. Tämä on vaikea ala.


Olen itse elävä esimerkki tästä. Takana minulla on järkyttävä määrä työtä ja harjoittelua, jonka myötä olen päässyt osaamisessa kohtuullisen hyvälle tasolle. Teosmyynnissä en koskaan päässyt kuitenkaan kunnolla vauhtiin. Tosin päähuomioni oli opetustyössä, minkä vuoksi kohdistin markkinointiponnisteluni kurssien mainostamiseen. Tämä korostaa sitä, että itsellään mikään ei mene kaupaksi. Tuotetta täytyy markkinoida tehokkaasti ja ahkerasti. Eikä siltikään ole mitään takeita onnistumisesta.


Se, että saa teoskaupan hyvin pyörimään on useimmiten pitkällisen ja sinnikkään työn tulos. Siksi sinun voi olla tarpeen tehdä ja myydä myös jotain muuta kunnes teostesi kysyntä on saavuttanut riittävän hyvän tason.Myy myös osaamistasi ja asiantuntijuuttasi


Jotta voisit elää taiteella sinun voi olla tarpeen laajentaa tarjontaasi taideteosten ulkopuolelle, esimerkiksi taiteellisen osaamisesi ja asiantuntijuutesi jakamiseen. Aika moni taiteilija myös opettaa kuvataidetta. Kuvataide on lajina sikäli hyvä, että voidaksesi opettaa sitä pätevästi sinun ei ole tarvinnut opiskella kuvataidetta ja sen opettamista yliopistossa tai välttämättä missään muussakaan koulussa. Moni taiteilija on pitkälti itseoppinut ja pienen pohdiskelun ja suunnittelun kautta on kykenevä välittämään oppimiaan asioita myös muille. Toki jos olet saanut hyvää opetusta jostain niin siitä on apua myös opettamisessa. Taiteessa on tyypillistä, että tietty metodologia välittyy eteenpäin henkilöltä toiselle ja näin kuvataiteen arvokkaat perinteet pysyvät hengissä.


Voisit esimerkiksi pitää erilaisia kursseja. Nykyaikana verkkokurssien tekeminen on kätevä vaihtoehto. Se mahdollistaa tuotteen valmistamisen, joka ei ole aikaan ja paikkaan sidottu samalla tavalla kuin perinteinen lähiopetus. Verkkokurssin valmistamiseen ja ylläpitämiseen et tarvitse muuta kuin hyvälaatuisen kameran (puhelin tai tabletti), tietokoneen ja nettiyhteyden. Verkkokurssin valmistaminen käy kätevästi johonkin valmiiseen alustaan. Esimerkiksi näillä wixin nettisivuilla voi omille nettisivuilleen tehdä myös verkkokursseja. Avaamalla nettisivut wixissä saat samalla sekä nettisivut, verkkokurssialustan ja kanavan sähköpostimarkkinointia varten.


Minulla on vuosien kokemus kuvataiteen opettamisesta netissä. Jos haluaisin elää taiteella käyttäisin varmasti verkkokursseja yhtenä tulonlähteenä. Ulkomailla tämä on todella yleinen käytäntö. Todella moni taiteilija myy oman taiteensa ohella myös erilaisia opetuspalveluja.


Oman asiantuntemuksensa markkinoinnissa voisit käyttää esimerkiksi nettisivuja ja YouTube-kanavaa. Nettisivuillesi voit kirjoitella artikkeleita ja YouTubeen voit tehdä videoita, joissa demonstroit jotain taiteellista tekniikkaa tai periaatetta. Jakamalla arvokasta ja käytännölistä tietoa ilmaiseksi saat ihmiset kiinnostumaan siitä mitä muuta sinulla on mahdollisesti tarjottavana heille.


Mitä opettamiseen tulee niin siinäkään ei välttämättä kannata mennä omat mieltymykset edellä, vaan tarjota sitä mitä asiakkaat haluavat. Omien kokemusteni mukaan omat taiteelliset mieltymykset ja suurempien ihmisjoukkojen mieltymykset eivät aina täysin kohtaa.

Annan sinulle konkreettisen esimerkin, jota voit suoraan hyödyntää vaikka siinä kun teet verkkokurssin tai YouTubeen videon. Tämä liittyy siihen, mitkä aiheet ihmisiä kiinnostaa.Taidekoulu Tuimalan suosituimpia kursseja.Mitkä aiheet ihmisiä kiinnostaa?


Minun henkilökohtaiset mieltymykseni sekä kuvataiteen tekemisen että opiskelun suhteen eivät ole suurten massojen suosiossa. Jos minun olisi pakko lokeroida itseni taiteilijana ja taiteen opettajana, olen klassinen taiteilija vahvalla optisella otteella.


Monet taiteen harrastajat lähestyvät kuvataidetta vähän kevyemmin, jolloin heille on vaikea myydä tuotetta jossa sukellellaan todella syvissä vesissä. Klassinen tai teknisesti korkeatasoinen taide on lajina niin haasteellinen, että kaikilla ei yksinkertaisesti ole olosuhteiden vuoksi mahdollista syventyä sen opiskeluun. Omakin tilanteeni on tällä hetkellä se, etten pysty tekemään taidetta, koska henkiset resurssit eivät riitä siihen. On eriasia vähän piirrellä jotain kuin tehdä korkeatasoisia teoksia. Korkeatasoisen taiteen tekeminen vaatii ajallista ja henkistä tilaa. Joku toinen voi olla parempi siirtymään nopeasti asiasta toiseen.


Jos entinen ammattilainenkaan ei pysty syventymään omaan lajiinsa, niin miten se onnistuisi sellaiselta, joka käy kokopäivätöissä ja tilaa kuvataiteelle elämässä ei ole kuin muutamia tunteja viikossa, jos sitäkään. Kuvataiteen sovittaminen toiminnan täyteiseen aikatauluun voi olla haasteellista. Jos on todella munkki-luonne, joka herää aina aamuyöstä ennen vihollista ja pystyy elämään tarkasti aikataulutetun päivä- ja viikko-ohjelman mukaan niin sitten tilanne voi olla toinen. Moni taiteilija on kuitenkin luonteeltaan juuri päinvastainen. Tässä onkin hyvä itsensä kehittämisen paikka monille meille taiteilijoille. Organisoimalla omaa elämäänsä järkevästi voi saada enemmän aikaa. Sanotaan, että aika on rahaa. Ja se on totta. Sopiva tehokkuus on tärkeää.


Oli miten oli, jos haluat myydä esimerkiksi verkkokursseja meille tavallisille ihmisille, joiden aika ja energia kuluvat muuhun kuin taiteeseen niin suosittelen melko kevyttä lähestymistapaa.


Moni taiteen harrastaja luultavasti etsii jotain kivaa ja rentouttavaa tekemistä. Kukapa jaksaisi tehdä töitä töiden päälle. Tosin monet taiteen harrastajista ovat eläkeläisiä, joilla aikaa luulisi riittävän. Mutta ikääntyminen voi tuoda mukanaan uusia voimavaroihin liittyviä haasteita, vaikka vapaa-aikaa voi olla paljon enemmän. Tilanteet ja olosuhteet tietenkin vaihtelevat yksilöstä toiseen, joten esittämäni ajatukset ovat vain suurpiirteisiä linjoja ja havaintoja.Mitä voisit myydä?


Oletetaan nyt, että haluaisit tehdä, jonkun opetuksellisen tuotteen, esimerkiksi verkkokurssin. Mikä voisi olla hyvä aihe kurssille? Eli mitä ihmiset ovat kiinnostuneita oppimaan?


Valaisen asiaa omien nettisivujeni välityksellä. Mitkä ovat nettisivujeni suosituimmat artikkelit:


Tässä on näyttökuva kuinka paljon artikkeleitani on luettu viimeisen vuoden aikana.Älä hämäänny epäjohdonmukaisuudesta artikkelien julkaisupäivän ja katselukertojen välillä. Sille on looginen selitys. Joidenkin listan artikkelien julkaisupäivät näyttävät ristiriitaisilta siksi, että olen julkaissut artikkeleita uudestaan, jotta ne näkyvät artikkelisivun alkupäässä. Pystyn liikuttelemaan artikkelieni sijaintia nettisivuillani vain muuttamalla julkaisupäivää. Todellisuudessa esimerkiksi suosituin artikkelini "Perspektiiviopin pikakurssi" on jo joitakin vuosia vanha. Jos kyseisen artikkelin katselukerrat lasketaan artikkelin alkuperäisestä julkaisupäivästä tähän päivään niin niitä on jo melkein 10 000.


Seuraavana listalla on "Akryylimaalaus haltuun osa 1. - Opi maalaamaan akryyliväreillä. Vuoden aikana sitä on katseltu 2672 kertaa.


Listaa dominoi selvästi akryylimaalausta käsittelevät artikkelit. Myös tarvikkeet ja niiden käyttö on vahvasti esillä. Sivuillani on kaiken kaikkiaan noin 270 julkaistua artikkelia tällä hetkellä. Mutta melko pieni osa niistä kerää vähän paremmin katselukertoja.


Oletan, että sivuillani vierailijoista lähes kaikki ovat harrastelijoita, ja heistä iso osa on luultavasti aloittelijoita. Lista artikkelieni katselukerroista viittaa tähän suuntaan, sillä suosituimpien artikkelieni aiheet liittyvät aivan alkeisasioihin, kuten tarvikkeisiin. Yleensä kokeneelle tekijälle tarvikkeet ovat jo tuttuja. Toki aina on hyvä etsiä uusia ideoita ja vinkkejä, joilla voi rikastuttaa omaa metodologiaa ja tarvikevalikoimaa.


Mielenkiintoista tässä on listan ykkönen "Perspektiiviopin pikakurssi". Tästä tulee väistämättä vaikutelma, että perspektiiviopin roolia kuvataiteessa yliarvioidaan. Tai sitten Suomessa on paljon niitä, jotka todella haluavat oppia piirtämään matemaattisen perspektiivin mukaan. Tai sitten kaikki arkkitehtikouluun pyrkivät päätyvät nettisivuilleni. En tiedä mistä artikkelin suosio pohjimmiltaan johtuu, mutta olen siitä yllättynyt, koska perspektiivioppi on minun lähestymistavassani lähinnä täydentävää tietoa. Joissakin taiteen tekemisen perinteissä sillä on merkittävämpi rooli, kuten konstruktiivisessa koulukunnassa, mutta silti artikkelin suosio yllätti minut.


Luulen, että kyse on monien lukijoiden kohdalla siitä perustosiasiasta, että ihminen ei tiedä sitä mitä hän ei vielä tiedä. Piirtämisen ja maalaamisen osa-alueet asettuvat oikeaan tärkeysjärjestykseen kokemuksen ja oppimisen myötä. Muistan, että itsekin aloittelijana ja vielä vähän sen jälkeenkin kuvittelin, että matemaattinen perspektiivi olisi jotenkin äärimmäisen tärkeä asia hallita. Tavoite vaikuttaa asiaan jonkin verran, mutta yleisesti ottaen perspektiivioppi on helppo arvottaa liian korkealle, koska jos omat piirustukset ovat perspektiiviltään vääristyneitä on loogista päätellä, että ratkaisu on opiskella perspektiivioppia. Todellinen ongelma voi kuitenkin olla siinä, että ei osaa vielä käyttää silmiään oikein. Tätä voitaisiin verrata siihen, että syö hammaskipuun särkylääkettä, mutta ei mene hammaslääkäriin. Reikä hampaassa ei mene umpeen syömällä särkylääkkeitä. Samoin perspektiiviopin tutkiminen ei välttämättä poista taustalla olevaa perustavanlaatuisempaa osaamiseen liittyvää aukkoa.


Mutta palataanpa verkkokurssien valmistamiseen. Jos haluaisin tehdä myyvän piirustuskurssin, voisi perspektiivioppi olla hyvä aihe, koska se selvästi kiinnostaa monia paljon enemmän kuin aiheet, joiden opiskelusta objektiviisesti katsottuna olisi enemmän hyötyä. Tuntuu vähän hullulta, mutta niin se vain on.


Toki tilanne voi olla erilainen kun tieto laitetaan maksumuurin taakse. Eli en voi vannoa, että listani artikkeleista saisi takuuvarmasti toimivia verkkokursseja. Siitä olen melko varma, että akryylimaalauskursseja on helpompi myydä kuin öljymaalauskursseja. Öljymaalaukseen liittyy tiettyjä yleisiä väärinkäsityksiä, jotka saa sen näyttäytymään paljon vaikeampana ja epäkäytännöllisempänä maalaustekniikkana kuin se todellisuudessa on. Moni pitää öljymaalausta virheellisesti myrkyllisenä maalausmenetelmänä kun todellisuudessa se on oikein toteutettuna jo lähtökohtaisestikin paljon luomumpi ja turvallisempi kuin esimerkiksi akryylimaalaus. Akryylimaaleille maalatessa altistat itsesi muovipartikkeleille. Kuinkahan terveellistä se on? Öljymaalauksen perusaineet sen sijaan ovat melkein syötävää tavaraa. (Älä kuitenkaan syö öljyvärejä tai juo pellavaöljyä).


On haasteellista myydä tuotetta, jos siihen sisältyy kovin paljon myyttien kumoamista, koska sinun täytyy ensin kouluttaa ihmisiä, jotta he ymmärtävät mistä asiassa on todellisuudessa kyse.


Tässä voi olla yksi syy siihenkin miksi klassiset menetelmät eivät välttämättä vetoa massoihin. Moni voi olla siinä uskossa, että klassiset menetelmät ovat jotenkin vaikeita. Ei ole! Ne ovat menetelminä helppoja, koska ne ovat varsin loogisia ja järkeviä. Juuri selkeä ja johdonmukainen menetelmä tekee oppimisesta paljon helpompaa.


Väärinkäsitys liittyy siihen, että sekoitetaan metodologia ja lopputulos. Käyttipä mitä menetelmää tahansa on mestariteoksen tekeminen aina vaikeaa. Mutta vähemmän vaikeaa se on menetelmillä joiden toimivuus on vahvistettu satojen vuosien empiirisen kokemuksen kautta.


Taideopetuksen markkinoinnissa voisikin pyrkiä huomioimaan sen, että potentiaaliset asiakkaat eivät välttämättä ole kovin tietoisia kaikista kuvataiteen tärkeistä periaatteista ja lainalaisuuksista. Jos voit myydä jotain sellaista, mikä on lähellä heidän ennakko-oletuksiaan niin se on hyvä. Silloin markkinoinnista poistuu yleissivistävän koulutuksen osuus tai ainakin se kutistuu.


Toki oman markkinointistrategian voi rakentaa myös ilmaisen valmennuksen ympärille, jolloin voi käyttää aikaa myös kuvataiteen myyttien purkamiseen. Moni voi olla myös kiinnostunut juuri myyttien murtamisesta ja salaisuuksien paljastamisesta. Itse asiassa sana 'salaisuus' kuuluu myyntimiesten perussanavarastoon. Sitä voi olla hyvä käyttää markkinoinnissa.Onko verkkokurssien myyminen hyvä idea?


Jos haluat myydä taidetta tai asiantuntijuuttasi niin on hyödyllistä tehdä pientä tutkimustyötä sen suhteen, mistä ihmiset ovat kiinnostuneita.

Taloudellisen voiton tavoittelu vaatii usein pieniä kompromisseja. Taidekoulussani suosituimpiin kursseihin kuuluivat ne, joissa aiheena oli abstrakti taide. Eli jouduin hyväksymään pienen arvoristiriidan, jotta tarjontani olisi vastannut paremmin asiakkaiden toiveita. Suostuin tarjoamaan sitä, mitä asiakkaat halusivat, jotta toiminta pysyi jollain tavalla kannattavana. Ja jos tiedät Taidekoulu Tuimalan tarinan niin tiedät, että lopetimme koulumme, koska se ei lopulta ollut liiketoimintana olosuhteisiimme nähden tarpeeksi kannattavaa.


Tarkoittaako tämä siis sitä, että taiteilijan ei kannata järjestää opetustoimintaa? Ei todellakaan! Huomaa, että sanoin, että "se ei ollut liiketoimintana olosuhteisiimme nähden kannattavaa". Kyse on kontekstista. Sinulla voi olla erilaiset olosuhteet, joissa sinulle riittää vähän pienemmät tulot. Ja sivutulonlähteenä verkkokurssien myyminen voi olla hyvä idea. Jos olet yksin elävä taiteilija tai sinun tarvitsee jostain muusta syystä hankkia rahaa lähinnä vain omiin tarpeisiisi niin silloin verkkokurssien myyminen voi olla toimiva ratkaisu. Verkkokurssien avulla on täysin mahdollista hankkia esimerkiksi hyvin palkatun siivoojan kuukausituloja vastaava kuukausipalkka. Kyllä sillä jo yksi ihminen elää jos elämäntapa on vaatimaton.


Tämä arvio perustuu kokemukseeni vähemmän kaupallisten kurssien myymisestä, joten jos esimerkiksi myisit verkkokursseja, joiden teema pyörii aiheissa, jotka vetoavat suurempiin ihmisjoukkoihin niin mahdollisuudet menestyä voivat olla paljon paremmat.Lopuksi: Asian ydin


Artikkelini tärkein viesti on se, että jos haluat elää taiteilijana ja olet vasta aloittelemassa ammattitaiteilijan elämää niin kannattaa ehkä laajentaa omaa näkökenttää ja olla joustava siinä, että millaisia tuotteita aikoo myydä. Monipuolisuudella voit päästä nopeammin hyvään alkuun. En voi kuitenkaan luvata, että tämä toimisi takuuvarmasti. Mikään ei ole takuuvarmaa tällä alalla. Jotkut onnistuu taiteilijoina ja toiset taas ei. Tähän voi yrittää kehitellä jonkinlaista rationaalista selitysmallia, mutta en tiedä onko sellaista olemassa. Jos haluat elää taiteellasi sinun täytyy vain kokeilla sitä ja katsoa mitä tapahtuu.Terveisin,


Okulaarinen tieteilijäPS. Tarvitsetko apua? Jos olet ollut minun oppilaana niin voit vapaasti lainata minulta oppimiasi asioita omilla kursseillasi. Sama pätee kaikkiin muihinkin, jotka seuraavat nettisivujani ja YouTube -kanavaani. Kaikki mitä opetan nettisivuillani ja YouTube -kanavallani on tarkoitettu taiteilijoiden hyödyksi. Minulle tärkeintä on se, että kuvataiteen klassinen perinne ja siihen perustuvat menetelmät pysyvät hengissä. Voit vapaasti kopioida asioita minulta. Jos olet kiinnostunut luomaan kuvataiteen verkkokurssin ja sinulla on jotain kysyttävää aiheesta, voit ottaa minuun yhteyttä sähköpostitse. Sähköpostiosoitteeni on tuomastuimala@yahoo.com

Voin auttaa sinua resurssieni sallimissa rajoissa. Jos otat minuun yhteyttä niin lähetä myös kuva tai pari parhaimmista teoksistasi, jotta tiedän, mikä on osaamisesi taso.

Comments


bottom of page