top of page

Hullu idea

Hei! Tässä artikkelissa kerron sinulle hullusta ideasta jonka sain lokakuussa vuonna 2020 ja miten se voi auttaa sinua piirustustaidon oppimisessa. Laitoin piirtämisen tärkeimmät periaatteet ja menetelmät kovaan kokeeseen. Kokeen tarkoitus oli osoittaa, että miten yksinkertaista piirtäminen perustasolla on ja miten kyseessä on taito, jonka kykyjään epäileväkin voi oppia. (Kirjoitin artikkelin alunperin 2020, joten se voi näkyä tekstin aikamuodoissa). Tieto siitä, että koe on jo yli kaksi vuotta vanha on kuitenkin oleellinen. 2,5 vuodessa ehtii kehittyä piirtäjänä. Kokeen kannalta on parempi jos piirustuskokemusta on vähemmän, koska silloin oikeiden periaatteiden voima tulee paremmin esiin. Jotkin artikkelin kuvat on päivitetty.


Piirtäminen ei ole piirtämistä.


Hullu idea


Mikä on hullu ideani? Ideani on se, että aion yrittää todistaa sinulle piirtämällä sen, että absoluuttinen aloittelijakin voi onnistua piirtämään suhteellisen hyvin, jopa välittömästi. Mutta ainoa ongelma tässä on se, että olen jo kokenut piirtäjä. Miten ihmeessä voisin piirtämällä todistaa sen, että myös aloittelijakin voi onnistua? Minun pitäisi löytää jokin keino taantua absoluuttisen aloittelijan tasolle. Tätä pohdittuani sain hullun idean. Piirrän vasemmalla kädellä soveltaen piirtämisen tärkeimpiä periaatteitta ja menetelmiä. En nimittäin osaa piirtää vasemmalla kädellä. Kynän hallintani on aivan surkeaa. Ero vasemman ja oikean käteni välillä on todella huomattava. Piirtäessäni vasemmalla kädellä oloni on voimaton. Käsi ei meinaa totella aivojen käskyjä ja pelkän suoran viivankin piirtäminen tuottaa vaikeuksia. Tämä on ehkä ainoa tapa, jolla voin taannuttaa itseni niin lähelle absoluuttista aloittelijaa kuin mahdollista. Se on varmaa, ettei koordinaatio ja hienomotoriikka ainakaan ole puolellani. Sitä paitsi tietyllä tapaa piirtäminen vasemmalla kädellä saattaa olla jopa vaikeampaa kuin silloin jos olisin täysi aloittelija, koska normaalisti aloittelijakin piirtää vahvemmalla kädellään. Joten kokeesta tulee mielenkiintoinen.Tieto voimaannuttaa ja antaa lisää rohkeutta


Miksi muuten tiedossa oikeista periaatteista on voimaa? Sitähän hoen jatkuvasti. Tiedossa on voimaa. Mutta miksi? Siihen on kaksi syytä, toinen henkinen ja toinen tekninen. Lähdetään liikkeelle henkisestä puolesta.


Oikea tieto auttaa ymmärtämään mistä piirtämisessä on oikeasti kyse. Muussa tapauksessa vaarana on se, että tekee piirtämisestä itse itselleen vaikeampaa kuin mitä se todellisuudessa on. Jos meillä kielteisiä tai rajoittavia ennakkoluuloja piirtämistä kohtaan voi se saada välttelemään jo pelkkää piirtämisen aloittamista. Yksi esimerkki tästä voisi olla vaikka sellainen käsitys, että taidokkaassa piirtämisessä vaaditaan poikkeuksellisen hyvää taiteellista silmää. Mutta mikä edes on niin sanottu taiteellinen silmä? Todennäköisesti koet vaikeaksi määritellä sitä. Sellaista ei ehkä ole olemassakaan.


Todellisuudessa piirtämisessä tarvitaan ainoastaan silmää ja kenen tahansa riittävän terve ja toimintakykyinen silmä kelpaa. Ei tarvitse olla taiteilijan silmä, se voi olla vaikka rekkakuskin silmä. Mitä ihmettä oikein höpötän, saatat ajatella? Tarkoitan tällä sitä, että ihmisen silmä on lähtökohtaisesti hyvin tarkka havaitsemaan muotoja, mittasuhteita, tummuuksia ja värejä. Itse asiassa se on niin tarkka, että sen toimintaa täytyy osata myös hillitä. Piirtäessä täytyy osata nähdä myös epätarkasti ja se onnistuu helposti kun tietää oikean tekniikan.
Olen havainnollistanut tätä asiaa artikkeleissani toistuvasti esimerkiksi kallistuskulmien välityksellä. Mietipä sitä, miten helposti ja vaivattomasti huomaat jos seinällä oleva taulu on vähän vinossa. Havaitsemme luonnostaan poikkeamat pysty- tai vaakasuorasta linjasta. Tähän ei tarvita mitään mystistä taiteilijan silmää.Näin ollen tieto voi antaa meille sopivasti itseluottamusta ja varmuutta sen suhteen, että "minäkin voin onnistua piirtämään hyvin". Kun ymmärrät, että piirtämisessä on kyse sinuun jo valmiiksi sisäänrakennettujen kykyjen hyödyntämisestä ja niiden tietoisesta haltuun otosta, saat sopivaa uskoa omiin kykyihisi ja uskallat rohkeasti tarttua kynään.


Asian tekninen puoli antaa vielä lisää rohkeutta ja luottamusta, koska silloin piirustusprosessista poistuu turha arvailu. Kun tiedät miten piirustus piirretään, mitkä ovat piirustusprosessin eri vaiheet, kyse on sen jälkeen vain prosessin uskollisesta seuraamisesta. Ajattele kuinka paljon helpompaa piirtäminen voi olla jos tiedät tarkkaan miten piirustus tulisi aloittaa, miten sitä luonnostellaan, miten sitä kehitellään eteenpäin ja miten se viimeistellään.

Kun tiedät oikeat tekniikat ja menetelmät, sinäkin voit onnistua.


Kun saat vähän tietoa, sinäkin onnistua piirtämään hyvin.

Näistä seikoista johtuen otan haasteen piirtää vasemmalla kädellä vastaan ilman pelkoa. Minulla on todella kova luottamus kuvataiteen tärkeimpiin periaatteisiin ja menetelmiin. Tehtävä ei silti tule olemaan kovin helppo, koska vasemmalla kädellä piirtäminen on todella hataraa ja tarkka työskentely vaatii kovaa keskittymistä. Mutta en odotakaan täydellistä lopputulosta, vaan sellaista lopputulosta, joka realistisella tavalla kuvaa sitä, miten hyvin absoluuttisen aloittelijan on mahdollista onnistua saatuaan ensin vähän tietoa.Piirustusmenetelmä ja -tarvikkeet


Piirustustarvikkeiksi ajattelin valikoida hiilikynät ja harmaan paperin. Näillä välineillä valöörien piirtäminen onnistuu vähän nopeammin.


Menetelmänä käytän tyypillistä piirustusmenetelmääni, joka alkaa lineaarisesti ja loppuu valöörien piirtämiseen. Tulen painottamaan piirustusprosessissa kahta asiaa. Ensinnäkin sitä, että piirtäminen on vain eri suuntiin kallellaan olevien viivojen piirtämistä ja toiseksi piirtäminen on eri tummuuksien piirtämistä. Viiva- ja valööripiirustukseen käytän tekniikoita, joiden avulla piirtämisestä tulee helppoa. Tavoitteeni on poistaa piirustustaidon vaatimus piirtämisestä, mutta ilman suurempia oikoteitä. En esimerkiksi aio turvautua läpipiirtämiseen missään sen muodossa. Aion piirtää piirustuksen alusta loppuun omakätisesti, jotta opettamieni menetelmien ja periaatteiden teho tulee parhaiten esiin.Varoitus!


Ennen kuin jatkat lukemista, haluan varoittaa sinua yhdestä asiasta. Tämä demonstraationi tulee olemaan äärimmäisen raju piirustustaidon demystifiointi. En aio antaa yhtään armoa kuvataiteen mytologialle. Jos todella onnistun piirtämään ikään kuin tuosta vaan vasemmalla kädellä edes kohtuullisen hyvin, on se paha isku piirustustaitoon liittyvälle 'taikauskolle'. Demonstraationi tulee silloin osoittamaan, että pelkästään raa'alla tiedolla ja sen oikealla soveltamisella kuka tahansa voi piirtää hyvin. Jokainen meistä on siis potentiaalinen taiteilija ja näin taiteilijan ammatti surkastuu pelkäksi käsityöläisen ammatiksi. Minulle tämä on vapauttava tieto, mutta kaikki eivät välttämättä koe asiaa samalla tavalla.


Faktat vapauttaa myyttien kahleista.

Jos sen sijaan kaipaat piirtämiseen mystiikkaa ja romantiikkaa, menetelmäni eivät ole sinua varten. Menetelmäni ei tarjoa mitään suurta taiteilijuuden tunnetta, vaan äärimmäisen tehokkaan käytännön ratkaisun piirtämisen teknisiin haasteisiin. Mutta jos haluat oppia piirtämään mahdollisimman nopeasti, kannattaa jatkaa lukemista.Mallikuvan valinta


Kannustan usein oppilaitani aloittamaan piirtämisen harjoittelun mallikuvasta. Litteästä piirtäminen on hieman helpompaa kuin suorasta havainnosta piirtäminen. Paperilla oleva litteä kuva on paljon stabiilimpi objekti kuin vaikka elävä malli. Niinpä aion käyttää piirustuksen mallina jotain vaikeustasoltaan sopivaa valokuvaa. Minulla muutama vaihtoehtoa mielessäni, mutta taidanpa päätyä niistä vaikeimpaan, jotta demonstraatioon tulee sopivasti lisää dramatiikkaa. Mallikuvan jonka valitsen on tulostettu valokuva silmästä. Realistisen silmän piirtämistä pidetään usein vaikeana tehtävänä. Katsotaan miten se onnistuu vasemmalla kädellä.Mallin ja piirustuspaperin asettelu


Mallikuvan ja piirustuspaperin asettelen samaan tapaan kuin normaalisti. Piirrän niin sanotulla sight-size -periaatteella. Siinä mallikuva ja piirustuspaperi asetetaan vierekkäin ja piirustus piirretään täsmälleen samankokoiseksi kuin aihe on mallikuvassa. Tällainen asettelu tekee piirtämisestä helpompaa.Asetteluun liittyen harkitsen vielä yhtä asiaa. Mitä jos kääntäisin mallikuvan väärinpäin? Jos sinulla ei ole aiempaa tietoa ja kokemusta piirtämisestä, tämä voi kuulostaa piirtämistä vaikeuttavalta tekijältä. Mutta todellisuudessa se taiteilijoiden käyttämä temppu, joka voi auttaa piirtämään paremmin. Olen opettanut tätä temppua myös oppilailleni ja tehnyt sellaisen havainnoin, että jotkut kokevat sen helpottavan piirtämistä ja toisista se tuntuu hämmentävältä. Menetelmän teho perustuu itse asiassa sen aiheuttamaan hämmennykseen, mutta jotta se toimisi oikein, täytyy pystyä pysymään tyynenä hämmennyksen edessä.


Mallikuvan kääntäminen väärinpäin voi aluksi hämmentää.

Miksi mallikuvan kääntäminen väärinpäin kääntämisen auheuttama hämmennys voi auttaa piirtämään sen paremmin? Koska silloin mallin näkee tuorein silmin. Väärinpäin kääntäminen ravistelee piirtäjän hereille ennakkoasenteista, jotka koskevat sitä, miltä mallina olevan aiheen tulisi näyttää ja miten se tulisi piirtää. Kun mallia katsoo kirjaimellisesti uudesta näkökulmasta on siihen helpompi suhtautua objektiivisesti.


Havaintopiirtäjä piirtää ensisijaisesti mittasuhteita, muotoja ja tummuuksia, ei mitään tunnistettavia tai nimettäviä objekteja. Havaintopiirtäjälle näköhavainto on luonteeltaan abstrakti. Tässä on yksi havaintopiirtämisen tärkeimmistä salaisuuksista. Pian alkava demonstraatio tulee havainnollistamaan asiaa hyvinkin vakuuttavalla tavalla.


Mutta tulisiko minun kääntää mallikuva väärinpäin vai ei? Sillä ei lopulta ole kovinkaan suurta merkitystä, koska menetelmä on minulle entuudestaan tuttu, eikä se siksi hämmennä minua. Olipa mallikuva miten päin tahansa suurin haaste tulee olemaan vasemmalla kädellä piirtäminen. Mutta ehkä voisin kuitenkin kääntää mallikuvan väärinpäin, jotta abstraktin havainnoinnin voima tulee paremmin esiin.Kaksi kantavaa ideaa ja hullu paradoksi


Koko piirustusprosessini tulee nojaamaan kahteen kantavaan periaatteeseen. Ensimmäinen on se, että piirtäjä piirtää vain eri verran kallellaan olevia viivoja. Toisena periaatteena on se, että piirtäjä piirtää vain eri tummuuksia. Havaintopiirtäminen on tiivistettävissä näihin kahteen taitoon. Jos nämä kaksi asiaa hallitsee, voi jäljentää mallin kuin mallin piirtäen. Ja nyt tulee tärkeä tieto näistä kahdesta taidosta tai periaatteesta, joten lue tarkkaan. Näissä molemmissa on kyse ensisijaisesti mittaamisesta ja havainnoinnista, ei piirtämisestä. Miten muka tämä voi olla mahdollista?


Mietipä hetki, miten paperilla olevasta musteesta, hiilestä tai grafiitista muodostuu jokin tunnistettava objekti tai aihe. Se muodostuu sen perusteella, että oikeista tummuuksista olevat läntit ovat oikean oikean muotoisia, kokoisia ja oikeilla paikoillaan. Nämä kaikki tekijät ovat sellaisia, että niitä on mahdollista mitata. Mittaaminen ei kuitenkaan ole sama asia kuin piirtäminen. Niinpä paradoksaalisesti mittaamalla kaiken riittävän huolellisesti voi saada paperille aikaiseksi kuvan, jota kutsutaan piirustukseksi. Koko homma ei vaadi lopulta kovin ihmeellistä piirustustaitoa, vaan sen sijaan kykyä mitata huolellisesti ja välttää kiusausta katsoa virheitä sormien läpi. Hyvän piirustuksen voi siis tavallaan piirtää osaamatta piirtää.


Piirustus koostuu tummuudeltaan ja muodoiltaan erilaisista likalänteistä.


Tämän hullulta kuulostavan paradoksin totuudenmukaisuuden tulet huomaaman pian alkavassa demonstraatiossa. Tulet näkemään kuinka hataralla otteella siinä piirrän, sillä en todellakaan osaa piirtää hyvin vasemmalla kädellä. En ole harjoitellut sitä oikeastaan ollenkaan ja siksi koordinaationi on todennäköisesti heikompi kuin absoluuttisen aloittelijan vahvemmassa kädessä. Eli onnistumiseni ei voi perustua taidokkaaseen kynän käyttöön. Ei, vaan kyse on jostain muusta. Kyse on kaikesta siitä mitä jo kerroin. Kyse on pienestä määrästä oikeaa tietoa ja tuon tiedon uskollisesta soveltamisesta piirtämiseen.


Toki siitä valtavasta määrästä, jonka olen käyttänyt piirtämisen harjoitteluun on minulle tässä tehtävässä jonkin verran apua. Mutta apu on siinä, että harjoittelun myötä mittailusta on tullut toistojen kautta luontevampaa. Pysty pääsemään hyvään lopputulokseen siksi ehkä vähän nopeammin kuin aloittelija, mutta silloin kyse on ajasta ei taidosta. Aika on yksi piirtäjän työkaluista ja juuri käytetty aika määrittelee hyvin pitkällle sen kuinka viimeistely ja huoliteltu piirustuksesta tulee. Se on muusta osaamisesta irrallinen asia. Kaikkein kärsivällisin ja pitkäjänteisin piirtäjä voi mennä itseään teknisesti parempien ohi pelkällä henkisellä sinnikkyydellä. Perfektionisti on vahvoilla kuvataiteessa. Oletettu lahjakkuus voi taas luoda epätervettä itsevarmuutta.

Mittaustekniikat itsessään eivät ole mitään rakettitiedettä tai sellaisia, että niiden oppimiseen menisi kovin paljon aikaa. Vaikeinta on voittaa asiaan liittyvä henkinen vastustus. Mittailu on vähän ärsyttävää, koska se pakottaa keskittymään ja pysähtymään tekemisen äärelle. Lisäksi omia virheitään ei saa katsoa sormien läpi, mikäli haluaa parhaan lopputuloksen. Tarkka havaintopiirtäminen vaatii pitkäjänteisyyttä ja tiettyä henkistä lujuutta. Se ei sovi heikkohermoisille.


Haluan kuitenkin sanoa niille, jotka haluavat piirtää rennommalla otteella, että tässä artikkelissa tuomieni periaatteiden löyhempikin soveltaminen on hyödyllistä ja auttaa piirtämään parempia piirustuksia. Varmasti useimmat piirtäjät kuitenkin toivoisivat, etteivät heidän havaintopiirustuksensa olisi täysin pielessä. Pelkällä intuitiolla piirtäessä piirtäjä antaa vallan onnistumisestaan sattumalle, ellei intuitiota ole hyvin koulutettu. Mittaustekniikat ja valööripiirtäminen ovat muiden keinojen ohella hyviä tapoja kouluttaa taiteellista intuitiota niin, että voi lopulta piirtää rennosti ja vapautuneesti hyviä ja tarkkoja piirustuksia. Mittaustekniikat eivät todellakaan sulje pois sitä, että voisi piirtää silti rennosti ja vapautuneesti. Eikö juuri osaamattomuus ole yksi pahimmista kahleista, joka jäykistää piirtäjän ja rajoittaa vapaata itseilmaisua.Piirtäminen vasemmalla kädellä ja mallikuva väärinpäin -demonstraatio


Mennäänpä sitten itse asiaan. Alla olevasta videosta näet kuinka piirrän realistisen silmän vasemmalla kädellä ja väärinpäin. Video on lyhennetty versio kokonaisesta kahden tunnin piirustussessiosta. Siinä on todella tiukkaa asiaa.Tässä lyhentämätön demonstraatio, josta voit varmistua siitä, että en huijannut mitenkään. Ja jos olet skeptinen voin järjestää uuden näytöksen tai voit tulla käymään luonani niin näytän livenä miten homma toimii. Demon voima tosin vähenee toistojen myötä. Vielä en kuitenkaan osaa käyttää vasenta kättäni niin hyvin, etteikö demonstraatio olisi edelleenkin autenttinen jos tekisin sen tänään vuonna 2023.
Terveisin,


Tuomas

コメント


bottom of page