top of page

Impressionistinen maalausmetodi : Lisää ohjeita ja valaisevia vaihekuvia

Hei! Haluaisitko oppia impressionistista maalausmenetelmää? Tässä kirjoituksessa annan joitain vinkkejä menetelmän harjoitteluun. Teen sen ennen kaikkea valaisevien vaihekuvien avulla, koska yksi kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa.
Opitaan mestarilta


Max Meldrumilla oli oma sovellutuksensa impressionistisesta metodista ja hän korosti sitä, miten maalaustaito tiedettä ja siksi jokaisen opittavissa kun harjoittelu perustuu loogiseen järjestelmään.


Impressionistinen maalausmetodi on holistinen maalausmenetelmä, jossa aihetta lähestytään kokonaisuuden kautta ja ennen kaikkea havaintovetoisesti. Impressionistinen menetelmä on optinen maalausmenetelmä, jossa maalari maalaa sitä mitä hän näkee, ei sitä mitä hän objekteista tietää. Holistinen tarkoittaa käytännössä esimerkiksi sitä, että maalauksen kaikkia elementtejä työstetään yhtäaikaa ja maalataan massoilla. Ääriviivaluonnos ei ole osa puhdasta impressionistista menetelmää. Impressionistisessä lähestymistavassa tarkka piirustus on integroitu massoilla maalaamiseen. Piirustusta ja muotojen artikulointia ei siis missään nimeessä sivuuteta, vaikka moni saattaa mieltää impressionismin niin, että sille ominaista on vähän huolimaton piirustus. Ehkä näin on joidenkin maalarien kohdalla, mutta kaikkein vaikuttavinta impressionismia on sellainen, jossa kaikki kuvan elementit on kohdallaan.


Menetelmän yksi ydinperiaatteista on havainnon litistäminen abstrakteiksi eri muotoisiksi väriläiskiksi. Miksi? Koska maalari työskentelee litteällä pinnalla. Kolmiulotteisuuden vaikutelma täytyy saada aikaan visuaalisin keinoin.


Yksi mikä auttaa tässä on maalattavan aiheen rajaaminen kirjaimellisella kehyksellä. Se helpottaa ajattelemaan havaintoa litteällä tavalla.


Seuraavassa kuvasarjassa itse Max Meldrum demonstroi edellä mainittuja periaatteita. Kuvat ovat mustavalkoisia, mutta ne ovat silti valaisevia. Huomaa, että Meldrum katsoo mallia kirjaimellisesti kehyksen läpi. Näin malli on helpompi ajatella ikään kuin maalauksena. Siitä eteenpäin maalarin tehtävä on löytää oikeat värit ja asettaa ne oikeisiin koordinaatteihin kehysten sisään.
Piirtämällä paremmaksi impressionistiksi


Korostan usein piirustustaidon tärkeyttä. Parhaat maalarit ovat taitavia piirtäjiä. Jos katsot vaikka Sargentin piirustuksia niin tämä tosiasia on todella ilmeinen. Lisäksi kynän kanssa on kätevä ja nopea harjoitella havainnon taltioimista paperille.


Kuvassa luonnostelen lyijykynällä suorasta havainnosta. Suorasta havainnosta piirtäminen onkin melko lailla välttämätöntä impressionistille. Impressionistisia periaatteita voi toki soveltaa silloinkin kun piirtää tai maalaa valokuvasta, mutta jos ei koskaan tee suorasta havainnosta ei voi täysin oppia miten optinen todellisuus toimii. Valokuva on kameran tulkinta visuaalisesta todellisuudesta. Silmän ja aivojen tulkinta on erilainen. Joten kannattaa kokeilla.


Sitten kun olet harjoittelut impressionismia piirtäen voit ottaa pensselin käteen ja kokeilla samaa maalaten.


Kannattaa aluksi pitää maalausaiheet yksinkertaisina, eikä asetelmaan kannata laittaa liian paljon objekteja. Yksikin objekti riittää. Jos haluat kokeilla muotokuvan maalaamista havainnosta voit käyttää peiliä ja maalata omakuvan.Progressiivinen harjoittelu


Maalausaiheen vaikeustasoa voi nostaa vähitellen lisäten asetelmaan enemmän objekteja. Toisaalta tämä ei välttämättä varsinaisesti tee maalaamisesta sen vaikeampaa, vaan siihen kuluu vain enemmän aikaa. Ainoastaan jos objekteissa on pikkutarkkaa monimutkaista kuviointia voidaan sanoa oikeasta vaikeuttamisesta. Mutta muista, että impressionistin ei tarvitse olla tarkka tämän kaltaisissa yksityiskohdissa, vaan tarkkuus kohdistuu uskottavuuden kannalta tärkeisiin seikkoihin. Yleinen visuaalinen impressio pitäisi vastata havaintoa. Se on impressionistin tavoite. Tosin impressionisti pystyy hiomaan teoksen resoluution haluamalleen tasolle.Käytä silmääsi ja mieltäsi oikein


Yksi tärkeä silmätekniikka impressionistille on sumea näkeminen joka saavutetaan esimerkiksi katsomalla aihetta varovasti silmien raosta tai kohdistamalla katse aiheen viereen tai vaikka omaan peukaloon. Idea on kadottaa yksityiskohdat näkyvistä. Monen aloittelijan tai asiasta tietämättömän harrastelijan kompastuskivi on yksityiskohtiin zoomaaminen. Iso kuva kadotetaan näkyvistä ja silloin ei esimerkiksi nähdä tummuuksien ja värien suhteita oikein. Sumeassa katsomisessa on voimaa!Maalausprosessia voi ajatella niin, että suunta on yleisestä yksityiskohtiin. Maalauksen resoluutiota eli pikselikokoa muutetaan vähitellen. Seuraavat kuvat havainnollistavat asiaa.
Impressionisti harvemmin tarkentaa maalauksen resoluution aivan valokuvan tasolle, koska impressionisti ei tavoittele fotorealismia, vaan visuaalisesti uskottavaa realismia. Näillä kahdella realismin muodolla on ero. Älä kuitenkaan piiloudu alhaisemman resoluution taakse tekosyynä osaamisen puutteelle. Jotta voidaan puhua todellisesta maalaustaidon hallinnasta pitäisi maalarin kyetä jäljentämään havaintoa valitsemallaan tarkkuudella.Impressionististen periaatteiden soveltaminen laajemmin


Harjoittelemalla sopivien rajoitusten mukaan tulee tekemään sinut vapaaksi. Sen jälkeen pystyt ilmaisemaan itseään vapautuneemmin ja maalaamaan erilaisia aiheita paremmin.

Sovellan impressionismin periaatteita ainakin jollain tavalla kaikkeen mitä teen. Tässä esimerkki puolimielikuvituksellisesta figuurimaalauksesta, jonka tein joskus soveltaen optisholistista lähestymistapaa.


En sano, että teos on mitenkään kummoinen esimerkki visuaalisen totuuden ilmentämisestä mielikuvituksellisessa maalauksessa, mutta se valaisee kuitenkin jollain tavalla havaintomaalaamisen hyötyjä.


Kun pidät itseilmaisun ja omaperäisyyden tavoittelun himot aluksi aisoissa ja opettelet havaintouskollisen piirustus- ja maalaustavan niin tulet myöhemmin olemaan onnellisempi maalari. Paitsi jos olet moderni taiteilija, jolle vapaa itseilmaisu ja omaperäisyys ovat korkeimpia ihanteita. Silloin voit melko lailla unohtaa kaiken mitä olet juuri lukenut. Tee siinä tapauksessa taidetta vain tunteella ja omalla tyylilläsi. Toisaalta jos pyrit tekemään esimerkiksi visuaalisesti vakavastiotettavaa abstraktia taidetta niin voi olla paikallaan viettää jonkin aikaa kuvataiteen perusteita harjoitellen. Impressionistinen menetelmä on hyvä tapa ottaa perusteet haltuun.


Terveisin,


Okulaarinen tieteilijä

Comentarios


bottom of page