• Tuomas Tuimala

Kuinka piirtää lineaarinen luonnos?

Näköhavaintojen siirtäminen suoraan paperille sellaisenaan on hyvin vaikeaa. Siksi piirtäminen tulisi aloittaa havainnon pelkistämisestä yksinkertaisempaan muotoon.

Tehokas keino pelkistää aihe on piirtää se käyttäen vain suoria viivoja. Kutsun tätä lineaariseksi luonnokseksi.


Ajattele piirtämistä kuvanveistona. Kuvanveistäjä muovaa tai veistää käyttämästään materiaalista vähitellen valmiin veistoksen. Suunta on yksinkertaisesta monimutkaiseen ja yleisestä yksityiskohtiin. Lineaarinen luonnos on tärkeä vaihe piirustusprosessissa, jonka välityksellä piirrokselle syntyy vahva perusta. Hyvästä lineaarisesta luonnoksesta on suhteellisen helppo muovata tarkasti artikuloitu ääriviivaluonnos. Hyvin artikuloitu luonnos on taas hyvä sävyttää valööreiltaan oikein.Miten lineaarinen luonnos piirretään?


Lineaarisessa luonnoksessa kohdistetaan huomio kohteen ääriviivoihin ja niiden kallistuskulmiin. Seuraava kuvasarja valaisee sinulle lineaarisen luonnoksen piirtämisen päävaiheita.


1. Koko


Merkitse paperille kohteen korkeus ja leveys. Yhdistä merkinnät viivoilla. Näin saat viitekehyksen, jonka sisään aihe piirretään.2. Siluetti


Piirrä kohteen siluetti. Käytä suoria viivoja. Vertaa viivojen kallistuskulmia viitekehykseen.3. Siluetin sisäpuolella olevat muodot.


Piirrä siluetin sisäpuolella olevat muodot.

4. Luonnoksen tarkentaminen


Tarkenna luonnos ja piirrä oleelliset yksityiskohdat.5. Sävytä varjot ja tummimmat alueet.


Sävytä kevyesti varjot ja tummimmat alueet. Tämän vaiheen tarkoitus on tehdä selkeä ero valon ja varjon välille. Varjojen sävyttäminen auttaa myös muotojen hienosäätämisessä. Usein muodot hahmottuvat paremmin kun piirustuksessa on kontrastia. Ilman valon ja varjon kontrastia piirustus näyttää lähinnä vain eri suuntiin kulkevilta viivoilta.


Sitten luonnos on valmis.


Katso vielä näitä vaiheita valaiseva video:Piirustusterveisin,


Tuomas