• Tuomas Tuimala

Kuinka piirtää mielikuvituksesta?

Useimmat taiteilijat ja kuvataiteen harrastajat toivovat luovansa jollain tavalla jotain omaperäistä. Taidetta, joka on lähtöisin itsestä ja on siksi ainutlaatuista. Vaikka kopioimisella on pitkät perinteet taiteessa ja sillä on hyvin tärkeä osa taiteellisten taitojen kehittämisessä, niin harva meistä haluaa olla vain elävä kopiokone. Haluamme luoda jotain alkuperäistä ja persoonallista.


Alkuperäisen taiteen korkeimpana tasona voidaan pitää puhtaasti mielikuvituksesta piirtämistä tai maalaamista. Silloin taiteilija on täysin omillaan vain oman mielensä ja muistinsa varassa. Joten miten voisit oppia piirtämään mielikuvituksesta ja pelkän muistin varassa? Ratkaisu on konstruktiivisen, eli rakentavan piirtämisen periaatteiden hallitseminen. Tässä artikkelissa käsittelen mistä rakentavassa piirtämisessä on kyse ja miten sen periaatteet soveltuvat ihmisfiguurin piirtämiseen mielikuvituksesta.Piirtämäni muotokuva ulkomuistista


Mitä on rakentava piirtäminen?


Rakentava piirtäminen on piirustusmenetelmä, joka perustuu tietoon asioiden rakennetta koskevista faktoista ja rakentavan piirtämisen periaatteista. Rakentava piirtäminen soveltuu sekä havainnosta, että mielikuvituksesta piirtämiseen. Venäjällä on vahva rakentavan piirtämisen perinne, jonka koulutusta tarjoaa muun muassa tunnettu Venäjän kansallinen taideakatemia.


Rakentavassa piirtämisessä piirustus ikään kuin rakennetaan tiedon avulla.

Onnistuminen rakentavassa piirtämisessä riippuu siitä mitä piirtäjä on tallentanut mielensä visuaaliseen muistipankkiin.Rakentavassa metodissa piirustus rakennetaan tiedon avulla.


Harjoittelemalla rakentavan piirtämisen periaatteita voi suhteellisen nopeasti parantaa muistinvaraista piirtämistä. Rakentavan piirtämisen perusteisiin kuuluu mm. ihmiskehon pelkistäminen yksinkertaisiin kolmiulotteisiin muotoihin ja näiden muotojen liikuttelu 3D-avaruudessa. Jo muutaman ydinasian mieleenpainamisella voit parantaa muistinvaraista piirtämistä huomattavasti.Ihmisfiguurin piirtäminen ulkomuistista


Ihmisen piirtäminen ulkomuistista on todella haastavaa jollei sitä ole harjoitellut. Uskallan väittää, että joku joka osaa piirtää täysin fotorealistisen piirustuksen mallista voi olla vaikeuksissa silloin kun pitäisi piirtää mielikuvituksesta. Itse asiassa puhun omasta kokemuksesta. Artikkelin alussa näet muotokuvan, jonka olen piirtänyt ulkomuistista. Se ei siis tarkalleen ole piirretty mielikuvituksesta, mutta ilman silmille näkyvää fyysistä mallia kylläkin. Rakensin kyseisen muotokuvan niiden muistikuvien pohjalta joita minulle oli jäänyt yhdestä mallista piirtämästäni muotokuvasta. Lopputulos on hyvä, muttei niin hyvä kuin havainnosta piirtämäni piirustukset.


Onnistuminen näköhavainnosta piirtämisessä on pitkälti kiinni kärsivällisyydestä ja oikean prosessin mekaanisesta seuraamisesta. Havainnosta piirrettäessä sinulla on objektiivinen vertailukohta koko ajan silmiesi edessä. Tämä helpottaa piirtämistä paljon. Tilanne on hieman erilainen silloin kun piirretään muistista tai mielikuvituksesta. Silloin astuu kuvaan visuaalisten muistikuvien tarkkuus sekä anatomian, perspektiivin ja rakentavan piirtämisen periaatteiden tunteminen. Onnistuminen on pitkälti kiinni siitä kuinka hyvin nämä periaatteet piirtäjä on sisäistänyt.


Kanoniset mittasuhteet


Yksinkertainen tapa parantaa ihmisfiguurin piirtämistä mielikuvituksesta on opetella ulkoa ihmiskehon kanoniset mittasuhteet.

Kanoninen miehen pituus on 8 pään mittaa. Tieteellinen keskiarvo on lähempänä 7,5 päätä. Naisen keskiverto pituus on 7-7,5 päätä ja käsi ulottuu suunnilleen reiden keskikohtaan. Kanoniset mittasuhteet muodostavat ikään kuin luurangon, jonka päälle piirretään liha ja nahka.Naisen keskiverto pituus on 7-7,5 päätä.


Perinteisesti rakentavaa piirtämistä opiskellaan tutkimalla perusteellisesti luuston ja lihaksiston anatomiaa. Taitava rakentava piirtäjä osaakin rakentaa ihmiskehon piirtäen, alkaen luurangosta ja lisäten sen päälle lihakset ja nahan. Lopputuloksena on realistinen ja uskottava ihmisfiguuri.Rakentavan piirtämisen menetelmiä


Rakentavasta piirtämisestä on erilaisia sovellutuksia, joista jotkin ovat helpommin opittavia kuin toiset. Helpommat metodit hyödyntävät anatomisia abstraktioita, jolloin yksityiskohtaisen anatomian opiskelun voi halutessaan sivuuttaa. Anatominen abstraktio on pelkistetty anatominen malli. Jos sinua ei kiinnosta käyttää kuukausia tai vuosia anatomisten tutkielmien piirtämiseen perinteisin menetelmin, niin opettele piirtämään anatomisia abstraktioita. Niidenkin avulla pääsee hyviin lopputuloksiin. Esimerkiksi tunnettu Loomisin piirustusmetodi nojaa anatomisiin abstraktioihin. Jos haluat edetä perusteita pitemmälle, silloin sinun on tarpeen opiskella myös ihmiskehon anatomiaa.Anatomisia abstraktioita George Bridgmanin tyylillä


Haluaisitko oppia lisää?


Käytitpä mitä piirustusmenetelmää tahansa, tai piirsitpä sitten havainnosta tai mielikuvituksesta, niin täytyy sinun hallita piirtämisen perusteet voidaksesi luoda vaikuttavaa realistista taidetta. Jos haluat vankan pohjan piirustustaidoillesi suosittelen, että osallistut jollekin taidekurssien järjestämistä piirustuskursseista. Hyvä paikka aloittaa on piirustustaidon tärkeimmät avaimet -kurssi, joka on täysin ilmainen. Jos haluat lisäksi saada henkilökohtaista ohjausta maksulliset kurssimme on hyvä valinta. Tervetuloa kursseille!


Piirustusterveisin,


Tuomas