• Tuomas Tuimala

Kuinka voit kehittyä kuvataiteissa tehokkaasti?

Mestaruus missä tahansa taidossa perustuu perusteiden hyvään hallintaan. Siksi kokeneetkin taiteilijat palaavat aika ajoin perusasioiden äärelle.

Perinteisesti kuvataiteen opiskelu on aloitettu piirustustaidon harjoittelulla, ja sillä on pitkät perinteet. Tätä lähestymistapaa käytetään yleisesti ateljeeopetuksessa ja klassisen taiteen akatemioissa nykyäänkin, koska se todella toimii. Hyvä piirustustaito antaa taiteilijalle lujan perustan, koska piirtämisen välityksellä voi tehokkaasti kehittää käsityötaitoaan ja kuvataiteen perusperiaatteiden hallintaa. Piirtäminen valmistaa taiteilijan maalaamiseen.

Näyttävän kuvataiteen ytimessä on kyky jäljentää näkemäänsä tarkasti paperille tai maalauskankaalle. Jotta tässä voisi onnistua, täytyy osata mittailla ja arvioida näkemäänsä luotettavasti. Taiteilijan täytyy toisaalta osata pelkistää näkemäänsä, jotta hän voisi vangita teokseensa sen, mikä on olennaista.


Viiva ja valööri


Jos minun pitäisi tiivistää piirustämisen ydintaidot kahteen sanaan, ne olisivat viiva ja valööri. Viivan avulla voi oppia piirtämään tarkkoja luonnoksia, pelkistämään näkemäänsä ja arvioimaan mittasuhteita. Viivan avulla voi myös sävyttää teoksensa esteettisesti vaikuttavalla tavalla.


Seuraavasta kuvasta näet esimerkin aiheen luonnostelusta pelkistäen, käyttäen apuna viivaa.

Seuraavaksi tämä pelkistetty luonnos artikuloidaan niin, että lopputuloksena on tarkka ääriviivapiirustus.

Pelkkä ääriviivapiirros jää kuitenkin väistämättä litteäksi ja muodottomaksi. Siksi kuvaan täytyy piirtää myös valöörit. Valööri tarkoittaa tummuusastetta. Valöörien avulla piirustukseen luodaan kolmiulotteista vaikutelmaa. Jotta teoksen voisi sävyttää oikein, täytyy ymmärtää jotain valööreista. Alla näet kuvan, joka havainnollistaa valöörien piirtämistä.


Kuinka harjoitella piirtämisen perusteita?


Jos haluat harjoitella piirustustaitoa perinteisin menetelmin, hanki käsiisi Charles Barguen Course De Dessin -kirja ja jäljentää siinä olevia kuvia niin sanotulla Bargue-metodilla. Esimerkin Bargue-kuvasta näet ylläolevista kuvista.


Bargue-metodi opettaa tehokkaasti piirtämisen perustaitoja ja varsinkin näköhavaintojen millintarkkaa jäljentämistä. Kirjan kuvat etenevät helpoista vaikeisiin. Jos et halua hankkia kirjaa, niin Bargue-kuvia löytyy helposti netistä ja niitä voi vapaasti käyttää osana henkilökohtaista harjoittelua.


Jos aihe todella kiinnostaa, niin Suomessa Bargue-piirustusta voi opiskella Helsinki Atelier of Represational Artissa (HERA). Lue myös artikkelini apuviivojen käytöstä, sillä se perustuu Bargue-metodiin.


Itse palaan aika ajoin piirtämään Bargue-kopioita, koska se on hyvä tapa kehittää kärsivällisyyttä ja keskittymiskykyä. Pidän myös Bargue-kuvien estetiikasta ja tyylistä. Bargue-kuvissa korostuu nimenomaan viiva ja valööri. Ne ovat hyviä mallikuvia, piirrämmepä niitä millä menetelmällä tahansa.Piirtäisitkö yhtä kuvaa useita viikkoja?


Oikein käytettynä Bargue-menetelmä toimii takuuvarmasti ja jo muutaman kuvan huolellinen jäljentäminen voi opettaa paljon. Menetelmä on kuitenkin hyvin vaivalloinen, jos sitä noudattaa täsmälleen 'oppikirjan' mukaan. Yhteen piirustukseen voi kulua käsittämättömän paljon aikaa. Jotkut ateljeissa opiskelleet ovat kertoneet piirtäneensä jopa viikkoja yhtä ainoata piirrosta. Tämä on ymmärrettävää, jos pyritään täydellisyyteen. Mutta onko se mielekästä tai lopulta tarkoituksenmukaista?Parhaiden puolien soveltaminen omaan taiteeseen


Toinen vaihtoehto on lähestyä asiaa vähän rennommassa hengessä. Bargue-menetelmästä voimme ottaa hyödyksemme sen ydinperiaatteet, ja sitten piirtää niitä soveltaen paljon sekä monipuolisesti, välittämättä niinkään siitä, onko lopputulos absoluuttisen täydellinen. Tällainen lähestymistapa on monelle käytännöllisempää ja yksinkertaisesti kiinnostavampaa. Eikö kuvataiteessa lopulta tärkeintä olekin se, että syntyy hienoja, dynaamisia ja kiinnostavia teoksia?


Jotkut kyseenalaistavatkin täydellisten kopioiden piirtämisen mielekkyyden. Kopioinnilla on kyllä paikkansa piirtotaidon kehittämisessä, mutta suhteellisen harvoille taiteilijoille se on lopullinen määränpää.


Omassa opetustyössäni korostan enemmän taiteenteon ajattomia periaatteita ja ydintaitoja, kuin tiettyjä tarkasti rajattuja menetelmiä. Piirtämisen ydinperiaatteisiin perustuvassa lähestymistavassa on se etu, että se soveltuu kaikkiin tyyleihin. Voimme ottaa perinteisistä metodeista niiden parhaat puolet avuksemme ja soveltaa niitä omaan, uniikkiin taiteeseemme.


Haluatko sinä oppia piirtämisen ydintaitoja ja ajattomia periaatteita, joista hyödyt, olipa tyylisuuntasi mikä tahansa? Liity siinä tapauksessa Taidekurssien järjestämälle Piirtämisen perusteet -kurssille. Tällä kurssilla opit runsaan joukon toimivimpia piirustustaitoja, joita voit soveltaa omaan taiteeseesi.


Tuomas