• Tuomas Tuimala

Luonnoksen piirtäminen perinteiseen tapaan

Tässä artikkelissa kerron miten piirrät hyvän luonnoksen perinteiseen tapaan. Hyvä luonnos on vahva perusta viimeistellylle piirustukselle. Vahva luonnos toimii myös sellaisenaankin. Luonnoksen ja valmiin teoksen raja on hämärä. Se milloin piirustus on valmis perustuu lopulta taiteilijan omaan henkilökohtaiseen päätökseen. Joka tapauksessa hyvä luonnostelutaito on tärkeää kaikille taiteen harrastajille. Joten mennään asiaan.Kaikki alkaa aiheen valinnalla


Aihe voi olla konkreettinen tai vain alustava hatara ajatus, jota lähdetään kehittelemään paperilla eteenpäin. Aiheen ollessa konkreettinen eli esimerkiksi kuva mestarteoksesta on luonnostelussa mahdollista noudattaa selkeää kaavaa. Jos aihe on pelkästään mielessä oleva kehittymätön ajatus tai tunne voi sen ilmaiseminen johdonmukaisesti olla vaikeaa. Siksi luonnostelutaidon harjoittelu onkin järkevintä aloittaa konkreettisesta aiheesta. Perinteisesti on käytetty jonkin havainnon kopioimista. Havainto voi olla välitön tai valokuva.Luonnosteluun tarvittavat piirustustarvikkeet


Luonnosteluun ei tarvita paljon tarvikkeita. Kynä ja paperi riittää. Jos haluat kehitellä luonnosta vähän pitemmälle tai tavoittelet jotain tiettyä tyyliä voi olla tarpeellista ottaa avuksi muitakin välineitä. Jos esimerkiksi piirrät sävytetylle paperille on valkoisesta hiili- tai pastellikynästä paljon apua vaaleimpien valöörien piirtämisessä. Jos toisaalta haluat piirtää vain lineaarisen luonnoksen, valööreilla ei ole merkitystä. Silloin yksi lyijy- tai hiilikynä riittää.Luonnostelu lähtee liikkeelle kokonaisuuden hahmottelulla


Luonnostelu alkaa aiheen koon ja sijainnin määrittelyllä. Eli mieti ensin mihin kohtaan paperia ja minkä kokoisena haluat luonnoksen piirtää. Yksi sommittelun perussäännöistä on se, että aiheen ympärille kannattaa jättää sopivasti tyhjää tilaa, ettei aiheelle iske ahtaanpaikan kammo. Yksi tyypillinen aloittelijoiden tekemä ratkaisu on se, että aihe piirretään liian isona niin, että se täyttää koko paperin. Tällainen sommitelma harvoin toimii kovin hyvin, vaikka itse piirustus olisi piirretty kuinka hyvin tahansa. Luonnoksen tasolle jäävässä piirustuksessa asian merkitys korostuu, koska raa'aksi jätetyssä piirustuksessa ei katsojaa voi hämätä korkeatasoisella viimeistelyllä. Joten jätä aiheen ympärille tyhjää tilaa. Yksi käytännöllinen tapa ratkaista asia on piirtää ensin kehys, jonka sisään sitten aihe piirretään.


Samalla kun mietit kohteen sommittelua, joudut miettimään myös sen kokoa. Joten luonnoksen piirtämisen voit aloittaa selvittämällä aiheen korkeuden ja leveyden. Edellä mainitsemani sommittelukehys voi myös olla näiden mittojen mukainen.
Kun kohteen kokonaiskoko on selvillä, siirry hahmottelemaan sen muotoa. Sijoita sitten keskeiset maamerkit, kuten esimerkiksi kasvonpiirteet oikeille paikoilleen. Älä piirrä mitään yksityiskohtia vaan hahmottele aihetta yleisellä tasolla. Mitoissa ja sijainneissa on hyvä olla tarkkana heti alusta asti, mutta muodoissa riittää pelkistäminen. Minkääntasoista sävyttämistä ei myöskään ole tarpeen vielä tässä vaiheessa tehdä. Yllä olevasta kuvasta näet miltä luonnoksen tulisi tässä vaiheessa suunnilleen näyttää.Ala lisätä luonnokseen informaatiota


Seuraavaksi luonnokseen lisätään muotoja koskevaa informaatiota. Edelleenkin piirretään pelkistäen. Tässä vaiheessa piirustukseen on hyvä merkitä kaikki tärkeimmät muodot ja niiden sijainti. Muista piirtää riittävän kevyesti, jotta voit helposti tehdä korjauksia ja kumittaa piirustusta. Usein käy nimittäin niin, että jonkin virheen huomaa vasta sitten kun piirustus on edennyt riittävän pitkälle. Varaudu siis siihen, että joudut tekemään piirustukseen korjauksia. Jonkin piirteen sijaintia voi olla tarpeen myöhemmin siirtää suuntaan tai toiseen.Esimerkkinä oleva luonnos on hyvä esimerkki sellaisesta piirustuksesta jossa kasvonpiirteiden oikea sijoittaminen voi tuottaa vaikeuksia. Syynä on pään asento. Heti kun pää on vähänkin kallistunut tai kääntynyt pois neutraalista asennosta, täytyy kasvonpiirteiden sijoittamisessa olla erityisen tarkkana. Varsinkin silloin kun luonnosta piirtää vapaalla kädellä ja pelkän silmän varassa.


Tässä vaiheessa kannattaa muuten luonnokseen piirtää myös varjojen muodot. Itse asiassa varjojen muodot on yksi tärkeimmistä asioista mitä tulisi olla vahvassa luonnoksessa.Tarkenna luonnosta ja sävytä varjot


Seuraavaksi voit vähän tarkentaa ja siistiä luonnosta. Täytä myös varjojen muodot suunnilleen yhdenmukaisella tummuudella. Tämä varjojen sävytys luo pohjan valöörien piirtämiselle. Se toisaalta myös auttaa näkemään paremmin sekä varjojen, että valojen muodot. Kun muodot näkee selvemmin, on piirustusta helpompi tarkentaa ja hienosäätää.Se kuinka tarkan haluat luonnoksesta tässä vaiheessa hioa on makuasia. Äärimmäisen tarkka artikulaatio vaatii huolellisuutta ja vie aikaa. Itse tykkään usein edetä piirustusprosessissa aavistuksen dynaamisemmin ja sitoutumatta liian vahvasti mihinkään merkintään. Todella tarkasti artikuloidusta lineaarisesta luonnoksesta ei toki ole mitään haittaa niin kauan kuin piirtojälki on sellaista, että siihen voi tarvittaessa tehdä korjauksia.


Muista, ettei dynaaminen piirtotapa tarkoita huolimatonta hätäilyä. Mikäli haluaa saada aikaiseksi hyviä luonnoksia, kannattaa totutella siihen, että se vie väistämättä jonkin verran aikaa. Nopeat luonnokset on sitten oma lajinsa ja niilläkin on oma paikkansa piirtäjän harjoitusohjelmassa. Rauhasta käsin toimiminen on kuitenkin se nollapiste, josta on paras lähteä liikkeelle.Hahmottele valöörit


Tästä eteenpäin piirustusprosessi on enimmäkseen valöörien piirtämistä ja hienosäätöjen tekemistä.


Yllä olevassa kuvassa olen tehnyt piirustukseen päävalööreita koskevia merkintöjä. Toisin sanottuna olen hahmotellut kuvaan missä on sen tummin kohta ja missä vaalein, sekä muut päävalöörit.Viimeistely


Kun olet kartoittanut piirustukseen päävalöörit on aika alkaa hienosäätää piirustusta kaikissa sen piirteissään. Yksi hyvä tavoite luonnoksen kannalta on se, että siihen saisi luotua kolmiulotteisen muodon vaikutelmaa.Vaikuttava realismi vaatii yleensä piirustuksen kehittelyä pitkälle, mutta jo suhteellisen varhaisessakin vaiheessa kohteen muodot alkavat tulla esiin ja silloin voi olla sopiva paikka lopettaa. Kuten jo aiemmin sanoin, se milloin piirustus on valmis riippuu taiteilijan omasta päätöksestä. Artikkelin esimerkkiluonnos on jätetty varsin raa'aksi, mutta siinä on kuitenkin ripaus muodon ja valon tuntua. Luonnoksena se toimii, mutta on kaukana valmiista teoksesta.


Terveisin,


Tuomas