• Tuomas Tuimala

Luonnostele rohkeasti

Tässä artikkelissa jatkan edellisen kirjoitukseni rohkeusteemaa. Rohkeasti piirtäminen on yksinkertainen tapa saada piirustus näyttämään vakuuttavammalta, taitotasosta riippumatta.

Rohkeus tuo piirustukseen voimaa, dynamiikkaa, persoonallisuutta ja selkeyttä. Nämä ovat kaikki hyvän teoksen tuntomerkkejä. Pelkkä luonnoskin voi olla todella vaikuttava jos siinä ilmenee nämä tai edes osa näistä edellä mainituista piirteistä. Tässä artikkelissa annan sinulle joitakin käytännön vinkkejä siihen miten voit luonnostella rohkeammin, elävämmin ja rennommin, ilman pelkoa. Kerron neljä tapaa jotka auttavat sinua onnistumaan tässä. Jatka siis lukemista.


1. Piirrä nopeammin


Ensimmäinen keino, joka pakottaa piirtämään rohkeammin, on piirtää nopeammin. Nopealla en tarkoita hätäistä piirtämistä, vaan sitä, että siirtää näköhavaintonsa paperille välittömästi ja mahdollisimman vähillä keskeytyksillä. Virheistä ei tulisi välittää, koska tavoite on piirtää itsevarmasti sitä mitä näkee tai kuvittelee.


Nopea piirtäminen ei tarkoita myöskään huolimatonta piirtämistä. Ehkä nopeaa parempi sana olisi jatkuvuus. Piirrä siis jatkuvalla liikkeellä. Yksi tapa päästä sisälle tähän ajatukseen, on piirtää aluksi kirjaimellisesti katkeamattomalla viivalla. Toisin sanottuna piirtää niin, ettei nosta kynää paperista. Kun tätä on tehnyt joitakin kertoja, voi katkeamattoman piirtämisen ajatusta soveltaa luonnosteluun periaatteen tasolla, jolloin piirtämisestä tulee sulavaa ja virtaavaa, vaikka kynän nostaisikin välillä irti paperista.2. Keskity täysin piirtämiseen


Keskittyminen lisää intensiteettiä tekemiseen. Ido Portalia lainaten: "Do it with the fear of God". Intensiivinen ja läsnäoleva toiminta tuo varmuutta piirtojälkeen, koska silloin sinulla ei ole niin paljon henkistä tilaa analysoida omaa suoritustasi. Sisäinen negatiivinen puhe vaimenee ja olet uppoutunut täysin käsillä olevaan työhön.


Yksi apukeino keskittymiseen on käyttää piirtämisessä tussia. Tussi on armoton työkalu, joka ei jätä paljon tilaa korjailulle. Silloin on pakko keskittyä siihen mitä tekee.


Ylhäällä olevassa kuvassa piirustuksen perusta on piirretty nopeasti viivapiirustuksena käyttäen tussia. Sen jälkeen piirustukseen on lisätty tummuusasteita lyijykynällä sävyttäen. Piirustus ei ole mikään mestariteos, mutta koska se on piirretty rohkeasti, siinä on silti tiettyä uskottavuutta. Tämä todistaa sen, ettei sinun tarvitse olla mestaritaiteilija voidaksesi piirtää hyvin. Varsinkin jos piirtäminen on sinulle pelkkä harrastus, voit lyhyessäkin ajassa päästä siinä riittävälle taitotasolle, joka tekee piirtämisestä miellyttävää ja vaivatonta. Vähän aikaa harjoiteltuasi huomaat, että luonnoslehtiösi täyttyvät rohkeista ja uskottavista piirustuksista.3. Käytä isompaa luonnoslehtiötä


Yksinkertainen tapa lisätä rentoutta ja vapauden tunnetta piirtämiseen, on käyttää isompaa piirustuspaperia tai luonnoslehtiötä. A4 on mielestäni ehdoton minimikoko. Itse piirrän usein A3-paperille. Kun piirtää isommalle paperille, silloin kättä voi liikuttaa vapaammin, tehden isompia liikkeitä. Isommat ja vapaammat liikkeet pakottavat kiinnittämään huomion kokonaisuuteen. Yleensä onnistuneen piirustuksen kannalta on tärkeämpää, että kokonaisuus toimii. Yksityiskohtia voi lisätä ja korostaa mausteenomaisesti.4. Piirrä seisaaltaan


Kun piirrät seisaaltaan, poistuu piirtämisestä lopullinenkin jäykkyys. Tällainen tapa piirtää tuo piirtämiseen mukaan fyysisyyttä, joka auttaa irrottautumaan negatiivisesta sisäisestä puheesta. Unohda ajatus siitä, että piirtäisit kynällä. Piirrä sen sijaan koko keholla ja koko olemuksellasi. Ennen kaikkea piirrä rohkeasti!


Näitä edellä mainittuja periaatteita valaisee seuraava video.
Haluaisitko oppia lisää luonnostelusta?


Olet tervetullut Piirtämisen perusteet -verkkokurssille oppimaan lisää luonnostelusta.

Kurssilla on oma osionsa, jossa paneudutaan luonnostelumenetelmiin. Alla näet osan kurssin sisällöstä.


Kurssilla harjoitellaan myös monia muita piirustustekniikoita ja -periaatteita. Kurssin koko sisällön näet osoitteessa https://www.taidekurssit.fi/p/piirtamisen-perusteet


Luonnosteluterveisin,


Tuomas