• Tuomas Tuimala

Maalaa paremmin valmistautumalla paremmin

Koetko olevasi tuottelias taiteentekijä, mutta teostesi laadussa olisi parantamisen varaa? Se, että saa paljon aikaa on toki hyvä asia, muttei kaikki kaikessa. Tarvitaan myös suunnittelua ja sopivaa valmistautumista.


Tutkielmaa maalaamassa vesiliukoisilla öljyväreillä.


Kun maalausinspiraatio iskee, voi olla vaikea hillitä itseään. Luova energia on voimakas ja panee taiteilijan liikkeelle. Teoksia voi syntyä tiuhaan tahtiin, mutta vain harvat niistä edustavat taiteilijan todellista osaamista. Tähän on olemassa ratkaisu. Se on etukäteissuunnittelu. Jos kykenet edes vähänkin hidastamaan tahtia ja kiinnittämään huomiota hyödylliseen pohjatyöhön, teoksistasi voi tulla välittömästi parempia. Tässä artikkelissa kerron, miten valmistautuminen auttaa sinua maalaamaan paremmin.Laadi toimintasuunnitelma


Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty kuuluu tuttu sanonta. Tämä pitää paikkansa kun on kyse maalaamisesta. Kun sinulla on selkeä kuva siitä mitä ja miten aiot teoksen maalata, voit sen jälkeen keskittää suurimman osan energiasta itse maalaamiseen. Jos sen sijaan päätät ratkaista kaikki eteen tulevat ongelmat sitä mukaa kuin ne kohtaat, muuttuu maalausprosessi helposti vaivalloiseksi ja epäonnistumisen mahdollisuus kasvaa.


Hyvä suunnittelu raivaa osan ongelmista pois tieltä jo etukäteen. Teoksen maalaaminen on mahdollista esivalmistella, jopa niin pitkälle, että lopulta itse maalaaminen on vain etukäteen mietittyjen värien asettelua etukäteen suunniteltuihin kohtiin. Mutta mitä sinun käytännössä tulisi suunnitella etukäteen?Valitse aihe huolellisesti


Suunnittelu alkaa maalattavan aiheen valinnasta. Aihe tulisi olla ennen kaikkea sellainen, että siitä saa mielenkiintoisen teoksen. Aiheen tulisi myös olla itselle innostava. Näiden seikkojen lisäksi on tärkeää, että aihe vastaa taiteilijan taitotasoa. Harjoituksen kannalta on hyvä haastaa itseään, mutta vain sopivissa rajoissa. Jos valitset omaan osaamisen tasoosi nähden liian vaikean ja monimutkaisen aiheen, tulee lopputulos olemaan keskinkertainen. Tärkeämpää on maalata yksinkertainen aihe hyvin kuin monimutkainen huonosti.


Aiheen valinnassa kannattaa kiinnittää erityistä huomiota siihen, miten objektit on valaistu. Muotovalaistus on takuuvarma tapa saada valoiltaan ja varjoiltaan toimiva teos. Muotovalaistuksessa käytetään yhtäpääasiallista valonlähdettä ja valo tulee objektiin viistosti niin, että objektista suunnilleen 2/3 on valoa ja 1/3 varjoa. Tätä voisi kutsua taiteelliseksi tavaksi valaista malli, koska se edesauttaa kolmiulotteisuuden illuusion luomista litteälle pinnalle ja on esteettisesti vakuuttava.


Muotovalaistuksella aiheesta tulee helpommin maalattava.

Törmään omassa opetustyössäni yhä uudelleen ja uudelleen siihen, että oppilaat valitsevat mallikseen aiheen, joka on joko liian monimutkainen tai valaistu 'epätaiteellisesti'. Hyvin tyypillinen virhe on käyttää kuvia joissa on liikaa valoa. Jos objekti on täysin valaistu, muuttuu se visuaalisesti litteäksi. Muista, ettei hyvä valokuva ole sama asia kuin hyvä malli maalausta varten. Tarpeen tullen aihetta on osattava myös manipuloida maalauspohjalla, jotta teoksesta tulee toimiva.


Jos sinulla ei ole kovin paljon kokemusta tai osaamista valöörien havainnoinnista ja maalaamisesta, kannattaa suosiolla aloittaa aiheista, joissa on käytetty dramaattista muotovalaistusta. Yllä oleva kuva asetelmasta on hyvä esimerkki toimivasta mallikuvasta.


Tässä artikkelissa havainnollistan maalausprosessia ja sen suunnittelua tutkielmamaalauksen välityksellä, jonka tein taiteilija Olga Bazanovan teoksesta. Hyvän taiteilijan teoksen käyttö mallina onkin perinteinen tapa harjoitella maalaamista. Jos käytät valmista taideteosta mallina silloin valaistus ym. seikat ovat jo valmiiksi mietittyjä. Toisen teoksen pohjalta maalaamisen tarkoitus voi olla mestarikopion tekeminen, jolloin teos pyritään jäljentämään mahdollisimman tarkasti tai sitten tavoite voi olla tutkielma, jossa tutkitaan jotain teoksen piirrettä tai teosta kokonaisuutena.


Tutkielmilla aihe tulee tutuksi.

Jos haluat olla superperusteellinen valmistautumisessasi, voit maalata aiheesta valööri- tai väritutkielman tai molemmat. Tutkielmat voivat olla minikokoisia. Mitä enemmän aihetta tutkit, sen paremmin opit tuntemaan sen ja sitä helpompi se on maalata.Tee suunnitelma paperille


Kun maalattava aihe on selvillä, voit alkaa laatia suunnitelmaa siitä miten maalausprosessisi tulee etenemään. Hyvä vaihtoehto on tehdä suunnitelma paperille.

Toimintasuunnitelma.

Yllä olevassa kuvassa näet yhden esimerkin paperille laaditusta toimintasuunnitelmasta. Kuvassa on nopea hahmotelma maalattavasta aiheesta ja paletin päävärit. Tämä ei ole mikään yksityiskohtainen suunnitelma, mutta jo siinä määrin riittävä, että siitä on todellista apua teoksen maalaamiseen.


Ensinnäkin se, että piirtää aiheesta luonnoksen, antaa hyvän käsityksen siitä mitä olisi tarkoitus maalata. Toiseksi, väripaletin miettiminen etukäteen edesauttaa tarvittavien värien sekoittamisessa. Väripaletin tulisi luonnollisesti vastata niitä värejä, joita tulet maalauksessa tarvitsemaan. Näin ollen, täytyy maalattavan aiheen värimaailmasta tehdä ensin alustava analyysi.


On myös mahdollista kartoittaa etukäteen teoksen värejä ja valööreita hyvin pitkällekin. Silloin maalatessa voi keskittyä vain siihen, että asettaa nuo etukäteen sekoitetut värit oikeisiin kohtiin. Vaikket menisi näin pitkälle paletin valmistelussa, tulet hyötymään suuresti jo vähemmästäkin teoksen värimaailman miettimisestä.Mieti mitä maalaustarvikkeita aiot käyttää


Kun olet tutkinut ja miettinyt maalattavaa aihetta tarpeeksi, on aika siirtyä työtilan valmisteluun. Ota esiin tarvittavat välineet, siveltimet, värit jne.


Cobra Artist vesiliukoiset öljyvärit.

Kun tarvikkeet on esillä, voit valmistella väripaletin ja sekoittaa etukäteen joitakin värejä ja valööreita.


Päävärit ja -valöörit voi sekoittaa jo etukäteen.

Asettele seuraavaksi maalausteline ja malli luonnoksen piirtämistä ja teoksen maalaamista varten. Maalaa riittävän valoisassa tilassa. Ota huomioon, mistä suunnasta valo tulee maalauspohjaasi ja palettia kohti, jotta näet mitä paletilla ja maalauspohjalla tapahtuu.


Kun suunnitelmat on tehty ja työtila valmisteltu on aika piirtää luonnos.


Piirrä hyvä luonnos


Jos haluat poistaa vielä lisää arvailun osuutta maalausprosessista, niin siinä tapauksessa kannattaa piirtää maalauksen pohjalle hyvä luonnos. Teoksen koosta ja monimutkaisuudesta riippuen, jotkut taiteilijat käyttävät luonnoksen piirtämiseen aikaa tunneista kymmeniin tunteihin. Varsinkin klassisesti koulutetut maalarit, joilla on vahva piirustustaito usein panostavat luonnoksen piirtämiseen. Jos et ole kummoinen piirtäjä niin voit siinä tapauksessa hyötyä tästä periaatteesta soveltamalla siirtomenetelmää. Siirtomenetelmä ei välttämättä vaadi luonnoksen piirtämistä ensin alusta loppuun omakätisesti, vaan voit siirtää luonnoksen myös suoraan mallikuvasta maalauspohjalle. Siirtomenetelmästä saat lisää tietoa muista artikkeleistani.


Hyvä luonnos on teoksen vahva perusta.

Se, kuinka tarkka luonnoksen täytyy olla, riippuu kokemuksestasi, tavoitteestasi ja maalauksen aiheesta. Yllä olevassa kuvassa näet lyikykynällä piirretyn luonnoksen, joka ei ole kovinkaan yksityiskohtainen tai viimeistelty, mutta omaan tavoitteeseeni juuri sopiva. Tavoitteeni luonnoksen osalta oli saada sommittelu, mittasuhteet ja muodot kohdalleen. Maalaamisessa täytyy muistaa aina se tosiasia, että lopulta tällainen ääriviivaluonnos peittyy maalin alle, eikä pienimmistä yksityiskohdista silloin ole mitään apua. Tätä vastaan voi jonkin verran taistella esimerkiksi vahvistamalla luonnoksen ohuella maalilla, ennen teoksen värittämistä. Senkin hyöty on lähinnä siinä, että mieleesi jää vahvempi muistijälki aiheen muodoista ja mitoista, kun piirrät sen vielä kerran maalin kanssa ennen seuraavaa maalausvaihetta.


Valöörihahmotelma ohennetulla maalilla.

Maalaa teos suunnitelman mukaan


Kun luonnos on valmis, voit alkaa täyttää maalauspohjaa väreillä. Artikkelin kuvissa näet vaihekuvia siitä kun maalasin tutkielman Olga Bazanovan asetelmamaalauksesta. Vahvistetun luonnoksen värittämisen aloitin taustasta.


Maalaaminen on kuin värityskuvan värittämistä.


Tutkielma Olga Bazanovan teoksesta on valmis.

Kun aihe on valittu hyvin ja maalausprosessia sopivasti suunniteltu, maalautuu teos valmiiksi melkein kuin itsestään. Jos haluat parantaa maalauksiasi välittömästi, kannattaa harkita toimintasuunnitelman laatimista.


Opi lisää


Lisää tietoa aiheesta saat Taidekurssien sivuilta ja kursseilta. Taidekurssien nettisivuilla on tietorikas artikkelipankki, joissa on käytännöllisiä vinkkejä piirustus- ja maalaustaitoon liittyen. Kannatta tutustua artikkelipankkiin.


Jos haluat harjoitella akryyli- tai öljymaalausta ohjatusti, liity maalauskurssille. Kurssimme löydät osoitteesta www.taidekurssit.fi


Terveisin,


Tuomas


PS. Avasin uuden nettisivuston, joka toimii portfoliona ja galleriana teoksilleni. Käy katsomassa piirustuksiani ja maalauksiani.