top of page

Max Meldrumin tieteellinen impressionismi : Käytännön ohjeita

Hei! Tässä kirjoituksessa kerron maalaamisesta impressionistisella metodilla Max Meldrumin periaatteiden mukaan.
Mikä ihmeen Max Meldrumin metodi?


Max Meldrum (1875–1955) oli australialainen taiteilija ja opettaja, joka tunnetaan parhaiten teorioistaan ja opetustyöstään koskien tonalistista maalausta ja "tieteellistä impressionismia". Meldrumin teoria pohjautuu ajatukseen, että silmän havaitsemat valöörierot ovat maalauksen tärkein elementti.


Meldrumin menetelmä perustuu siihen, miten ihmissilmä todellisuudessa havaitsee asioita. Silmä havaitsee ensin tummuuseroja, sitten muotoja ja vasta viimeiseksi värejä. Tämä ajatus ohjasi hänen opetustaan ja hänen omia maalauksiaan.


Hänen metodinsa korosti erityisesti silmien siristämistä maalausprosessin aikana, jotta taiteilija voisi nähdä kohteensa pääasiassa valööreina. Siristämällä silmiään taiteilija pystyy näkemään kohteen ilman monimutkaisia yksityiskohtia, keskittyen sen sijaan suuriin muotoihin ja niiden välisiin valöörieroihin.


Meldrumin maalausmetodia ja filosofiaa on joskus kritisoitu sen rajoittuneisuuden ja dogmaattisuuden vuoksi, mutta hänellä oli myös monia kannattajia ja opiskelijoita. Hänen vaikutuksensa Australian taideyhteisöön oli merkittävä, ja monet hänen opiskelijoistaan jatkoivat hänen perinteensä vaalimista.


Kaiken kaikkiaan Max Meldrum on muistettu erityisesti hänen ainutlaatuisesta lähestymistavastaan maalaustaiteeseen ja hänen vahvasta uskostaan tonalistiseen maalaukseen.Meldrumin metodin periaatteita


1. Visuaalisen ydinolemuksen taltiointi

Meldrumin metodi alkaa tunnistamalla kohteen visuaalinen ydinolemus. Tämä on ensimmäinen vaikutelma, jonka saamme kohteesta. Sen sijaan, että keskittyisimme yksityiskohtiin heti alussa, Meldrumin metodi kehottaa meitä taltioimaan tämän ensivaikutelman mahdollisimman nopeasti ja rennosti.

2. Super-siristyksen tekniikka

Seuraavaksi Meldrum korostaa "super-siristyksen" merkitystä. Tämä tarkoittaa sitä, että maalari siristää silmiään voimakkaasti kunnes maalaus ja todellinen kohde näyttävät lähes identtisiltä. Siristyksen aikana erottuvat vain karkeimmat yksityiskohdat ja suurimmat kontrastit. Maalari avaa silmänsä hitaasti, kunnes hän havaitsee optisen eron työn ja todellisen kohteen välillä. Se ero, jonka hän ensin havaitsee, määrittää seuraavan maalaustehtävän.
3. Visuaalisen tärkeysjärjestyksen noudattaminen

Meldrumin metodin keskeinen osa on visuaalisen tärkeysjärjestyksen tunnistaminen ja sen noudattaminen. Aluksi maalari keskittyy enimmäkseen sävyeroihin, sitten muotoihin ja lopulta väreihin. Tämä järjestys heijastaa tapaa, jolla ihmissilmä havaitsee visuaalista informaatiota.

4. Iteratiivinen prosessi

Meldrumin metodi on toistuva. Maalari palaa jatkuvasti taaksepäin havainnointipisteeseen, arvioi työtään ja tekee tarvittavat korjaukset. Tämä iteratiivinen lähestymistapa varmistaa, että maalaus saavuttaa syvemmän visuaalisen rikkauden ja monimutkaisuuden ajan myötä.

Tarkempi kuvaus metodin soveltamisesta: Löytöretki visuaalisen totuuden maailmaan


Meldrumin metodista on vaikea löytää tarkkaa tietoa mistään, joten olin onnekas kun sain kontaktin yhteen metodin kokeneeseen harjoittajaan ja opettajaan. Hän avokätisesti selosti minulle menetelmän tärkeimpiä periaatteita ja niiden käytännön sovellutuksia. Huomasin kuitenkin hyvin pian, että menetelmän periaatteet olivat minulle pääasiassa entuudestaan tuttuja koska olen pohtinut niin paljon maalaustaidon ydinolemusta ja harjoitellut sitä miten visuaalista totuutta voi taltioida maalauskankaalle. Kuitenkin sain myös joitain uusia tiedonjyväsiä, jotka auttoivat minua ymmärtämään impressionistista lähestymistapaa paremmin. Tässä yhteenveto siitä mitä opin.


Kolme perusasiaa:


1) Ymmärrä, että aihe on vain kokoelma litteitä abstrakteja värimuotoja (kuva, joka on painunut verkkokalvoillesi) eli eräänlainen abstrakti mosaiikki. Yritä todella ja aidosti tuntea aihe litteänä printtinä silmiesi edessä eli pelkkänä abstraktina kuvana, joka on vailla merkitystä (ei esine-keskeinen).


2) Ymmärrä, että aiheesi tärkein piirre on sen visuaalinen ydinolemus tai ensivaikutelma eli se, minkä näet, kun siristät silmiäsi niin paljon, että olet sulkemassa ne melkein kokonaan. Se mitä näet tällätavalla silmien raosta on se, minkä taltioit ensin. Maalaat ensin tämän visuaalisen ydinolemuksen rennosti ja nopeasti.


3) Lopuksi maalausprosessi etenee visuaalisen tärkeysjärjestyksen mukaan. Visuaalinen tärkeysjärjestys on luonnollinen tapa, jolla kuva/havainto 'tulee näkyviin' ja silmäsi havaitsevat sen. Ensin huomaat valöörierot, sitten muodot ja lopulta värit sekä yksityiskohdat. Tämä visuaalisen tärkeysjärjestyksen havaitseminen tapahtuu niin nopeasti, että emme yleensä tiedosta sitä. Mutta jos aloitat silmät kiinni ja alat avata niitä todella hitaasti, huomaat kuvan hahmottuvan juuri tässä järjestyksessä.


Menetelmässä on siis jotain superluonnollista, vaikka sen mukaan maalaaminen vaatiikin vähän totuttelua. Maalaustehtävän äärelle täytyy todella pysähtyä, muuten ajautuu maalaamaan omien ennakko-oletusten ja tietojen pohjalta sen sijaan, että pysyisi uskollisena silmilleen.


Nämä periaatteet eivät ole vain Meldrumin impressionismin periaattetia, vaan universaaleja impressionismin periaatteita. Esimerkiksi tunnettu nykyajan impressionistinen maalaustaidon opettaja Paul Ingbretson opettaa samoja periaatteita, mutta käytännön toteutuksessa on pieniä eroja.


Näin siis maalaat impressionistisesti


Ensin taltioit visuaalisen olemuksen.


Tietääksesi mitä tehdä seuraavaksi, siristä silmiäsi todella tiukasti keskittyen kohteeseesi kunnes sekä aihe että työsi näyttävät visuaalisesti samanlaisilta. Sitten ala avaamaan silmiäsi hitaasti, kunnes havaitset optisen eron mallin ja maalauksen välillä.


Ensimmäinen havaitsemasi asia, ensimmäinen optinen ero mallin ja maalauksen välillä, on seuraava tehtäväsi. Mene maalaustelineelle ja tee tarvittava korjaus.


Palaa sitten havainnointipisteeseen, joka on useamman metrin päässä maalaustelineestä ja kuvittele, että sinulla on äärimmäinen lyhytaikainen muisti, niin lyhyt, että unohdat heti kaiken. Unohda siis täysin kaikki mitä olet tehnyt tähän mennessä ja aloita alusta (toista edelliset vaiheet).


Siristä silmiäsi todella tiukasti katsoen uudelleen maalaustasi ja malliasi. Ala avaamaan silmiäsi hitaasti ja ensimmäinen ero, jonka havaitset, on seuraava tehtäväsi (joka saattaa olla sama kuin viimeksi, samankaltainen tai täysin erilainen) Siirry maalaustelineelle ja toteuta havaintosi maalauskankaalla. Palaa taas havainnointipisteeseen ja toista saman kehän kiertämistä kunnes maalaus on valmis.


Visuaalisen tärkeysjärjestyksen vuoksi huomaat, että alussa suurin osa tehtävistäsi eli suurin osa optisista eroista, jotka löydät, tulee olemaan valöörieroja mallin ja maalauksen välillä. Edetessäsi huomaat, että useimmat seuraavista tehtävistäsi ovat piirustustehtäviä eli muotojen artikuloimista ja lopulta session lopussa huomaat, että korjaat lähinnä väriongelmia


Tätä tarkoittaa "visuaalisen tärkeysjärjestyksen noudattaminen". Kokemuksen myötä huomaat ettei metodi ole niin jäykkä kuin miltä se aluksi voi vaikuttaa. Joskus saatat huomata, että sinun on korjattava väriä ehkä jo varhain tai valööria aivan lopussa. Mutta yleisesti ottaen huomaat, että tehtävät tapahtuvat järjestyksessä valööri, muoto, väri.


Et myöskään koskaan oikeasti päätä, mitä tehdä. Se näytetään sinulle maalauksesi ja mallin yhteistyönä. Et koskaan ole määräävässä asemassa siinä mielessä, että ohjaisit maalausprosessia egollasi, tai aikaisemmilla kokemuksillasi, tai muilla maalausmenetelmillä.


Picasso sanoi: "En etsi vaan löydän."


Picasso luultavasti tarkoitti, jotain muuta sanoillaan, koska hän irrottautui taiteessa kauas visuaalisesta todellisuudesta, mutta idea soveltuu impressionistillekin.


Jos huomaat etsiväsi asioita korjattavaksi, pysähdy heti. Nollaa tilanne ja anna kohteen ja työsi yhdessä puhua sinulle sekä näyttää mitä kohtaa täytyy muuttaa ja miten. Käyttämällä super-siristystä, pitämällä mieli avoinna ja kysymällä "Mikä on pääasiallinen optinen ero mallin ja maalaukseni välillä?" pysyt kiinni visuaalisessa todellisuudessa. Jos et havaitse eroa, avaa silmiäsi hieman.


Jos haluat oppia lisää impressionistisesta maalausmetodista suosittelen tutustumaan Paul Ingbretsonin YouTube-kanavaan. https://www.youtube.com/@PaulIngbretson


Lisäksi Pablo Tapialla on kanavallaan lyhyt demonstraatio Meludrumin metodista. Tapia tarjosi jossain vaiheessa myös ilmaista verkkokurssia impressionistisen metodin alkeista. https://pablotapia.com.au/impressionist-art-teacher-newcastle/


Iloitaan impressionismista!


Terveisin,


Okulaarinen tieteilijä

bottom of page