top of page

Miten sovittaa piirtämisen harjoittelu kiireiseen aikatauluun?

Haluaisitko kehittyä piirtäjänä, mutta sinulla on vain hyvin vähän aikaa käytettävissä kuvataiteen tekemiseen ja harjoitteluun? Onko yleensäkään mahdollista tulla paremmaksi piirtäjäksi jos harjoittelulle ei löydy paljon aikaa? Et ole yksin näiden kysymysten kanssa.


Niin minä kuin moni muukin yrittää sovittaa kuvataiteen harjoittelun ja luomisen toiminnan täyteiseen elämänrytmiin. Ansiotyö, perhe, harrastukset ja muut asiat haukkaavat suuren osan viikkoaikataulustamme. Eikä kyse ole vain ajasta, vaan myös voimavarojemme rajallisuudesta. Ajatus päivittäisestä harjoittelusta voi tuntua täysin mahdottomalta toteuttaa käytännössä. Pitkän ja raskaan työpäivän jälkeen on enää vaikea keskittyä mihinkään henkistä energiaa vaativaan suoritukseen, kuten piirtämiseen. Monille meistä ainoaksi vaihtoehdoksi jää käyttää jonkin verran aikaa kuvataiteeseen viikonloppuisin. Mutta onko mahdollista kehittyä jos harjoittelu jää näin vähäiseksi?


Bargue-kopion piirtämisessä aika-hyötysuhde on hyvä.


Kuinka usein pitäisi harjoitella?


Olen kirjoittanut artikkeleissani päivittäisen harjoittelun tärkeydestä ja kertonut itsekin piirtäväni päivittäin, mutta tämä ei ole koko totuus asiasta. Harjoittelun toimivuuteen ja tehokkuuteen vaikuttaa myös sen laatu. Pelkästään piirtämällä paljon on täysin mahdollista olla kehittymättä kovinkaan paljon. Piirtämisen täytyy perustua tietoon, jotta siitä saisi parhaimman hyödyn. Tiedon avulla piirustustaidon harjoittelusta voi tehdä laadukasta, sellaista jossa jokainen kynänliike ja harjoitteluun käytetty minuutti vie taitoja eteenpäin.


Laadukkaalla harjoittelulla voi siis jonkin verran paikata ajanpuutetta. Laadukkaaseen harjoitteluun sisältyy muun muassa riittävä intensiteetti ja tietoinen keskittyminen kuvataiteen ydinperiaatteisiin. Laadukas harjoittelu on määrätietoista ja harkittua toimintaa, jossa piirtäjä haastaa itseään. Jos piirtäminen tuntuu täysin vaivattomalta, silloin kehittyminen on epätodennäköistä. Kehittymistä tapahtuu kun tietoisesti pyrkii parempiin suorituksiin, eikä päästä itseään liian helpolla. Helppous ja vaivattomuus kertoo siitä, että toimit nykyisellä taitotasolla. Ylittääksesi nykyisen tasosi, täytyy sinun vähän ponnistella ja hikoilla.


Mutta mikä on riittävä määrä laadukasta harjoittelua? En osaa antaa tähän tieteellistä vastausta, mutta kerron oman kokemukseni. Ensinnäkin peruslähtökohtani on se, että pyrin piirtämään tai maalaamaan päivittäin. Ison osan vuodesta tämä onkin minulle mahdollista, mutta ei ympäri vuoden. Kesäaikana en ehdi enkä jaksa piirtää päivittäin. Silloin pyrin piirtämään tai maalaamaan vähintään viikoittain. Viikosta riippuen käytän harjoitteluun parista tunnista pariin kymmeneen tuntiin. Pidän kuitenkin ajatusta päivittäisestä harjoittelusta aina mielessäni ja etsin tilaisuuksia toteuttaa sitä käytännössä. Niinpä kuljetan luonnoslehtiötä ja piirustusvälineitä mukanani esimerkiksi työmatkoillani. Aina sopivan tilaisuuden tullen otan luonnoslehtiön esiin ja piirrän jotain.


Lyhyessäkin ajassa ehtii piirtämään sivullisen hyödyllisiä anatomisia tutkielmia.

En ole koskaan kokenut ottaneeni takapakkia taidoissani, vaikka päivittäiseen harjoitteluuni voi tulla muutamankin kuukauden paussi, joka vuosi. Päinvastoin näen edistymistä taidoissani vuosi vuodelta. Uskon tämän johtuvan enimmäkseen siitä, että pyrin pitämään kuvataiteen harjoitteluni korkealaatuisena. Se aika mikä minulla on käytettävissä harjoitteluun, käytän sen hyvin. Mutta mitä tämä sitten käytännön tasolla tarkoittaa?Ydintaitojen harjoittelulla hyviin tuloksiin


Laadukas harjoittelu perustuu kuvataiteen ydintaitojen ja -periaatteiden harjoitteluun.

Tällaisia ydintaitoja ovat muun muassa kynän käyttö, mittaustekniikka, abstrahointi ja valöörien havainnointi. Kaikkiin näihin löytyy tehokkaita harjoituksia, joiden avulla edistymistä tapahtuu varmasti. Yksi suosittu harjoitus klassisessa ateljeekontekstissa on Bargue-kopion piirtäminen. Bargue-kopion piirtäminen opettaa tehokkaasti piirtämisen perustaitoja. Oikein toteutettuna se pakottaa sinut kehittymään. Taitavan piirtäjän tunnistaa perusteiden vahvasta hallinnasta, joten perusteisiin kannattaa todella panostaa!


Ehdotankin, että kokeilisit Bargue-kopion piirtämistä, varsinkin jos käytettävissäsi on vähän aikaa piirtämisen harjoitteluun. Aika-hyötysuhde Bargue-kopion piirtämisessä on sen verran hyvä, että jo viikoittaisestakin harjoittelusta on hyötyä. Kun Bargue-kopion piirtämisessä pääsee vauhtiin, tempaisee se helposti mukaansa.


Bargue-kopion piirtämisen voi jakaa useaan osaan. Se on suositeltavaakin, sillä silmä väsyy helposti. Omille virheille sokeutuu ilman työskentelyn sopivaa tauottamista. Jos pyrit päivittäiseen harjoitteluun kiireisestä aikataulusta huolimatta, niin voit piirtää Bargue-kopiota vaikka 15 minuuttia päivässä. Viikossa se tekee jo melkein 2 tuntia piirtämisen harjoittelua. Riippuen käyttämästäsi mallikuvasta ja piirustusvälineistä, valmiin Bargue-kopion piirtämiseen menee tällä tahdilla aikaa viikosta kuukauteen tai pariin. Jos voit piirtää vain päivänä tai parina viikossa, piirrä silloin kerralla vähän pitempään. Muista kuitenkin tauottaa piirtämistä. Viimeistään kahden tunnin kohdalla on hyvä pitää jo tauko.


Auttaakseni sinua harjoittelemaan piirtämistä Bargue-metodilla, olen valmistanut aihetta käsittelen videosarjan, jonka löydät YouTube-kanavaltani. Kannattaa tutustua siihen. Alla näet yhden kanavan videoistani:Jatka harjoittelua


Ehditpä harjoitella piirtämistä usein tai harvemmin, niin tärkeintä on, että jatkat piirtämistä.

Älä anna ihanteellisten olosuhteiden puutteen estää itseäsi. Pyri määrätietoisesti tavoitteeseesi, vaikka pieni askel kerrallaan. Panosta harjoittelun laatuun ja säännöllisyyteen enemmän kuin määrään. Päämäärätön piirtäminen ei johda mihinkään, vaikka siihen käyttäisi paljonkin aikaa. Sen sijaan piirtämisen ydintaitojen tietoisella harjoittelulla tulet edistymään aikarajoituksista huolimatta.


Muista, että tieto on laadukkaan harjoittelun yksi kulmakivistä. Hanki tietoa kuvataiteen ajattomista periaatteista ja keskitä voimavarasi niissä kehittymiseen. Näin tulet menestymään piirtäjänä.


Piirustusterveisin,


Tuomas

Comments


bottom of page