top of page

Näin piirrät hyvän luonnoksen

Miten piirtäminen tulisi aloittaa? Miten voisit piirtää tarkempia ja ennen kaikkea parempia piirustuksia? Mikä on salaisuus näyttävän taiteen luomiseen? Vastaus on hyvän luonnostelumenetelmän hallinta.


Harva kokenut taiteilijakaan pystyy piirtämään tai maalaamaan mestariteoksen tuosta vaan suoralta kädeltä. Aluksi täytyy piirtää luonnos, jonka avulla hahmotellaan yleiskuva aiheesta.

Hyviä luonnostelutapoja on monia ja tärkeintä onkin se, että löytää tavan joka toimii itsellä parhaiten. Tässä artikkelissa esittelen yhden klassisen tavan piirtää vahva luonnos. Tämä ei ole ainoa oikea tapa, mutta ehdottomasti sellainen mikä todella toimii hyvän pohjan rakentamisessa omalle taideteokselle.Klassinen tapa piirtää luonnos


Mikä on klassinen tapa piirtää luonnos? Nimitys 'klassinen' on todellisuudessa aika laajakäsite, joka pitää sisällään erilaisia menetelmiä. Tässä tapauksessa klassisella menetelmällä tarkoitan lähinnä menetelmiä joilla on jokin yhteys eurooppalaiseen akateemiseen perinteeseen ja klassisen realismin ateljeeopetukseen, jossa lähestysmistapa piirtämiseen on enemmän optinen kuin käsitteellinen. Lyhyesti sanottuna optisella tarkoitetaan sitä, että piirretään suoraan havainnosta. Käsitteellinen taas tarkoittaa sitä, että piirretään enemmän tiedon pohjalta. Tällaiset jaottelut ovat kuitenkin vain yleisluontoisia ja osittain keinotekoisia, eikä ne siksi täysin vastaa todellisuutta. Sillä kaikessa klassisessa taiteessa tieto tietyistä kuvataiteen ajattomista konsepteista näyttelee huomattavaa osaa. Siksi optisen koulukunnan taiteilijankin menetelmään sisältyy aina tulkintaa, joka tehdään taiteellisen tiedon perusteella. Klassisen realismin ihanteisiin ei kuulu pelkkä näköhavainnon mekaaninen kopiointi. Toisaalta käsitteellisen menetelmän edustaja piirtää yhtälailla myös havainnosta. Näkökulma on vain hieman erilainen.Luonnoksen piirtämisen päävaiheet


Esittelen sinulle nyt luonnoksen piirtämisen päävaiheet niin kuin minä ne olen oppinut.


Vaihe 1. Koko


Ensimmäinen askel luonnoksen piirtämisessä on piirrettävän kohteen koon määrittäminen. Tämän ensimmäisen askeleen sisäistäminen poistaa ikuisiksi ajoiksi mielestäsi tarpeen miettiä miten piirustus tulisi ajoittaa. Olipa aihe mikä tahansa voit aina aloittaa sen piirtämisen merkitsemällä paperiin aiheen korkeuden ja leveyden eli aiheen kokonaiskoon.Vaihe 2. Tärkeimmät maamerkit


Vähän aiheesta riippuen tämä vaihe voidaan tehdä joko toisena tai kolmantena. Artikkelin yhteydessä olevassa videossa paikallistan maamerkit heti koon määrittämisen jälkeen, joten käsitellään se nyt tässä kohdassa. Maamerkeillä tarkoitan joitakin mallista selkeästi tunnistettavia kohtia tai pisteitä. Ne voivat esimerkiksi olla kasvonpiirteet. Maamerkkien paikallistamisen ja merkitsemisen tarkoitus on auttaa niin mittasuhteiden kuin muotojenkin hahmottamisessa. Videolla teen piirustukseen merkintöjä muun muassa sen mukaan missä kohtaa mallin kasvonpiirteet sijaitsevat.Vaihe 3. Muoto


Kun koko ja maamerkit ovat paikoillaan, voidaan siirtyä kohteen yleismuodon hahmotteluun. Perinteinen tapa on pelkistää kohteen muoto niin, että pyrkii piirtämään sen suorilla viivoilla ja käyttäen mahdollisimman vähän viivoja. Muodon piirtäminen aloitetaan siluetin piirtämisestä. Kun pelkistetty siluetti on valmis, piirretään siluetin sisäpuolella olevat muodot samoilla periaatteilla. Muodot pelkistetään ja ne piirretään käyttäen suoria viivoja.


Tässä luonnostelumetodissa aihetta lähestytään kaksiulotteisesti. Ajattele, että tehtäväsi on piirtää ainoastaan eri suuntiin kulkevia viivoja. Sinun ei tarvitse tässä vaiheessa ajatella kohteen todellista kolmiulotteista muotoa tai rakennetta. Piirrä vain suoria viivoja. Onnistunut luonnos syntyy niin, että jäljennät noiden viivojen kallistuskulmat oikein. Sillä ei ole merkitystä piirrätkö valokuvasta vai luonnosta. Aihe voidaan aina kuvata lineaarisesti, vaikkakin valokuvasta se on hieman helpompaa.


Tällaisen lineaarisen luonnoksen ei tarvitse olla kuitenkaan täydellinen, sillä sen tarkoituksena on toimia vertailukohtana, jonka pohjalta luonnos hiotaan lopulliseen muotoonsa. Ole silti tarkkana kallistuskulmien suhteen.Vaihe 4. Valon ja varjon erottaminen


Kun pelkistetty lineaarinen luonnos on valmis, on aika tehdä niin sanottu notan-sävytys. Notan on japaninkieltä ja tarkoittaa tumma-vaalea. Tässä yhteydessä notan tarkoittaa valon ja varjon erottamista niin, että piirustuksen varjoalueet sävytetään kevyehkösti yhdenmukaiseen tummuuteen ja näin piirustukseen syntyy kaksi sävyä, tumma ja vaalea. Mikä on tämän vaiheen tarkoitus? Sillä on ainakin kaksi tarkoitusta. Ensinnäkin varjoalueiden tummentaminen auttaa näkemään piirtämäsi muodot paremmin, jotta voit hienosäätää ne vastaamaan tarkasti mallin muotoja. Toiseksi valon ja varjon erottaminen selkeästi toisistaan on tärkeää siinä vaiheessa kun aletaan kuvata kohteen kolmiulotteista muotoa. Niinpä notan-vaihe on ikään kuin valmistautumista tulevaan.Vaihe 5. Luonnoksen artikulointi


Notan-sävytyksen jälkeen sinulla on hyvä lineaarinen kaksisävyinen luonnos, joka on helpompi hienosäätää vastaamaan muodoiltaan tarkasti mallia. Tätä hienosäätöä kutsutaan artikuloinniksi. Se kuinka pitkälle artikulointi viedään riippuu sinusta. Jotkut taiteilijat artikuloivat luonnoksen 'täysin valmiiksi'. Toiset taas jättävät tilaa hienosäädölle artikuloinnin jälkeenkin. Artikulaatio on ikään kuin kartta, jonka pohjalta teos sävytetään niin, että sen kolmiulotteinen muoto tulee esiin. Voit itse valita kuinka tarkan kartan haluat.

Kun artikulaatio on valmis, on luonnos myös valmis. Katso vielä videolta miten luonnos käytännössä syntyy:Tässä oli lyhyesti klassisen luonnostelumenetelmän päävaiheet. Ota menetelmä käyttöösi ja vie piirustuksesi seuraavalle tasolle!Opi lisää klassisesta metodista


Haluaisitko oppia lisää klassisesta piirustusmetodista? Olen kirjoittanut aihetta käsittelevän kirjan nimeltä "Draw Better with the Bargue Method". Kirja käsittelee Bargue-kopion piirtämistä. Käyn kirjassa läpi Bargue-kopion piirtämisen vaiheet, miten viivan avulla syntyy vahva luonnos ja lisäksi kerron hyödyllisiä vinkkejä siihen miten valöörien avulla kuvataan muotoa. Hanki tämä tiivis tietopaketti itsellesi ja opi piirtämään paremmin Bargue-metodin avulla! E-kirjan voi ostaa Gumroadista: https://gum.co/bWTHhl
Terveisin,


Tuomas
Comments


bottom of page