• Tuomas Tuimala

Näin piirrät muotokuvan hiilikynillä

Tässä artikkelissa näytän sinulle, kuinka muotokuva piirretään hiilikynillä vaihe vaiheelta.Tarvittavat välineet


  • Hiilikynät (Esimerkiksi Marie's, General's tai Derwent)

  • Paperi (Canson 1557 Croquis)

  • Stomppi tai jokin muu häivytin

  • Muovailtava hiilikumi


Välineissä on luonnollisesti joustovaraa. Itse käytin artikkelin esimerkkimuotokuvan piirtämiseen Marie's hiilikyniä, Cansonin 1557 paperia, wc-paperia ja muovailtavaa kumia.

Piirustusprosessi, jonka esittelen sinulle soveltuu hyvin myös lyijykynillä piirtämiseen. Älä anna ihanteellisten olosuhteiden tai välineiden puutteen estää itseäsi. Jokainen piirros vie taitojasi eteenpäin!Ensimmäinen vaihe: koko ja sijainti


Määritä pään sijainti ja koko. Muotokuva on parhain sijoittaa niin, että sen ympärille jää riittävästi tyhjää tilaa. Jos muotokuva piirretään 3/4 kuvakulmasta, niin kuin malliesimerkissä, on kasvojen puolelle hyvä jättää vähän enemmän tyhjää tilaa. Nämä ovat yksinkertaisia sommitteluun liittyviä perusperiaatteita, joilla on yllättävän paljon vaikutusta teoksen esteettiseen vetovoimaan.Toinen vaihe: luonnostelu

Luonnostele pää ja kasvonpiirteet paperille kovalla hiilikynällä. Hyvä työjärjestys on edetä ulkoa sisäänpäin ja yksinkertaisesta monimutkaiseen. Toisin sanoen: aloita piirtäminen pään muodosta ja siirry sitten kasvonpiirteisiin.


Luonnostelussa on hyvä käyttää suoria viivoja

Tähän työvaiheeseen kannattaa panostaa. Luonnostele kuva huolellisesti, koska hyvälle perustalle on helpompi rakentaa loppu piirustuksesta. Ajattele tätä työvaihetta visuaalisina muistiinpanoina. Kirjaa tässä vaihessa muistiin riittävä määrä sopivan tarkkaa informaatiota, jotta sinulle jää mahdollisimman vähän korjattavaa myöhemmissä vaiheissa.


Mittaa ja tarkista piirrostasi yhä uudelleen ja uudelleen läpi koko luonnosteluvaiheen. Tarkoitus on, että piirros on yhdenmukainen mallin kanssa. Kiinnitä huomiota mittasuhteisiin ja kasvonpiirteisiin. Yhdennäköisyyden kannalta silmät, nenä ja suu ovat hyvin tärkeät. Tarkoitus ei kuitenkaan välttämättä ole kopioida mallia, vaan luoda siitä uskottava tulkinta. Uskottava tulkinta on sellainen, että se vangitsee mallihenkilön persoonan tunnistettavalla tavalla.


Toinen vaihtoehto on käyttää mallia vain inspiraation lähteenä kuvitteelliselle henkilölle. Jos tämä on tavoitteesi, käytä mallia hyödyksesi anatomian oikein piirtämiseen. Näyttävän mielikuvitushahmon täytyy olla anatomisesti uskottava. Esimerkkinä olevan muotokuvan olen piirtänyt tällä ajatuksella. Referenssinä siinä olen käyttänyt tuntemattoman kiinalaisen taiteilijan muotokuvapiirustusta, tavoittelematta tarkkaa yhdennäköisyyttä. Tätä muotokuvaa piirtäessäni olin enemmän kiinnostunut tutkimaan kyseisen taiteilijan piirustustekniikkaa, kuin luomaan tarkkaa kopiota itse piirustuksesta.


Käytä luonnostelussa pääsääntöisesti suoria viivoja. Tämä helpottaa sinua piirtämään eri kohtien kallistuskulmat ja muodot oikein. Kuten kuvasta näet, piirros on tässä vaiheessa jokseenkin kulmikas. Piirtämisprosessin edetessä liiallinen kulmikkuus hioutuu pois.


Silmien, nenän, suun ja kasvonpiirteiden lisäksi luonnostele myös varjoalueiden muodot paikoilleen.Kolmas vaihe: varjoalueet

Sävytä seuraavaksi kuvan varjoalueet ja muut tummat kohdat. Käytä kynää kevyesti. Tämän vaiheen tarkoitus on erottaa kuvasta valo ja varjo. Muotokuvaa ajatellen on tärkeää hahmottaa piirrettävän kohteen valo- ja varjopuoli selkeästi. Esimerkkikuvassa kasvojen sivu on varjoisa ja etupuoli valoisa. Piirustus sävytetään tavoitetummuuksiin vähitellen. Tässä vaiheessa on hyvä käyttää kovuudeltaan neutraalia tai mediumia hiilikynää.
Neljäs vaihe: yksityiskohdat ja sävyttäminen


Tästä eteenpäin piirustus etenee hiomalla yksityiskohdat ja sävyt kohdilleen. Tässä vaiheessa voit ottaa käyttöön pehmeän hiilikynän. Älä kuitenkaan unohda muita kyniä, vaan vaihtele niitä tarpeen mukaan.
Tummuusasteiden avulla piirustukseen luodaan kolmiulotteisuuden vaikutelma. Tarkista siis koko ajan, kuinka tummia eri alueiden tulee olla. Vertaa piirrostasi mallikuvaan jatkuvasti. Jos piirrät muotokuvaa mielikuvituksesta ole kokoajan tietoinen valontulosuunnasta ja pään kolmiulotteisesta muodosta. Mieti, mitkä alueet päästä ja kasvoista ovat valoa kohti ja mitkä valosta pois päin. Muodon kääntyessä valonlähteestä pois päin, se tummenee.


Hio yksityiskohtia ja tummuusasteita edelleen. Käytä pehmeää eli tumminta hiilikynää tummimpiin kohtiin ja jätä kaikkein valoisimmat kohdat valkoisiksi.


Onnistuneet tummuusasteet eli valöörit ovat yksi hyvän piirustuksen tuntomerkeistä ja näköisyyden avain. Jatka siis vielä tummuusasteiden säätämistä, kunnes muotokuva on valmis. Se milloin muotokuva on valmis riippuu siitä kuinka viimeistellyn piirustuksesta haluat. Esimerkkimuotokuvassa olen jättänyt piirustuksen tarkoituksella luonnosmaiseksi. Hyvän luonnoksen ja valmiin teoksen välinen raja on häilyvä. Asian ratkaisee viimekädessä taiteilijan subjektiivinen päätös.


Piirustusterveisin,


Tuomas


PS. Lataa itsellesi muotokuvapiirtäjän muistilista klikkaamalla alla olevaa kuvaa!Muotokuvapiirtäjän muistilista.