• Tuomas Tuimala

Näin tulet taitavammaksi piirtäjäksi

Oletko kiinnostunut kehittymään piirtäjänä? Mietitkö, mitä konkreettisia askelia sinun tulisi ottaa, jotta tulisit paremmaksi? Tässä artikkelissa kerron sinulle kolme avainasiaa, jotka auttavat sinua tulemaan taitavaksi piirtäjäksi.1.Tieto

Usein kuulee sanottavan, että jos haluaa tulla paremmaksi piirtäjäksi niin kaikkein tärkeintä on piirtää mahdollisimman paljon. Harjoittelu tekee mestarin. On totta, että säännöllinen harjoittelu on välttämätöntä, mutta se ei ole koko totuus asiasta. Jotta kehittyminen olisi optimaalista, täytyy harjoitella oikein. Toistoon liittyy nimittäin sellainen neurofysiologinen fakta, että tulet paremmaksi täsmälleen siinä mitä ja miten teet.


Otetaan esimerkiksi realistisen ihmisfiguurin piirtäminen. Jotta oppisit piirtämään realistisen ihmisfiguurin, täytyy sinun tietää, mitkä ovat ihmiskehon oikeat mittasuhteet ja ymmärtää jotain anatomiasta. Jos kuitenkin päätät harjoitella ihmisfiguurin piirtämistä hankkimatta ensin tietoa anatomiasta on äärimmäisen epätodennäköistä, että onnistuisit piirtämään anatomisesti realistisen figuurin, varsinkin jos piirrät mielikuvituksesta.

Runsaasta toistosta ei myöskään ole kovin paljon apua. Pahimmassa tapauksessa päättömällä harjoittelulla juurrutat vain virheellisiin käsityksiin perustuvia malleja entistä syvemmälle aivoihisi. Toisin sanottuna lopputuloksena on se, että tulet paremmaksi anatomisesti virheellisten figuurien piirtämisessä.


Toinen esimerkki on piirustusmetodi. Kun piirrät, onko sinulla selkeä käsitys siitä miten piirustus aloitetaan, miten sitä kehitellään etäänpäin ja miten se lopetetaan? Yksinkertainen tapa parantaa piirustuksiasi jopa välittömästi, on käyttää johdonmukaista ja toimivaksi osoitettua menetelmää. Selkeä ja toimiva prosessi poistaa tarpeettoman arvailun piirtämisestä, jolloin voit ikään kuin rakentaa piirustuksesi vaihe vaiheelta niin, että lopputuloksena on vahva ja uskottava piirustus. Seuraava kuva valaisee sitä miten oikeaan tietoon perustuvan harjoittelun avulla voi oppia hyvinkin nopeasti piirtämään täysin myyntikelpoisia muotokuvia.


Huonon ja hyvän välillä tärkein kuilu mikä täytyy ylittää on tietämättömyys.

Vasen kuva on vuoden 2017 tammikuun alusta ja oikea kuva 2019 huhtikuun alusta. Ja kuten ehkä jo tiedät, oikealla olevan piirustuksen tason saavutin todellisuudessa jo paljon aiemmin. Olenhan julkaissut monia aikaisempia piirustuksiani täällä sivuillani ja muualla netissä. Mutta koska ajatus siitä, että jopa fotorealismia voisi oppia piirtämään kuukaudessa tai parissa voi olla yhtäkkiä vaikea uskoa, niin halusin laittaa tähän helpommin uskottavan esimerkin. Onhan pari vuottakin jo varsin lyhyt aika. Jos kuitenkin haluat nähdä esimerkin siitä miten opin piirtämään fotorealistisesti noin kuukauden harjoittelulla, eli kuinka hyppäsin vasemman kuvan tasolta fotorealismiin, niin lue siinä tapauksessa artikkelini "Haluatko kuulla sisäpiirin salaisuuksia?"


Tieto näyttelee siis hyvin merkittävää osaa piirustustaidon kehittämisessä. Näen usein taiteellisuuteen taipuvaisia ihmisiä, jotka eivät osaa hyödyntää koko taiteellistapotentiaaliaan, koska heiltä puuttuu tietoa tai ymmärrystä sen suhteen kuinka soveltaa tietoa käytäntöön. Niin kauan kuin kyse on realistisesta esittävästä taiteesta, täsmällisen tiedon hankintaa ei voi sivuuttaa. Opiskelemalla edes muutaman ydinasian hyvin, moni voisi viedä taiteensa heti seuraavalle tasolle.


2. Standardit

Se millaiset mittapuut asetamme itsellemme tulee väistämättä vaikuttamaan toimintaamme. Jos mittapuut ovat korkeat, toimii se voimakkaana kannustimena itsensä ylittämiseen. Jos taas standardit ovat matalat, johtaa se alisuoriutumiseen.Tiedän omasta kokemuksesta, että kiusaus kulkea vähemmän vastustuksen tietä ja käyttää oikoreittejä on valtava. Enkä itsekään onnistu aina vastustamaan tätä kiusausta. Mutta korkeiden standardien arvostaminen auttaa kuitenkin taistelemaan tätä taipumusta vastaa niin, että tapahtuu kehitystä. Itse haen jatkuvasti innoitusta sekä vanhojen mestarien, että nykyajan taitavien realistien taiteesta. Haluan pystyä samaan kuin hekin ja tämä auttaa pitämään oikeat mittapuut mielessä.


Korkeat standardit johtaa myös laadukkaaseen harjoitteluun. En suvaitse tikku-ukkoja edes luonnoslehtiössäni. Jokaisessa luonnoksessa on jokin tarkoitus. Pyrin välttämään täysin päämäärätöntä piirtämistä. Ido Portalia lainaten: "Do it with the fear of God". Intensiteetti täytyy olla riittävä, jotta taidot kehittyvät.


Onko tämä liian vakavaa suhtautumista taiteeseen? Ei ollenkaan. Hyvin tehdystä työstä tulee hyvä mieli. Keskittynyt ja huolellinen tekeminen on omalla tavallaan hauskaa ja jopa terapeuttista. Kun on joka solulla uppoutunut tekemiseen, tuntee olevansa enemmän elossa.


3. Harjoittelu

Nyt kun on hankittu tietoa ja asenne on kunnossa voidaan siirtyä harjoitteluun. Harjoittelussa on pohjimmiltaan kyse toistamisesta. Kun jotain taitoa toistetaan niin kauan, että saavutetaan automaation taso, on siitä tullut pysyvä osa aivojen rakennetta. Tällöin tekemiseen tulee mukaan vaivattomuuden tunnetta ja toiminnasta tulee intuitiivisempaa. Harjoittelun kautta voit rakentaa itsellesi vahvan taidollisen perustan, joka vapauttaa sinut luomaan ilman rajoituksia.


Kuvataiteessa harjoitteluun sisältyy myös tutkimista. Tutkimalla aihetta tai mallia huolellisesti ja ratkaisemalla sen piirtämiseen liittyvät ongelmat etukäteen, on sinun paljon helpompi piirtää valmis taideteos toisin kuin ilman mitään pohjatyötä. Esimerkiksi moni taiteilija tekee ennen varsinaisen teoksen piirtämistä tai maalaamista siitä valööritutkielman, jottei valööreita tarvitse arvuutella enää teosta tehdessä vaan kaikki on selvää ja energiansa voi kohdistaa täysin itse piirtämiseen.


Tutkielmien piirtäminen on myös hyvä tapa harjoitella jotain nimenomaista osa-aluetta, kuten anatomiaa tai perspektiiviä.


Käytännön esimerkki - Toimiva piirustusprosessi


Toimivassa piirustusprosessissa on selkeät työvaiheet, joista jokainen vie kohti valmista teosta johdonmukaisesti ja varmasti. Varsinkin aloittelevan taiteilijan on tärkeää aluksi noudattaa uskollisesti hyväksi todistettua kaavaa kunnes sen pystyy toistamaan suhteellisen vaivattomasti. Toimivan prosessin sisäistettyään voi piirtää joustavammin. Mikä siis on toimiva kaava piirtämiseen?


Hyvä piirustusprosessi voidaan jakaa kolmeen päävaiheeseen. Ne ovat koko, muoto ja valöörit. Esittelen nämä vaiheet lyhyesti.


Koko


Minkä kokoinen se on mitä aiot piirtää? Tässä on yksinkertainen kysymys, johon vastaamalla voit aloittaa minkä tahansa aiheen piirtämisen. Samalla joudut myös miettimään aiheen sijaintia paperilla. Sijoittamalla aiheen paperille hyvien sommitteluperiaatteiden mukaan voit saada piirustuksen näyttämään vetoavammalta. Yksi perusperiaate on, että kannattaa jättää jonkin verran tyhjää tilaa aiheen ympärille, varsinkin jos piirrät muotokuvaa tai figuuria.


Muoto


Kun koko on selvillä, on aika alkaa hahmotella aiheen muotoja. Hyvä periaate on liikkua ulkoa sisäänpäin, kokonaisuudesta yksityiskohtiin,

isoista muodoista pieniin ja yksinkertaisesta monimutkaiseen. Hahmottele siis ensiksi kohteen yleinen muoto ja tarkenna sitä vähitellen, kunnes se vastaa mallia. Aloita siluetista, siirry sitten siluetin sisällä oleviin muotoihin ja piirrä syklisesti niin, että tarkennat muotoa kerroksittain.


Ensimmäinen luonnoskerros on äärimmäisen pelkistetty ja siihen on lähinnä piirretty kohteen kokonaismuoto ja suurten valo- ja varjomassojen ääriviivat.


Toisessa kerroksessa muotoja tarkennetaan, lisäten sen muotoihin vaihteluja.


Kolmannessa kerroksessa luonnos artikuloidaan vastaamaan tarkalleen mallia tai aiheen todellisia muotoja.


Huomaa, että kaikissa näissä vaiheissa piirustusta lähestytään kaksiulotteisesti viivapiirustuksena. Kun vahva ääriviivaluonnos on valmis, siirrytään piirustuksen sävyttämiseen.


Valöörit

Nyt on aika alkaa käsitellä piirustusta kolmiulotteisesti. Se tapahtuu tummuuksien piirtämisellä niin, että kohteen kolmiulotteinen muoto tulee esiin. Oikein ilmennetyt valöörit onkin realistisen lopputuloksen kannalta kaikkein tärkeintä. Valöörien piirtäminen voidaan jakaa neljään päävaiheeseen:


1. Valon ja varjon erottaminen


2. Erilaisten varjojen erottaminen ja niiden sävyttäminen


3. Erilaisten valojen erottaminen ja niiden sävyttäminen


4. Valöörien hienosäätö ja viimeistely

Tässä on kaikki toimivan piirustusprosessin päävaiheet. Opettele hallitsemaan nämä niin voit luoda hienoja piirustuksia. Katso vielä lopuksi video, jossa piirrän mestarikopion soveltaen edellä kuvailtua kaavaa.
Piirustusterveisin,


Tuomas