top of page

Ota abstraktion voima käyttöösi

Hei! Tässä artikkelissa kerron sinulle abstraktion voimasta ja kerron miten se auttaa sinua tekemään parempia teoksia.
Abstraktio

Tieteen termipankki (www.tieteentermipankki.fi) määrittelee abstraktion seuraavasti: ”Konkreettisen kohteen tietyn piirteen tai piirrejoukon eristäminen ja tarkastelu sellaisenaan”. Tämä määritelmä soveltuu myös abstraktioon kuvataiteessa. Kyseessä on erilainen tapa suhtautua näköhavaintoon. Kun esimerkiksi katsot pöydällä olevaa pulloa, ajattelet normaalisti, että se on pullo. Mutta abstrahoidessa et ajattelekaan sitä pullona, vaan pelkästään mittasuhteina, muotoina, tummuuksina ja väreinä. Tässä tapauksessa pullo on konkreettinen kohde, josta eristetään jokin piirre ja sitä tarkastellaan sellaisenaan.


Jos sen sijaan yrität piirtää tai maalata oikeannäköistä pulloa voi tehtävä osoittautua vaikeaksi. Yritystäsi värittää se, mitä tiedät pullosta. Jos et tunne pullon anatomiaa tai toimivaa kaavaa uskottavan pullon rakentamiseksi, et todennäköisesti onnistu piirtämään kovin vakuuttavaa pulloa. Puhumattakaan jostain monimutkaisemmasta aiheesta.


Suhtaudu näköhavaintoosi oikein

On tärkeää oppia suhtautumaan näköhavaintoon joukkona merkityksettömiä abstrakteja muotoja. Silloin on mahdollista siirtää näköhavainto tarkasti oikeanlaisena maalauspohjalle. Yksi keino miten tässä voi onnistua on edellä mainittu eristäminen. Eristäminen voi kohdistua joko yksityiskohtaan tai kokonaiskuvaan. Havainnollistetaanpa asiaa. Seuraavissa kuvissa näet ensin pienen palan piirustusta irrotettuna asiayhteydestään. Toisessa kuvassa näet palasen asiayhteydessään.Huomaatko miten koko piirustus on joukko epämääräisiä abstrakteja muotoja. Vaikutelma siitä, että kyseessä on ihmisen kasvot syntyy silloin kun nuo abstraktit palikat ovat oikean muotoisia ja asetettu oikeille paikoilleen. Todellisuudessa tällä piirustuksella ei ole mitään tekemistä oikean elävän ihmisen kanssa. Se on pelkkää abstraktiota ja sama pätee silloinkin kun siihen lisätään valöörit tai värit päälle.


Etene järkevästi


Moni aloitteleva piirtäjä hyppää suoraa päätä luomaan elävää todellisuutta piirustuspaperille. Mutta kyseessä on mahdoton tehtävä jopa mestaritaiteilijalle. Kukaan ihminen ei voi luoda elävää hengittävää todellisuutta, vaan parhaimmillaan vain äärimmäisen uskottavan illuusion. Uskottava realismin illuusio vaatii luonnollisesti melkoisesti taitoa, joten kannattaa edetä asioissa järkevässä järjestyksessä ja aloittaa perusasioista.

Hyvä paikka aloittaa ajattelemalla havaintojaan litteinä abstrakteina muotoina. Kun hallitsee mittasuhteiden ja muotojen piirtämisen voi huomion kohdistaa tummuuksiin. Tummuuksien jälkeen tulee valöörirajat jne. Näin etenet portaittain kohta uskottavaa realismin illuusiota.


Terveisin,


Tuomas

Komentáře


bottom of page