• Tuomas Tuimala

Perusasioiden äärellä

Piirtämisessä on tärkeää erottaa toisistaan harjoittelu ja taidonnäyte.

Eihän urheilijankaan ura koostu pelkistä urheilukilpailuista. Itse asiassa suurempi osa urheilijan ajasta kuluu harjoitteluun. Mestariurheilija palaa myös toistuvasti perusasioiden äärelle, koska hallitsemalla lajin perusteet luodaan vahva pohja kaikelle muulle harjoittelulle ja menestymiselle kilpailuissa. Sama pätee kuvataiteilijaan. Jos haluaa tulla teknisesti taitavaksi piirtäjäksi tarvitaan paljon harjoittelua ja perusasioiden hyvää hallintaa.Kaikki alkaa viivasta


Piirustustaidon harjoittelu olisi hyvä aloittaa viivapiirustuksesta. Myös kokeneempien on aika ajoin hyvä tehdä viivapiirustuksia, jotta piirustustaidot hioutuisivat huippuunsa. Ehdotan kahta tapaa, joiden avulla voit oppia hallitsemaan viivan. 1) Varjostaminen viivoituksella ja 2) Lineaaristen luonnosten piirtäminen. Annan seuraavaksi lyhyet ohjeet, kuinka näitä voi harjoitella.Varjostaminen viivoituksella


Varjostaminen viivoituksella on perinteinen tapa piirtää valööreita. Viivoituksen esteettinen efekti on parhaimmillaan todella vaikuttava. Jotkut taiteilijat ovat hioneet taidon huippuunsa ja saavuttaneet hyvin korkean viivan hallinnan tason. 1800-luvulla elänyt ranskalainen taidegraafikko Bernard Romain Julien on hyvä esimerkki uskomattomasta viivakontrollista. Esimerkin hänen taidoistaan näet alla olevasta kuvasta.Bernard Romain Julien hallitsi varjostamisen viivoilla.

Miten voisit siis harjoitella viivoitusta? Vastaus on yksinkertainen. Piirtämällä viivoitusta paperi paperin perään, kyllästymiseen asti. Mutta millaista viivoitusta tarkalleen ottaen olisi hyvä piirtää? Yllä olevasta Bernard Romain Julienin piirustuksesta näet millaista on esteettinen viivoitus. Se muodostaa litteää x-kuviota ja on useimmiten kaarevaa tai sellaista, joka mukailee kohteen muotoa. Lisää ajatuksia viivoituksen harjoitteluun saat seuraavasta videosta.Lineaaristen luonnosten piirtäminen


Toinen hyvä tapa valjastaa viivan valtava potentiaali käyttöösi, on opetella piirtämään lineaarinen luonnos. Lineaarinen luonnos on luonnos, joka on piirretty suorilla viivoilla. Tämä opettaa sinut tehokkaasti pelkistämään mallisi yksinkertaisempaan muotoon, jonka pohjalta voit helpommin hioa piirroksesi vastaamaan tarkalleen mallin todellisia muotoja. Usein mallina oleva kohde on liian monimutkainen sellaisenaan, jotta sen voisi suoralta kädeltä piirtää heti täsmälleen oikein. Lineaarinen luonnos on toimiva ratkaisu tähän ongelmaan.


Lisäksi lineaarinen luonnostelu opettaa sinut havainnoimaan ja jäljentämään kallistuskulmia.

Kallistuskulmien avulla voidaan piirtää sekä kohteen muoto, että mittasuhteet oikein. Myös niin sanottu kolmiomittaustekniikka perustuu oikean kallistuskulman määrittämiseen. Kolmiomittauksella voit sijoittaa piirustuksessasi asiat kätevästi oikeille paikoilleen. Kolmiomittauksen idea on tämä: Kun tiedät pisteet a ja b, voit selvittää pisteen c sijainnin kallistuskulman avulla.


Lineaarisen luonnoksen piirtämisen harjoittelu olisi hyvä aloittaa mahdollisimman yksinkertaisesta aiheesta. Joku yksinkertainen ääriviivapiirustus toimii hyvin. Taitojen karttuessa voit siirtyä yhä vaikeampiin ja monimutkaisempiin aiheisiin. Katso seuraavasta videosta esimerkki siitä kuinka lineaarista luonnostelua voisi aluksi harjoitella.


Videolla näit hyvän alkeistason harjoituksen. Vaikka kyseessä on alkeistaso se ei tarkoita sitä, etteikö siitä voisi ammentaa hyötyä pitkään. Harjoituksen voi sanoa todella hallitsevansa vasta sitten, kun kykenee piirtämään kallistuskulmat suoralta kädeltä täsmälleen oikein. Itsekin palaan uudelleen ja uudelleen perusasioiden äärelle, sillä en ole saavuttanut vielä täydellisyyttä lineaarisessa luonnostelussa.Mitä muuta olisi tärkeää harjoitella?Valöörien hallinta kuuluu piirtämisen perusteisiin.

Jotta voisit tulla hyväksi piirtäjäksi tai maalariksi täytyy sinun oppia hallitsemaan valöörit. Valööri tarkoittaa tummuusastetta. Valöörien hallinta on aivan välttämätön taito jos tavoitteesi on luoda esittävää taidetta. Valööripiirtämisestä voit lukea lisää muista artikkeleistani. Toinen vaihtoehto on liittyä taidekurssien piirustuskursseille. Vuorovaikutus pätevän opettajan kanssa auttaa kehittymään nopeammin ja varmemmin. Tervetuloa kursseillemme!


Piirustusterveisin,


Tuomas