Picasson kaksi puolta

"Pablo Picasso oli espanjalainen kuvataiteilija ja yksi 1900-luvun huomattavimmista taiteilijoista. Hänen tuotannossaan on nähtävissä lähes kaikki 1900-luvun taiteen suuntaukset, ja hänen vahva persoonallinen taiteensa vaikutti taiteen suuntausten syntyyn." toteaa Wikipedia. Useimmat meistä tietävät kuka Picasso oli ja mitä hän teki, mutta kaikki meistä eivät välttämättä tiedä, että mitä käytännön hyötyä voimme ammentaa omaan taiteen tekemiseemme tarkastelemalla Picasson taiteellisia kehitysvaiheita. Tässä artikkelissa esittelen sinulle Picasson kaksi puolta ja kerron miten voit hyötyä näiden puolten tiedostamisesta.


Juuret realismissa


Picasso oli taiteellinen nero, joka hallitsi sekä akateemisen realismin, että abstraktin ilmaisun. Huomaa kuitenkin se, että missä järjestyksessä. Ensin realismi ja vasta sitten abstrakti. Ensin rajat, sitten vapaus. Kuvassa olevat realistiset/akateemiset teokset Picasso teki ollessaan vain 12-15-vuotias.


Picasson taiteellisen osaamisen juuret olivat akateemisessa realismissa.

Vaikka Picasso oli selvästi poikkeuksellisen lahjakas, niin miten hänelle olisi käynyt ilman tätä muodollista kuvataiteen perusperiaatteiden ja -tekniikoiden harjoittelua. Sitä ei kukaan tiedä varmasti, mutta se on varmaa, että kuka tahansa taiteen harrastaja hyötyy siitä, että opettelee hallitsemaan kuvataiteen perustyökalut. Realismi on hyvä keino siihen.Miksi kuvataiteen opiskelu kannattaa aloittaa realismista?


Realistisen taiteen tekijöitä arvostellaan joskus siitä, että heidän teoksensa ovat vain näköhavainnon taitavaa kopiointia. Kamerakin on keksitty!


Tämä on jokseenkin köykäinen argumentti, sillä se jättää huomioon ottamatta muun muassa sen, että usein realismi on vain polku eikä päämäärä. Moni klassisen koulutuksen saaneista taiteilijoista työskentelee esimerkiksi kuvittajina, luoden vaikuttavaa taidetta mielikuvituksesta. Eikä pidä unohtaa sitä, että myös monilla abstraktin ilmaisun mestareilla on vahvat juuret realismissa. Esimerkiksi edellä mainittu Pablo Picasso.


Realismi on äärimmäisen tehokas keino saada kuvataiteen tärkeimmät periaatteet hyvään hallintaan ja mahdollisimman nopeasti. Miksi? Koska kun teoksen aihe on konkreettinen näköhavainto eli luonto, valokuva, esineasetelma, ihmisifiguuri tai mestarin taideteos, on sitä mahdollista arvioida objektiivisesti ja konkreettisesti. Arviointikriteereinä voivat olla esimerkiksi realismin ja muodon vaikutelma tai poikkeamat mallin ja oman teoksen välillä.
Jos sen sijaan hypätään heti mielikuvituksen ja subjektiivisen tunneilmaisun maailmaan, hypätään kuvataiteen 'syväänpäähän' ja hukutaan samalla omaan tekniseen osaamattomuuteen. Jollei ensin opettele hallitsemaan perustyökaluja, -menetelmiä ja -kielioppia hyvin, on onnistuminen vain sattumankauppaa. Kukapa kuvittelisi voivansa kirjoittaa vaikuttavia runoja jollakin uudella kielellä, opettelematta ensin kyseisen kielen kielioppia ja sanastoa?


Kuvassa näet piirtämäni sarjakuvahenkisen muotokuvan. Piirustus on rakennettu samoilla periaatteilla kuin äärimmäisen realistiset muotokuvat. Kuvataiteen perustyökalujen ja -menetelmien hallinta vapauttaa ilmaisemaan itseään joustavasti.


Joten realismi ja näköhavaintojen piirtäminen tai maalaaminen on tärkeä tapa kehittää taiteellista osaamista. Siihen kannattaa panostaa.


Terveisin,


Tuomas