• Tuomas Tuimala

Piirrä paremmin abstrahoinnin avulla

Monet aiheet ovat liian monimutkaisia, jotta voisimme vangita ne täsmällisesti paperille tuosta vaan suoralta kädeltä. Siksi täytyy aloittaa aiheen abstrahoinnista. Mutta mitä abstrahointi tarkoittaa?


Kielitoimiston sanakirja määrittelee abstrahoinnin seuraavasti: abstrahoida= yleistää, pelkistää; muodostaa yleiskäsite. Abstrahointi määritellään samalla tavoin realistisessa taiteessa. Joten aiheesta täytyy ensin muodostaa yleiskäsite ja se täytyy pelkistää helpommin käsiteltävään muotoon.


Esimerkiksi klassisessa Bargue-metodissa piirustus aloitetaan aina abstraktin lineaarisen konstruktion piirtämisellä, eli piirtämällä pelkistetty luonnos käyttäen suoria viivoja. Se on menetelmä, joka todella toimii ja auttaa piirtämään paremmin. Seuraava kuva havainnollistaa asiaa.


Abstrahoitu lineaarinen konstruktio eli pelkistetty suorilla viivoilla piirretty luonnos.


Lineaarisen abstraktion vaiheet käytännössä


Miten pelkistetty ääriviivaluonnos käytännössä piirrettään? Tarvitaan kahta asiaa mielikuvitusta ja mittailua.


Ensinnäkin sinun täytyy pyrkiä näkemään piirrettävän aiheen pelkistetty muoto, toisin sanoen muodostaa siitä yleiskäsite. Tässä tarvitaan ripaus mielikuvitusta ja siksi abstraktion muoto perustuu osittain sinun omaan subjektiiviseen valintaasi. Abstraktio ei siis ole absoluuttisen tarkka objektiivinen kuvaus aiheesta. Se on eräänlainen keskiarvo, joka muodostaa vahvan pohjan luonnoksen asteittaiselle tarkentamiselle.


Perinteinen tapa piirtää aiheen abstraktio on piirtää se käyttäen suoria viivoja. Tässä tapauksessa sinun tulisi ajatella aihe kulmikkaana, eli sellaisena, että sen ääriviivat koostuvat joukosta toisiinsa liittyviä tai risteäviä suoria viivoja. Mutta mihin tässä tarvitaan mittailua?


Mittailua tarvitaan kolmeen asiaan. Ensimmäisenä on aiheen koko. Sen tulisi olla täsmälleen sama kuin mallin koko (tai suhteellinen koko, jos skaalat piirustuksen isommaksi tai pienemmäksi). Samoin tärkeimpien maamerkkien sijainti ja mittasuhteiden tulisi vastata mallia mahdollisimman tarkkaan. Ainoa piirre, jossa on pakko tyytyä pieneen epätarkkuuteen on kohteen muoto. Tämä johtuu siitä, että muotoa pelkistettäessä se väistämättä vääristyy. Mutta pienestä vääristymisestä huolimatta muodon määrittämisessä on tärkeää turvautua mittailuun. Miten muotoa voi mitata? Se on yksinkertaista. Tunnista ja mittaa kohteesta eri kohtien yleinen kallistuskulma. Tässä voi käyttää apuna neulepuikkoa, kynää tai jotain muuta mittatikkua, kuten näet alla olevasta kuvasta.

Hyvän ääriviiva-abstraktion tuntomerkki on se, että sen yleiset kallistuskulmat vastaavat mallin kallistuskulmia. Parhain lopputulos vaatii usein mittaamista, korjaamista, mittaamista, korjaamista ja mittaamista ja korjaamista. Näin ollen pyyhekumi on tärkeä työkalu silloin kun piirretään luonnosta. Muista kuitenkin, että kyseessä on pelkistys, joten abstraktio ei voi olla absoluuttisen tarkka jäljennös mallin muodoista. Muodot saavuttavat lopullisen tarkkuutensa vähitellen kun luonnosta työstetään eteenpäin.Abstraktion on tarkentaminen


Kun pelkistetty lineaarinen abstraktio on valmis, täytyy sitä alkaa tarkentamaan. Tätä vaihetta kutsutaan perinteisesti luonnoksen artikuloinniksi. Kaikkea edellä mainittua voidaan soveltaa myös artikuloimiseen, mutta sen lisäksi on yksinkertaisesti turvauduttava myös omaan silmään, jotta kaikki muotojen hienovaraisetkin vaihtelut ja kaarevat kohdat tulevat piirretyiksi oikein.


Luonnostelussa päästään hyvin pitkälle pelkän mekaanisen mittailun avulla, mikä ei sinänsä vaadi ihmeellisiä taitoja, vaan ainoastaan huolellisuutta. Mutta lopulliseen hienosäätöön ei ole muuta tietä kuin luottaminen omaan silmään. Paitsi ulkopuolinen arvioija voi myös auttaa virheiden tunnistamisessa. Siksi ne, jotka opiskelevat piirustustaitoa pätevän opettajan alaisuudessa yleensä kehittyvät nopeammin. Omille virheille sokeutuu helposti tai jos ei sokeudu niin ainakin niille tulee välinpitämättömäksi. On suunnaton etu jos joku puskee sinua eteenpäin ylittämään itsesi.


Artikuloitu abstraktio eli tarkennettu ääriviivaluonnos.

Tarkennetun luonnoksen voidaan sanoa olevan edelleen abstaktion tasolla, koska ääriviivapiirustus on vielä pelkistetty versio aiheesta. Lopullinen vastaavuus, realistisuus ja syvyysvaikutelma syntyvät vasta sävyjen piirtämisen kautta.


Katso vielä lopuksi video, jossa demonstroin klassista tapaa piirtää lineaarinen abstraktio.Piirustusterveisin,


Tuomas