• Tuomas Tuimala

Piirrä paremmin piirtämällä rohkeammin

Haluaisitko tietää keinon, jonka avulla voit tehdä piirustuksistasi heti vakuuttavamman näköisiä? Keino on hyvin yksinkertainen. Piirrä rohkeammin.


Monen aloittelevan piirtäjän tai maalarin ongelmana on liiallinen varovaisuus. Se on ymmärrettävää silloin jos ei oikein tiedä miten piirustus tulisi aloittaa ja miten sitä tulisi työstää siitä eteenpäin? Tai sitten syynä voi olla epäonnistumisen pelko tai liiallinen itsekriittisyys. Olipa syy epävarmuuteen mikä hyvänsä, lopputuloksena on usein haparoiden tehty piirustus, joka ei näytä kovin vakuuttavalta.
Epävarmuuteen perustuvaa varovaisuutta ei tule sekoittaa huolellisuuteen. Ne ovat kaksi eri asiaa ja on aivan oikein olla siinä mielessä varovainen, että piirtää huolellisesti ja harkiten. Hyvän lopputuloksen kannalta ei ole kuitenkaan tärkeintä, että piirustus on piirretty millintarkasti oikein. Ajattele vaikkapa omenan piirtämistä havainnosta. Onko sillä kovinkaan suurta merkitystä, onko piirtämäsi omena täsmälleen saman näköinen ja muotoinen kuin mallina käyttämäsi omena? Ei ole. Tärkeämpää on, että omena näyttää hyvältä! Realismissakin on pelivaraa. Realismia tärkeämpää on uskottavuus. Moni klassinenkin realismiksi luokiteltu mestariteos on todellisuudessa joissakin piirteissään epärealistinen. Mestariteosten voima perustuu ainakin osittain siihen, että taiteilija on toteuttanut niissä itsevarmasti visiotaan ja periaatteitaan.Rohkea teos voittaa


Siihen, että piirustus näyttää hyvältä ja on uskottava auttaa se, että piirtää rohkeammin.

Piirtää rohkeasti parhaimman tietonsa ja kykynsä mukaan. Olen toistuvasti opetustyössäni havainnut tämän. Jos pistetään rinnakkain kahden aloittelevan piirtäjän teokset. Molemmissa virheiden määrä on suunnilleen sama, mutta toinen niistä on piirretty rohkeasti omalla tyylillä, niin väistämättä rohkea tyyli voittaa. Mutta miksi asia on näin?


Muistista rohkeasti piirretty muotokuva.


Selkeydessä on voimaa


Taideteokseen tuo ilmaisuvoimaa riittävä selkeys. Tämä ei tarkoita sitä, että kannattaa esimerkiksi piirtää kaikki aiheen alueet ja kohdat voimakkailla ääriviivoilla, erotellen kaikki piirustuksen alueet äärimmäisen selkeästi toisistaan. Vaikkakin sekin toimii paremmin kuin kauttaaltaan hatara ja epämääräinen piirros. Selkeydellä tarkoitan sitä, että keskeiset kohdat ja piirteet ovat riittävän selkeästi artikuloituja. Esimerkiksi valon ja varjon välillä on selkeä ero. Jos kyseessä on muotokuva niin kasvonpiirteet voidaan piirtää muuta kuvaa tarkemmin. Mutta tärkeintä on se, että piirrät rohkeasti niiden tietojen ja taitojen mukaan, jotka sinulla on. Useimmiten se vain toimii paremmin. Rohkeasti tekemisen voimaa havainnollistaa seuraava kuva.


Yllä näet kuvan yhdestä niistä muutamasta öljymaalauksesta, jotka olen maalannut tähän mennessä. Käytännössä minulla ei siis ole lähes mitään kokemusta öljymaalauksesta. Mutta silti maalaus näyttää suhteellisen uskottavalta. Syynä tähän on se, että olen rohkeasti ja raa'asti soveltanut maalaamiseen kaikkea sitä tietoa ja osaamista, jonka olen hankkinut piirtämisen harjoittelun kautta. Kaiken lisäksi maalaus on vielä keskeneräinen. Siitä puuttuu vielä värikerros.Epävarma piirustus ei tarkoita epäonnistumista


Epävarmemmalla otteella piirretty piirros ei välttämättä tarkoita epäonnistumista, sillä usein kyseessä voi olla silti käyttökelpoinen luonnos. Luonnos voi olla hyvinkin epämääräinen, mutta silti johtaa hyvään teokseen. Joten jos piirustustyylisi on tällä hetkellä haparoiva, älä ole huolissasi. Piirustuksesi voivat olla hyviä alkuja, jotka kaipaavat vain vähän lisää työstämistä. Kokeile vain piirtää niihin uusi rohkeampi sävy- tai viivakerros päälle. Näin aluksi epävarman oloisestakin piirustuksesta voi tulla vahva ja uskottava teos.


Mitä mieltä olet? Voisiko rohkeampi kynän tai siveltimen käyttö parantaa teoksiasi? Vain rohkeasti kokeilemalla se selviää!


Piirustus- ja maalausterveisin,


Tuomas