top of page

Piirtäjän tärkein työkalu

Tässä artikkelissa kerron sinulle mikä on piirtäjän tärkein työkalu. Tätä työkalua et voi ostaa yhdestäkään taidetarvikeliikkeestä. Tämä työkalu on nimittäin laadultaan henkinen. Se on eräs ominaisuus, joka meillä kaikilla on, mutta vaihtelevissa määrin. Aivan samoin kuin mitä tahansa taitoja tai ominaisuuksia, myös tätä voi parantaa ja kehittää. Mikä ominaisuus on kyseessä? Se on kärsivällisyys. Anna kun kerron sinulle miksi se on piirtäjän tärkein ominaisuus ja miten sitä voi kehittää?Mitä on kärsivällisyys?


Eräiden määritelmien mukaan kärsivällisyys tarkoittaa kykyä ”odottaa rauhallisesti jotakin” tai ilmaista ”pitkämielisyyttä ärsytyksen tai paineen alaisena”. Suomisanakirjan mukaan synonyymeja sanalle kärsivällisyys ovat: Maltillinen, tyyni, rauhallinen, hermostumaton, kyllästymätön, pitkäjänteinen ja pitkämielinen. Nämä määritelmät ja sanat mielestäni kuvaavat hyvin kärsivällisyyden ominaisuutta. Mutta miksi kärsivällisyys on piirtäjän tärkein työkalu?Kärsivällisyys auttaa harjoittelussa


Mestariksi piirustustaidossa ei voi tulla silmänräpäyksessä. Se vaatii väistämättä aikaa. Käytännössä tämä tarkoittaa vuosien tai jopa kymmenien vuosien harjoittelua. Ennen kuin ajattelet, että se on liian pitkä aika niin haluan sanoa sinulle, että perustaidot voi oppia paljon lyhyemmässäkin ajassa ja hyväksi voi tulla jo muutamassa vuodessa. Edistymiseen vaikuttaa luonnollisesti harjoittelun säännöllisyys ja siihen käytetty aika. Perussääntö on se, että mitä enemmän ja johdonmukaisemmin harjoittelet, sitä nopeammin tulet kehittymään. Mutta säännöllinen ja johdonmukainen harjoittelu vaatii kärsivällisyyttä.


Säännöllisyys harjoittelussa vaatii sitä, että kykenee harjoittelemaan silloinkin kun ei ole inspiraatiota tai ei muuten vain kiinnosta. Edistyäkseen taidossa on opittava sietämään jonkin verran myös epämukavuutta.Johdonmukainen harjoittelu edellyttää kykyä sitoutua ja olla pitkäjänteinen. Parhain tapa oppia piirtämään on piirtämisen ydintaitojen hallintaan keskittyminen. Jos koko ajan säntäilee sinne tänne, aiheesta tai tekniikasta toiseen, on edistyminen epävarmaa. Ensin täytyy saada perusta kuntoon, jotta myöhemmin voi luoda taidetta vapautuneemmin. Jokaisen mestaritaiteilijan tunnistaa hyvästä kuvataiteen perusteiden hallinnasta. Keskity siis aluksi kärsivällisesti hallitsemaan esimerkiksi vahvan luonnoksen piirtäminen ja valöörien havainnointi niin, sen jälkeen sinulla on todella luja perusta jonka päälle rakentaa.


Kärsivällisyyttä vaaditaan myös siinä kun omat taidot eivät kehity odotuksien mukaan. Oppimiseen kuuluu luonnollisena osana erilaisia vaiheita. Aina harjoittelun tulokset eivät näy heti. Omaa edistymistään kannattaakin arvioida pitemmällä aikajänteellä. Ovatko nykyiset piirustuksesi parempia kuin vuosi sitten? Oma henkilökohtainen kokemukseni on se, että hyvillä harjoittelutottumuksilla 'seuraavan tason' saavuttamiseen menee noin vuosi.Miten kehittää kärsivällisyyttä?


Henkisistä ominaisuuksista on hyvä ymmärtää se, ettei ne ole vain geeniperimän sanelemia. Niihin voi itse vaikuttaa ja niitä voi kehittää. Miten sitten kärsivällisyyttä voi kehittää? Suorittamalla kärsivällisyyttä vaativia tehtäviä. Piirustaidon ollessa kyseessä tällainen tehtävä voisi olla vaikka Bargue-kopion piirtäminen. Bargue-kopiossa nimittäin tavoitteena on vaatimattomasti täydellinen kopio jostakin Barguen piirustuksesta. Tässä onnistuminen vaatii todella keskittymistä, kärsivällisyyttä ja maltillisuutta.Koetko olevasi liian kärsimätön tämänkaltaiseen piirustustehtävään? Pohdi siinä tapauksessa tarkkaan voisiko todellinen syy olla jokin muu? Voisiko se olla epäonnistumisen pelko? Liiallinen itsekriittisyys? Perfektionismi? Ajatteletko, että jollet onnistu tehtävässä täydellisesti niin sinun turha edes aloittaa? Tai jos teet virheen päästyäsi piirtämisessä jo pitemmälle niin kaikki vaivannäkö on mennyt hukkaan? Nämä ovat todellisuudessa turhia huolenaiheita, sillä harjoitusteoksen ei ole tarkoitus olla taidonnäyte. Harjoitteluun kuuluu olennaisena osana virheiden tekeminen. Kun virheet huomaa, niistä voi oppia. Tässä voi muuten olla avuksi perfektionismi, koska silloin on alttiimpi huomaamaan omat virheet. Omia teoksia on siis tarpeellistakin osata katsoa kriittisellä silmällä. Epäonnistumisen pelko voi taas auttaa tekemään parhaansa ja ylittämään itsensä. Itsekriittisyys, perfektionismi ja epäonnitumisen pelko ovat kaikki voimavaroja. Käänne eduksesi!


Toisaalta jos todella koet olevasi luonteeltasi liian kärsimätön pitkäjänteistä keskittymistä ja malttia vaativaan piirustustehtävään niin sen ei tarvitse olla esteenä piirustustaidon oppimiselle. Kärsivällisyyttä voi parantaa. Voit opettella rauhoittamaan hermostoasi esimerkiksi hengityksen avulla. Hengitä nenän kautta sisään ja ulos. Anna jännityksen valua pois kehostasi jokaisella ulos hengityksellä. Tämä voi auttaa keskittymään ja piirtämään rauhallisesti. Voit myös uudelleen ohjelmoida sisäistä puhettasi korvaamalla kärsimättömiä ajatusmalleja pitkämielisellä ajattelutavalla. Aivosi on viimeisimmän neurotieteen mukaan kuin muovailuvahaa, jota voi tietoisesti muovailla uuteen muottiin.Käännä kärsimättömyys voimavaraksi


Kun pääset kärsivällisyyttä vaativan tehtävän aloittamiseen liittyvien henkisten esteiden yli niin voi olla parempi ettet sen jälkeen haukkaa liian suurta palaa kerralla. Aloita pienin askelin. Jos piirrät niinkin henkisesti vaativaa piirustusta kuin Bargue-kopio on, niin jaa tekeminen pieniin osiin. Itsekin jaan aina vaativamman piirustusprosessin useampaan osaan. Yhteen piirustukseen voi aivan hyvin käyttää useamman päivän.


Huomaatko miten voit itseasiassa käyttää kärsimättömyyttä voimavarana? Jos et jaksa keskittyä piirtämiseen pitkiä aikoja putkeen niin siitä voi olla hyötyä lopputuloksen kannalta. Työskentelyn tauottaminen on tärkeää, koska se auttaa näkemään piirustuksen tuorein silmin. Näin onnistuminen on varmempaa.Piirustusharjoitus kärsivällisyyden parantamiseen


Hyvä harjoitus keskittymiskyvyn ja kärsivällisyyden kehittämiseen on edellä mainitsemani Bargue-kopion piirtäminen. Kerron sinulle tässä pähkinänkuoressa miten Bargue-kopio piirretään, tarkemmat ohjeet voit lukea erikoisartikkelista: Bargue-kopion piirtäminen.


1. Lineaarinen luonnos


Bargue-kopion piirtäminen aloitetaan piirtämällä mallikuvasta luonnos. Luonnos piirretään käyttäen suoria viivoja. Lopputuloksena on kulmikas ääriviivapiirros. Tässä vaiheessa piirustuksen ei tarvitse olla täydellinen, eikä se voikaan olla, koska kyse on mallikuvan pelkistetystä versiosta. Tärkeintä lineaarisessa luonnossa on oikea koko ja maamerkkien oikea sijainti. Näiden olisi hyvä vastata mahdollisimman tarkkaan mallikuvaa.


2. Luonnoksen artikulointi


Kun lineaarinen luonnos on valmis, täytyy sitä tarkentaa. Tässä vaiheessa piirustus hiotaan vastaamaan muodoiltaan mahdollisimman tarkkaan mallikuvaa.


3. Valon ja varjon erottaminen


Kun luonnos on artikuloitu, on aika tehdä selvä ero valon ja varjon välille niin, että sävytät piirustuksesta kaikkein tummimat alueet. Sävytä ne ensin haaleammin ja arvioi vielä sen jälkeen uudelleen muotoja. Vastaako piirustuksesi muodoiltaan mallikuvaa? Usein varjojen sävyttäminen auttaa näkemään poikkeamat muodoissa paremmin. Tämän tarkistuksen jälkeen voit sävyttää varjoalueet tavoite tummuuteen tai lähelle sitä. Suosittelen, että pidät kuitenkin piirustuksen mahdollisimman pitkään sellaisena, että siihen voi tehdä korjauksia ja sitä voi kumittaa.


4. Valöörien hienosäätö ja piirustuksen viimeistely


Seuraavaksi pääsemme hienosäätämään piirustuksen valöörit kohdalleen. Tutki huolellisesti mallikuvan tummuuksia ja pyri jäljentämään ne samanlaisina piirustukseesi. Jos piirustusvälineesi eivät salli piirtää täsmälleen samalla tummuuskaalalla niin skaalaa tummuudet kauttaaltaan sopiviksi. Tärkeintä on valöörien keskinäinen tasapaino ja suhteellinen vastaavuus mallikuvan kanssa. Hio piirustusta kaikessa rauhassa paremmaksi ja paremmaksi. Älä päästä itseäsi liian helpolla. Muista Bargue-kopiossa tavoite on piirtää täydellinen kopio mallikuvasta.


Seuraavalta videolta voit nähdä koko Bargue-piirustusprosessin alusta loppuun.Piirustusterveisin,


Tuomas

コメント


bottom of page