• Tuomas Tuimala

Piirustusmetodi jolla on vaikea epäonnistua osa 1. - Johdanto

Hei! Tästä alkaa uusi artikkelisarja, jossa opetan sinut piirtämään hyvin heti.

Miten ihmeessä tämä voi olla mahdollista? Eikö taito piirtää hyvin vaadi vuosien harjoittelua?

Se on osittain totta, mutta olettamus jättää huomioonottamatta joitakin piirtämiseen liittyviä tärkeitä tosiseikkoja. Näiden tosiseikkojen tiedostaminen voi vaikuttaa merkittävällä tavalla siihen, miten näet ja koet piirtämisen. Joten jos haluat siirtää kehityksesi piirtäjänä turbovaihteelle, jatka lukemista.


Mistä piirtämisessä on oikeasti kyse?


Aivan ensiksi on tärkeää ymmärtää, mistä piirtämisessä on todellisuudessa kyse. Vastaus voi yllättää. Piirtäminen ei ole pohjimmiltaan piirtämistä, vaan mittaamista. Miten niin? Koska näköhavainnon siirtäminen paperille juuri oikeanlaisena edellyttää sitä, että osaa sijoittaa paperille tehtävät piirtojäljet oikeisiin paikkoihin, niistä osaa tehdä oikean kokokoisia ja muotoisia, sekä sitä, että osaa värittää kunkin alueen piirustuksesta oikeaan tummuuteen.


Tämä kaikki perustuu tavalla tai toisella mittaamiseen. Niin kauan kun kyse on havaintopiirtämisestä, tämä on kiistaton tosiasia. Jopa mielikuvituksesta piirtämisessäkin mittaaminen näyttelee omaa osaansa. Silloin tosin asia ei ole yhtä ilmeinen ja liikutaan muutenkin piirtämisen edistyneemmällä tasolla.


Tässä artikkellisarjassa käsittelen aihetta havaintopiirtämisen näkökulmasta, koska se on paras tapa aloittaa piirtämisen harjoittelu ja kehittää piirustustaidon ydin osa-alueita.

Havaintopiirtämisellä luodaan vahva pohja kaikenlaista muuta taiteellista ilmaisua varten.

Tarkennetaan vielä mitä tarkoitan havaintopiirtämisellä. Tarkoitan sitä, että piirtäminen tapahtuu jostain fyysisestä silminnähtävästä mallista. Malli voi olla litteä eli valokuva, piirustus tai maalaus.


Litteästä havainnosta piirtäminen.

Tai sitten malli voi olla kolmiulotteinen eli suora havainto, esimerkiksi elävä malli tai kipsiveistos.


Suoran havainnon mittaaminen neulepuikolla.

Vapauttava ja voimaannuttava totuus


Se, että havaintopiirtäminen on pohjimmiltaan mittaamista on suuri vapauttava ja voimaannuttava totuus. Tämän tosiasian tiedostaminen minimoi arvailun osuuden piirtämisestä ja tekee onnistumisesta objektiivisesti mitattavaa. Hyvä lopputulos voidaan rakentaa systemaattisesti loogisilla mittaustekniikoilla ja sen arviointi ei perustu henkilökohtaisiin mielipiteisiin tai mieltymyksiin. Piirustus joko vastaa mittasuhteiltaan, muodoiltaan ja tummuuksiltaan mallia tai sitten ei.


Tällaista arviointia voi tehdä jopa itse kun käyttää sopivia mittavälineitä apuna. Otetaan esimerkiksi viivotin. Kuka tahansa pystyy mittaamaan vaivattomasti esimerkiksi mallikuvan korkeuden ja sitten vertaamaan mittatulosta piirustuksen korkeuteen. Viivotin ei valehtele, jos vain katsoo tarkkaan mitä se näyttää.


Onkin suositeltavaa käyttää aluksi erilaisia mittatyökaluja mittailun apuna. On selvää, että jos kokematon piirtäjä joutuu piirtämään pelkän silmän varassa, on epäonnistuminen hyvin todennäköistä. Mutta mittavälineiden avulla tilanne on täysin toinen. Jopa absoluuttinen aloittelija voi piirtää heti hyvän piirustuksen jos hän turvautuu mittavälineisiin.


Johtaako mittavälineiden käyttö mittavälineiden orjuuteen?

Johtaako mittavälineiden käyttö mittavälineiden orjuuteen?


Nyt saatat miettiä sitä, että johtaako mittavälineiden käyttö piirtämisessä mittavälineiden orjuuteen. Jos harjoittelee piirtämistä mittatyökalujen avulla, oppiiko silloin piirtämään vapaalla kädellä ja ilman apuvälineitä? Vai joutuuko aina turvautumaan viivottimeen tai mittatikkuun?


Kun mittavälineitä käyttää oikein voin taata, että se tulee lopulta vapauttamaan sinut mittavälineiden käytön tarpeesta. Ei välttämättä koskaan aivan täydellisesti, mikäli tavoitteena on kopioida aihe pikselintarkasti, mutta suurelta osin. Sitä paitsi harva ammattilainenkaan piirtää vain ja ainoastaan vapaalla kädellä, tekemättä edes joitakin tarkistusmittauksia jonkin mittavälineen avulla.


Eli se, että käyttääkö mittavälineitä vai ei, ei ole välttämättä aidon osaamisen mittari. Ammattilainen voisi varmasti pelkän silmän avullakin hioa teoksen absoluuttiseen huippuunsa, mutta siihen menisi paljon aikaa. Sopivilla apuvälineillä ja tarkitusmittauksilla piirustusprosessia voi vähän nopeuttaa.


Joten salli itsellesi mittavälineiden käyttö, se tulee nopeuttamaan kehitystäsi. Mutta mikä sitten on oikea tapa käyttää mittavälineitä?Käytä mittavälineitä oikein


Mittavälineitähän voi käyttää niin sanotusti aivottomasti eli mittaa kaiken vain suoraan täysin ilman silmämääräistä arviointia. Tämä tapahtuu käytännössä siis niin, että mittaa heti mallista huomion alla olevan piirteen, esimerkiksi leveyden ja sitten kopioi mittatuloksen piirustuspaperille. Tämä ei vaadi minkäänlaista taitoa. Onnistuu keneltä tahansa, joka kykenee edes vähän keskittymään siihen mitä tekee. Näin hyvän luonnoksen voi rakentaa periaatteessa ilman piirustustaitoa ja silti voi sanoa tehneensä piirustuksen täysin omakätisesti alusta loppuun.


Tämäkin on jo kunnioitettava saavutus, sillä yksinkertaisuudestaan ja teknisestä helppoudestaan huolimatta, kyseessä voi olla henkisesti haastava tehtävä. Ainakin itse koen piirtäessäni aina kiusausta oikaista jossain kohtaa. Tarkka ja huolellinen mittaaminen on vähän tylsää puuhaa. Se on kuivaa ja mekaanisti. Siitä on taiteellinen itseilmaisu ja luovuus kaukana. Niinpä ei ole yllättävää, että tästä teknisesti helposta tavasta piirtää tulee monille ylitsepääsemättömän vaikea. Kärsivällisyys ei riitä.


Mittaaminen vaatii kykyä pysähtyä tekemisen äärelle.

Mutta olisi tärkeää ainakin kokeilla edes kerran sitä miten kuva syntyy kun mittaa kaiken huolellisesti ja toimii tarkasti mittavälineen ohjauksen mukaan. Silloin voi saada konkreettisen ja omakohtaisen kokemuksen siitä, että havainto on mahdollista jäljentää tarkasti. Samalla sisäistyy se ajatus, että piirtäminen on mittaamista. Silloinkin kun mittavälinettä ei ole käytössä, on piirtäminen silti mittaamista. Siinä tapauksessa mittaaminen tapahtuu silmällä. Jos haluaa jäljentää havainnon tarkasti, vaatii se sitä, että toimii harkitsevassa ja mittailevassa mielentilassa.


Suosittelen siis kokeilemaan piirtämistä niin, että minimoi aluksi silmän osuuden ja maksimoi mittavälineiden osuuden piirtämisessä. Silloin onnistuminen on varmaa. Mutta tämä ei ole kuitenkaan pitemmän päälle paras tapa harjoitella piirtämistä. Taitojen kehittäminen vaatii jonkinlaista progressiota eli sitä, että vaikeusastetta lisätään vähitellen. Hyvin pian kannattaakin siirtyä niin sanotun palautekehän käyttöön mittaamisessa. Mikä ihme on palautekehä? Se tarkoittaa tiettyä työjärjestystä. Palautekehän mukainen työjärjestys on seuraavanlainen. 1. Arvaa 2. Mittaa 3. Arvaa 4. Mittaa. Toisin sanottuna ensimmäinen merkintä piirustuspaperille tehdään pelkän silmämääräisen arvion perusteella. Kyseessä on siis enemmän tai vähemmän arvaus. Sitten tämä silmämääräisesti tehty merkintä tarkistetaan mittavälineen avulla, ottamalla mitta mallista ja vertaamalla sitä omaan arvaukseen. Jos arvaus ei osunut kohdalleen, tehdään korjaus. Korjaus tehdään silmämääräisesti ja sen jälkeen tarkistetaan se mittavälineen avulla. Näin jatketaan kunnes merkintä täsmää mallikuvan kanssa.Palautekehä.


Palautekehä on keino antaa itse itselleen palautetta. Se on nerokas tapa käyttää mittavälineitä tavalla, joka opettaa piirtämään paremmin vapaalla kädellä. Kun mittavälinettä käyttää tarkistusvälineenä saa silmä hyvää harjoitusta. Palautekehä kannattaa ottaa käyttöön jo varhaisessa vaiheessa harjoittelua, jotta edistyminen nopeutuu. Mutta kuten sanoin, kannattaa aluksi kokeilla suoran mittaamisen menetelmää, jotta saa hyvän onnistumisen kokemuksen. Onnistumisen kokemukset kannustavat jatkamaan harjoittelua.Palautekehä kehittää taitoa piirtää hyvin myös ilman apuvälineitä.Hyviä mittatyökaluja


Jotta pääsisit piirtämisessä alkuun tarvitset sopivat mittatyökalut. Mitkä voisivat olla sellaisia?

Viivotin, neulepuikko, kynä tai mikä tahansa mittaväline jolla voi mitata hyvin kahden pisteen välisen etäisyyden. Tarvitset myös suoraa tikkua kallistuskulmien mittaamiseen.

Näistä viivotin on varmasti tarkin kun on kyse mittasuhteiden mittaamisesta. Suosittelenkin piirtämään ensimmäisen piirustuksesi viivottimen avulla. Silloin onnistut varmasti.


Johdantovideot


Tässä olikin jo paljon todella tärkeää pohjatietoa. Jos haluat vielä kuulla ja nähdä aiheesta lisää katso kaksi aiheeseen liittyvää johdantovideota. Käsittelen ja havainnollistan niissä piirtämisen todellista olemusta, mittaustekniikoita, sekä piirtämisen ehdottomia ydintaitoja. Katsomalla videot saat vielä selkeämmän kuvan aiheesta ja olet entistäkin valmiimpi aloittamaan piirtämisen harjoittelun.


Piirustustaidon palauttaminen maanpinnalle ja kaunistelematon totuus piirtämisestäPiirustusmetodi jolla epäonnistuminen on vaikeaa osa 1. - Hullu väite & todisteet kyvyistäsi


Piirustusmetodi jolla epäonnistuminen on vaikeaa - Time-lapse


Näillä eväillä pääset enemmän kuin hyvään alkuun piirtämisessä. Artikkelisarjan seuraavassa osassa opetan sinulle, kuinka vahva luonnos syntyy helposti.


Terveisin,


Tuomas