• Tuomas Tuimala

Piirustustaito on myös abstraktin taiteen perusta

Tässä artikkelissa kerron sinulle miksi sinun kannattaa oppia hallitsemaan piirustustaito vaikka tavoitteesi olisi tehdä abstraktia taidetta, jossa tarkkuudella ei välttämättä ole niin suurta merkitystä. Piirustustaitoonhan liittyy sisäänrakennettuna juuri ajatus tarkkuudesta, koska havaintopiirtämisessä mittaaminen näyttelee merkittävää osaa. Miten kyky jäljentää tarkasti näkemäänsä ulkoista todellisuutta voi parantaa taitoasi maalata mielen sisäisiä maailmoja ja henkilökohtaisia visioita? Jatka lukemista niin kerron sinulle aiheesta lisää.


Luonnos.

Abstrakti taide ei ole pelkkää improvisaatiota


Moni taiteen harrastaja pursuaa intoa ja luovuutta. Tämä energia ja innostus synnyttää voimakkaan halun saada aikaiseksi valmiita teoksia. Joskus käy kuitenkin niin, että into polkee jalkoihinsa harkitun ja keskittyneen työskentelytavan. Seurauksena on se, ettei lopputulos miellytä silmää tai ainakin siinä on parantamisen varaa. Itse ainakin kamppailen jatkuvasti tämän ongelman kanssa. Ideoita tuntuu olevan liikaa ja on vaikea keskittyä vain yhteen niistä kerrallaan.


Ylitsevuotava into ja energia voi helposti ilmentyä kärsimättömyytenä. Kärsimättömyys johtaa helposti harkitsemattomaan ja epäjärjestelmälliseen työskentelytapaan. Abstraktissa taiteessa tätä on helppo puolustella sillä, että haluaa tehdä taidetta intuitiivisesti improvisoiden. Improvisaatio on täysin oikein niin kauan kun lopputulos on hyvä. Tosiasia kuitenkin on, että varsinkin aloittelijan ollessa kyseessä intuitio ja improvisaatio harvoin toimii kovinkaan luotettavasti. Miksi? Koska silloin luomisprosessia ohjaa lopulta kaikkein eniten sattuma.


Abstrakti teos on usein yhdistelmä suunnittelua ja sattumaa.

Intuitiosta on apua vain siinä määrin kuin taiteilijalla on teknistäosaamista ja taiteellista silmää. Teknistäosaamista eli työkalujen ja menetelmien hallintaa harjoitellaan hallitusti ja harkitusti. Samoin taiteellisen silmän käyttöön liittyy oleellisena osana suunnitelmallisuus ja harkinta. Taiteellinen silmä tarkoittaa nimittäin muun muassa estetiikan tajua ja sommittelutaitoa. Eli käytännössä siis sitä, että tajuaa millä tavalla eri elementit kannattaa teokseen asetella. Toki kuka tahansa voi tunnistaa taidokkaan teoksen ilman minkäänlaista harjoitusta tai tietoa kuvataiteen periaatteista, mutta erona maallikon ja taiteilijan välillä on se, että taiteilija ymmärtää mikä tekee jostain teoksesta hyvän ja toisesta huonon. Tällaista ymmärrystä ja silmää on hyvä harjoittaa piirtämisen välityksellä.Luonnostelutaidolla parempia abstrakteja teoksia


Abstraktissa teoksessa näyttelee merkittävää osaa sommittelu. Sommittelu perustuu suunnitelmaan. Näin ollen teoksen sommitelmaa on kätevä hahmotella kynällä luonnostellen. Tälläinen hahmottelu ei tosin vaadi mestarillista piirustustaitoa, mutta mitä paremmin osaat piirtää, sitä vaivattomampaa luonnostelu on. Artikkelin alussa näet piirtämäni luonnoksen eräästä Carvaggion maalauksesta. Kuten huomaat piirustustaidon hallitsemalla tulee usein pelkistä luonnoksistakin hyviä. Hyvä luonnos on hyvän teoksen vahva perusta, olipa sitten kyseessä esittävä tai abstrakti teos. Kannattaa siksi viettää aikaa luonnostelun parissa.


Luonnostelutaito on taiteilijan perustaito.

Etuna piirtämisessä sommittelun, estetiikan lainalaisuuksien ja taiteen periaatteiden harjoituskeinona, verrattuna maalaustekniikoihin on se, että piirtäminen ei yleensä vaadi isompia valmisteluja tai erityisiä tiloja. Kynä ja paperia riittää. Pieni luonnoslehtiö kulkee kätevästi mukana paikkaan kuin paikkaan ja siihen voi tehdä nopeita hahmotelmia aina sopivan tilanteen tullen.Piirtämällä opit hallitsemaan kuvataiteen pääperiaatteet


Hyvän abstraktin teoksen tuntomerkkinä on se, että siinä toteutuu tietyt periaatteet ja estetiikan lainalaisuudet. Näitä periaatteita on hyvä harjoitella piirtämällä. Tärkeimpiä kuvataiteen periaatteita ovat muun muassa mittasuhteet, sommittelu ja valööri. Nämä saa kätevästi hallintaan piirtämällä esittäviä aiheita havainnosta. Jos tavoitteesi on oppia tekemään abstrakteja maalauksia, tämä voi tuntua intuition vastaiselta lähestymistavalta. Mutta havaintoon perustuva realismi kuitenkin on se keino, jolla luodaan luja pohja vapaalle itseilmaisulle. Tietoisuus on vapautta. Kun tietää mitä tekee, tulee taitelijasta oman taiteensa herra.


Picasso on hyvä esimerkki taiteiljasta, joka hankki ensin hyvän tuntuman taiteen tärkeimpiin periaatteisiin esittävän taiteen kautta. Alla näet Picasson piirtämän Bargue-kopion. Huomionarvoista kyseisessä Picasson piirustuksessa on se, että kun sitä verrataan alkuperäiseen Bargue-planssiin, voidaan Picasson piirustuksesta tunnistaa monia epätarkkuuksia ja poikkeamia mallista. Tämä osoittaa vain sen, ettei piirustustaitoa tarvitse hioa absoluuttisen täydelliseksi, jotta siitä olisi laajempaa hyötyä. Jo kuvassa olevan tasoinen Bargue-kopio ilmentää siinä määrin kehittynyttä taiteellista silmää, että siitä on paljon apua myös abstraktissa ilmaisussa. Vielä Picasson puolustukseksi on tarpeellista mainita, että hän oli vielä lapsi piirtäessään tämän Bargue-kopion. Sitä paitsi Bargue-kopioissa täydellinen lopputulos perustuu hyvin pitkälle kärsivällisyyteen ja huolellisuuteen. Se on melkeinpä enemmän mittailua kuin piirtämistä.


Picasson piirtämä Bargue-kopio.


Piirustustaidon tärkeimmät hyödyt


Lopulta piirustustaidon harjoittelun tärkeimpänä hyötynä on se, että taiteellinen silmäsi kehittyy, jolloin opit näkemään milloin maalaus toimii ja milloin ei. Piirustustaito kehittää myös siveltimen ja muiden työkalujen käytössä tarvittavaa hienomotoriikkaa. Rentoa ja vapaata siveltimen käyttöä ei pidä sekoittaa hallitsemattomaan toimintaan. Rentouden ja helppouden vaikutelma syntyy siitä, että taiteilija on runsaan harjoittelun myötä oppinut hallitsemaan työkalunsa todella hyvin.

Itse tein niin, että opettelin ensin piirtämään ja vasta sen jälkeen maalaamaan. Maalaamisenkin aloitin esittävistä aiheista. Sitten kun olin saanut hyvän tuntuman realismiin, siirryin abstraktien teosten maalaamiseen. Abstraktit teokseni eivät ehkä ole vielä mitään tyylisuunnan mestariteoksia, mutta kuitenkin kohtuullisia. Kohtuullinen lopputulos on aina hyvä saavutus silloin kun se syntyy vaivattomasti. Kuvataiteen tärkeimpien periaatteiden harjoittelu on toisaalta opettanut minulle sen, että omia teoksiaan voi venyttää parempaan suuntaan jos vain malttaa panostaa huolelliseen suunnitteluun ja välttämään hätäilyä. Oman työn laadunvalvonta on voimallinen taito, joka hyödyttää taiteilijaa tyylisuunnasta riippumatta. Yksi tehokkaimpia tapoja viedä oman työn laadunvalvonta korkealla tasolle on piirtäminen perinteisillä piirustusmetodeilla. Esimerkiksi Bargue-kopioiden piirtäminen on tehokas harjoitusmuoto. Joten kannattaa ottaa piirtäminen osaksi viikottaista ohjelmaasi. Tulet hyötymään siitä taiteilijana todella paljon.


Terveisin,


Tuomas