top of page

Primaali muotokuvamaalaus - Maalaa teoksia joissa on tunnelmaa ja voimaa

Hei! Tässä artikkelissa käyn lyhyesti läpi ne vaiheet, joiden kautta syntyy primaali kerronnallinen muotokuvamaalaus.Mikä on primaali muotokuva?


Primaali muotokuva on kerronnallinen muotokuva, jossa teoksen tunne-efekti on oleellisinta. Tavoite on siis luoda teokseen tunnelma tai ilmapiiri, joka vaikuttaa vahvasti katsojaan. Tunnelman ja tarinan korostaminen ei kuitenkaan tarkoita esteettistä välinpitämättömyyttä tai käsityötaidon laiminlyöntiä. Hyvä esimerkki primaalista muotokuvasta on monet Rembrandtin teokset.


Kuten Rembrandtin maalauksesta huomaat, yhdistyy siinä täydellisellä tavalla mestarillinen käsityötaito ja primaali tarinankerronta. Teoksessa on yksinkertaisesti voimaa aivan eri tavalla kuin viimeisen päälle siloitelluissa fotorealistisissa maalauksissa. Fotorealismi on kyllä osoitus käsityötaidosta, mutta miksi valmistaa valokuvia maalaten. Moni kokeekin mielekkäämmäksi tehdä maalauksia, jotka myös näyttävät maalauksilta.


Mutta kuten Rembrandt antoi mallin ei maalauksellisuus oikeuta täydelliseen realismin laiminlyöntiin. Jos haluat maalata vaikuttavan kerronnallisen muotokuvan, täytyy muotokuvan näyttää uskottavalta ihmiseltä. Joten pohja primaaleja muotokuvia varten luodaan kovan perusteiden harjoittelun kautta. Siksi varoitan sinua etukäteen siitä, että ilman riittävää maalauskokemusta kuvailemaani metodia voi olla vaikea saada toimimaan. Osa siinä olevista tekniikoista on niin rajuja ja anti-intuitiivisia, että ilman tietoa, ymmärrystä ja kokemusta niillä voi pilata teoksen. Todellisuudessa maalaus ei mene välttämättä pilalle, mutta kokemattomasta maalarista voi tuntua siltä.


Ajattele prosessissa käytettäviä tuhoavia menetelmiä maalaamisena, eikä tuhoamisena. Niillä on tarkoitus työstää ja kehitellä teosta eteenpäin noudattaen maalaustaidon tärkeimpiä perusperiaatteita. Älä kuitenkaan pelkää, vaan kokeile niitä rohkeasti ja katso mitä tapahtuu. Vain tekemällä oppii. Jos maalaus menee pilalle, mitä sitten. Maalauksia tulee ja maalauksia menee. Se on maalarin elämää.


Miten primaali muotokuva maalataan?


Maalaus aloitetaan ja sitä kehitellään eteenpäin aivan kuten kuka tahansa hyvin käyttäytyvä realisti tekisi. Mutta sen jälkeen kun vahva luonnos on valmis tai maalaus on edennyt sopivan pitkälle, vaihdetaan vaihdetta ja teosta turmellaan tietoisesti. Tuhoamisen jälkeen seuraa jälleenrakentaminen. Tätä tuhoamisen ja rakentamisen sykliä voi joutua toistamaan useita kertoja ennen kuin lopputulos on hyvä.


Primaalin muotokuvan vaiheet


Seuraavaksi käyn läpi primaalin muotokuvamaalauksen tärkeimmät vaiheet.


1. Aloita maalaus kuten naturalistinen impressionisti ja maalaa teos vähintään vahvan luonnoksen tasolle.2. Naksauta aivot Kitsch-vaihteelle ja tuhoa se mitä olet maalannut tummalla lasyyrilla, hiekkapaperilla ja kynsiviilalla.

3. Työstä maalausta siveltimellä, laseerauksella, hiekkapaperilla, kynsiviivalla ja kaikilla kuviteltavissa olevilla keinoilla kunnes lopputulos on vahva ja primaali.Mestariteoksen aikaansaaminen voi vaatia edellä kuvaillun syklin toistamista useita kertoja.

Nyt tiedät primaalin muotokuvamaalauksen tärkeimmät vaiheet ja tekniikat. Joten ei muuta kuin sivellin käteen ja maalaamaan eloisia kerronnallisia ja primaaleja muotokuvia.


Terveisin,


TuomasPS. Video, jossa maalaan primaalin muotokuvan.Comments


bottom of page