top of page

Rationaalinen maalari

Hei! Tässä artikkelissa jatkan evidenssipohjaisen ja järkiperäisen kuvataiteen harjoittelun pohdintaa ja valaisemista. Nimittäin rationaalinen lähestymistapa maalaustaitoon voi auttaa tavoitteiden asettamisessa, harjoittelemaan strategisesti, arvioimaan omaa edistymistään luotettavasti, ylläpitämään motivaatiota ja yksinkertaisesti menemään eteenpäin taiteilijana. Puhun artikkelissa maalarin näkökulmasta, mutta samat periaatteet toimivat myös piirtäjällä. Maalaminen on piirtämistä ja piirtäminen maalaamista, ja periaatteet ensin tekniikka sitten.
Tavoitteiden asettaminen ja suunnittelu


Kun taiteilija lähestyy maalaustaidon opiskelua rationaalisesti, hän asettaa selkeitä ja mitattavia tavoitteita itselleen. Sen sijaan, että vain maalaisi ilman suunnitelmaa, rationaalinen lähestymistapa vaatii määrittämään, mitä hän haluaa saavuttaa ja minkälaista tekniikkaa tai tyyliä hän haluaa kehittää.


Tavoitteiden asettaminen on keskeinen osa minkä tahansa taidon oppimista. Se luo perustan sille, mitä opiskelija pyrkii saavuttamaan, ja antaa suunnan harjoittelulle. Tavoitteiden selkeydessä ja mitattavuudessa piilee niiden voima, ja ne ovat erityisen tärkeitä rationaalisessa lähestymistavassa.


Miksi tavoitteiden asettaminen on tärkeää?


 • Motivaatio: Selkeät tavoitteet antavat opiskelijalle syyn harjoitella ja pyrkiä eteenpäin. Ne voivat toimia inspiraationa ja motivoivana tekijänä, kun kohtaa haasteita tai esteitä.

 • Fokus: Tavoitteiden avulla opiskelija voi keskittyä olennaiseen ja ohittaa harjoitukset tai tekniikat, jotka eivät suoraan edistä hänen tavoitteidensa saavuttamista.

 • Itsetuntemus: Tavoitteiden määrittely vaatii opiskelijaa pohtimaan, mikä hänelle on tärkeää ja mikä innostaa häntä maalaamisessa.

Miten asettaa tavoitteita rationaalisesti maalaustaidossa?


 1. Selkeys: Opiskelijan tulee määritellä, mitä hän haluaa saavuttaa. Tämä voi tarkoittaa tietyn tekniikan oppimista, tietyn aiheen tai tyylin hallintaa tai jopa teoksen valmistumista tiettyyn päivämäärään mennessä.

 2. Mitattavuus: Tavoitteiden tulee olla konkreettisia. Esimerkiksi "Haluan parantaa varjostustekniikkaani" voi olla liian epämääräinen tavoite. Sen sijaan "Haluan pystyä luomaan realistisia varjostuksia kuukauden sisällä" on konkreettinen ja mitattava tavoite. Vanha kunnon tarkka kopiointi on supermitattava ja superobjektiivinen tavoite ja tapa kehittää osaamista.

 3. Saavutettavuus: Tavoitteiden tulee olla realistisia ottaen huomioon opiskelijan nykyinen taitotaso ja se aika, joka hänellä on käytettävissään harjoitteluun.

 4. Tavoitteen jakaminen askeleiksi: Suurten tavoitteiden jakaminen pienempiin osiin tai välitavoitteisiin auttaa opiskelijaa näkemään edistymisensä ja pitämään yllä motivaatiota.

 5. Arviointi: Rationaalisuus vaatii myös tavoitteiden säännöllistä arviointia. Opiskelijan tulisi tarkastella, onko hän edistynyt kohti tavoitteitaan ja tarvittaessa säätää niitä.


Tavoitteiden asettaminen ja suunnittelu eivät ole vain työkaluja maalaustaidon oppimisessa. Ne ovat keskeinen osa opiskelijan kasvua taiteilijana ja auttavat häntä ymmärtämään paremmin itseään, omaa taiteellista ilmaisuaan ja sitä, mitä hän haluaa saavuttaa maalaamisen kautta. Rationaalisuus näissä prosesseissa varmistaa, että tavoitteet ovat selkeät, järkevät ja saavutettavissa.


Strateginen harjoittelu


Strateginen harjoittelu on rationaalisen ajattelun ytimessä, ja sen tavoitteena on maksimoida oppimisen tehokkuus ja edistyminen taidossa. Se ei perustu pelkkään toistoon, vaan tietoiseen päätöksentekoon siitä, mitä, milloin ja miten harjoitella.


Miksi strateginen harjoittelu on tärkeää?


 • Resurssien tehokas käyttö: Kaikilla opiskelijoilla on rajallinen määrä aikaa ja energiaa. Strategisen harjoittelun avulla he voivat varmistaa, että he käyttävät näitä resursseja parhaalla mahdollisella tavalla.

 • Nopeampi edistyminen: Kun opiskelija keskittyy tehokkaimpiin harjoitusmenetelmiin ja omien heikkouksiensa vahvistamiseen, hän saavuttaa usein nopeammin halutun taitotason.

 • Motivaation ylläpitäminen: Edistyminen ja kehittyminen ovat suuria motivaation lähteitä. Kun opiskelija näkee konkreettisia tuloksia harjoittelustaan, hän todennäköisesti pysyy motivoituneena jatkamaan.


Miten rationaalinen ajattelu tukee strategista harjoittelua?


 1. Selkeiden tavoitteiden kautta: Kuten aiemmin mainittiin, rationaalinen lähestymistapa korostaa selkeiden ja mitattavien tavoitteiden asettamista. Tämä antaa opiskelijalle suunnan, jota kohti edetä ja auttaa häntä valitsemaan harjoitusmenetelmät, jotka tukevat näitä tavoitteita.

 2. Itsetuntemuksen kautta: Rationaalinen ajattelu edellyttää itsearviointia. Opiskelija analysoi vahvuuksiaan ja heikkouksiaan ja tunnistaa, mitkä alueet vaativat eniten huomiota.

 3. Järjestelmällinen progressio: Strateginen harjoittelu voi tarkoittaa järjestelmällistä edistymistä yksinkertaisista tekniikoista ja aiheista monimutkaisempiin. Esimerkiksi maalaamisessa opiskelija saattaa ensin keskittyä yksinkertaisiin aiheisiin ennen kuin siirtyy monimutkaisempiin kompositioihin.

 4. Tietoisuus oppimisen esteistä: Rationaalinen ajattelu auttaa opiskelijaa tunnistamaan esteet, jotka voivat hidastaa oppimista. Tämä voi tarkoittaa negatiivisia uskomuksia, kuten "En voi oppia tätä tekniikkaa", tai ulkoisia esteitä, kuten sopimattomia materiaaleja. Tunnistamaton este on vaikeampi ylittää kuin selkeästi tiedostettu.


Strateginen harjoittelu, jota ohjaa rationaalinen ajattelu, voi tehdä suuren eron taidon oppimisessa. Se antaa opiskelijalle työkalut tunnistaa, mihin keskittyä, miten edetä ja miten ylittää esteet tiellään. Maalaustaidossa, jossa on lukemattomia tekniikoita, tyylejä ja materiaaleja opittavana, strateginen ja rationaalinen lähestymistapa voi olla avain menestykseen.Muita hyötyjäPalaute ja itsearviointi


Rationaalinen maalari pyrkii aktiivisesti saamaan palautetta työstään ja arvioimaan sitä objektiivisesti. Tämä voi tarkoittaa, että hän pyytää mielipiteitä muilta taiteilijoilta, opettajilta tai yleisöltä ja käyttää tätä tietoa oman taitonsa kehittämiseen. Myös erilaisten mittavälineiden avulla voi antaa itse itselleen objektiivista palautetta. Viivotin ei valehtele jos sitä katsoo tarkasti.


Ongelmanratkaisu


Maalaustaidossa kohdataan usein ongelmia, kuten värien sekoittaminen oikein, valon ja varjon kuvaaminen tai komposition luominen. Rationaalisuus auttaa taiteilijaa lähestymään näitä haasteita järjestelmällisesti ja analysoimaan, mikä meni pieleen ja miten se voidaan korjata.


Teorian ymmärtäminen


Monet taiteilijat hyötyvät maalausteorian ymmärtämisestä, joka kattaa muun muassa väriopin ja sommittelun periaatteet. Rationaalinen lähestymistapa rohkaisee opiskelijaa tutkimaan ja ymmärtämään näitä periaatteita syvällisesti.


Lopuksi


Rationaalisen lähestymistavan hyödyt ovat siis monet. Monella meistä voi olla melko vähän aikaa käytettävissä maalaustaidon harjoitteluun, mutta haluamme silti tulla paremmiksi maalareiksi. Suunnittelemalla harjoittelun järkevästi voi jokainen maalaussessio olla sellainen, että se vie aidosti taitoja eteenpäin. Ja jos tilanne tosiaan on se, että aikaa harjoitteluun ei ole kovin paljon niin eikö se aika mitä on käytettävissä kannata käyttää mahdollisimman tehokkaasti. Lopulta lähes samalla vaivalla voi mullistaa oman taiteellisen todellisuutensa. Ainoa mitä tarvitaan on se, että suunnittelee tekemisiään rationaalisesti ja sitten sitoutuu suunnitelmaan. Tämä vaatii toki itsekuria ja motivaatiota. Mutta kuten todettu motivaatiota saa lisää siitä kun näkee omien taitojen kehittyvän.


Nautitaan rationaalisesta maalaamisesta!


Terveisin,


Okulaarinen tieteilijä

Commentaires


bottom of page