top of page
  • Writer's pictureTuomas Tuimala

Täytyykö tosiaan osata piirtää, jotta voi maalata hyvin?

Hei! Tässä artikkelissa vastaan kysymykseen "täytyykö tosiaan osata piirtää, jotta voi maalata hyvin?". Tämä on hyvä kysymys ja lyhyt vastaus siihen on kyllä ja ei. Mitä tämä oikein tarkoittaa? Jatka lukemista niin asia selviää.
Piirustustaito kaiken perusta?


Jos olet lukenut artikkeleitani, katsonut videoitani tai osallistunut jollekin kursseistani, sinulle on varmasti käynyt ilmeiseksi, että korostan piirustustaidon tärkeyttä kaiken kuvataiteellisen ilmaisun perustana. Olen edelleen samaa mieltä asiasta, enkä ole yksin näkemykseni kanssa. Perinteisessä taideopetuksessa piirustustaito on tavallisesti ollut tapa aloittaa kuvataiteen harjoittelu.Syy miksi piirustustaito on niin tärkeä maalaustaidon kannalta on se, että piirtäminen kehittää tarkkaa analyyttista ja vertailevaa silmää, jota tarvitaan muun muassa siinä kun halutaan saada teos mittasuhteiltaan juuri oikeanlaiseksi. Piirustustaito kehittää mittaustaitoa, jota tarvitaan niin mittasuhteiden, muotojen, tummuuksien kuin värienkin arvioimisessa.


Mutta asia ei ole aivan niin yksiselitteinen. On nimittäin olemassa tapoja maalata, joissa pohjalla olevan piirustustaidon vaatimus on pyritty minimoimaan. Kerron sinulle seuraavaksi näistä maalaustavoista.Maalauksellinen maalaaminen


Mikäli haluat tehdä esittäviä teoksia joko havainnosta tai mielikuvituksesta, mutta ilman piirtämistä on se tavallaan mahdollista maalauksellisella maalausmetodilla. Millainen on maalauksellinen maalausmetodi?


Maalaukselliselle tyylille on ominaista rohkea ja vapautunut siveltimen käyttö.

Maalauksellinen maalaaminen tarkoittaa sitä, että maalataan rohkeilla, rennoilla ja vapautuneilla siveltimenvedoilla käyttäen isoa pensseliä. Maalaaminen ei ole täysin sattumanvaraista, mutta työkalujen ja maalin annetaan tehdä osan työstä. Voi olla, että jos maalataan mielikuvituksesta, aloitus sattumanvarainen ja aihe ikään kuin löydetään vähitellen maalauksen edetessä.


Maalauksellinen maalaus voi syntyä myös tarkan harkinnan kautta.

Toisaalta maalauksellinen maalaus voi olla myös viimeisen päälle suunniteltu ja harkittu. Ainoastaan ilmaisutapa ja siveltimenjälki ovat rentoja ja maalauksellisia.


Teoriassa maalaamalla maalauksellisesti on mahdollista saada aikaiseksi hyvä maalaus, mutta käytännössä se voi osoittautua haasteelliseksi. Ainakin aloittelija saa helposti aikaiseksi vain sotkua. Siksi menetelmä vaatii harjoittelua ennen kuin siihen pääsee sisälle. Meidän on syytä myös tunnustaa se tosiasia, että taitavat maalarit, jotka maalaavat äärimmäisen maalauksellisia teoksia ovat yleensä myös hyviä piirtäjiä. Voisiko olla niin, että heidän hyvän piirustustaitonsa ansiosta maalauksellinen maalaaminen luonnistuu paremmin ja saa maalaamisen näyttämään vaivattomalta?


Joten jos et meinaa onnistua saamaan aikaiseksi hyviä teoksia maalauksellisella tyylillä, kannattaa harkita piirtämisen harjoittelua. Piirtäminen kehittää taiteellista silmääsi ja tekee onnistumisesta todennäköisempää.Täysin abstrakti maalaaminen


Täysin abstrakti ei-esittävä teos voi olla puhdas tunteen ilmaisu, joten luonnollisesti piirustustaito voidaan silloin sivuttaa. Mitä enemmän sattumalle annetaan valtaa, sitä vähemmän piirustustaidolle on tarvetta. Mutta syntyykö hyviä abstrakteja teoksia täysin sattumanvaraisesti? Se on epätodennäköistä. Piirustustaidosta on apua myös abstraktissa ilmaisussa. Piirtämällä on kätevä harjoitella esimerkiksi sommittelua, joka on hyvän teoksen yksi peruspilareista.


Täysin abstraktin teoksen maalaaminen ei välttämättä vaadi piirustustaitoa.


Tämän enempää ei abstraktista ilmaisusta ole tarpeen sanoa tässä yhteydessä.


Väritysmenetelmä


Vielä yhtenä maalaustapana, jossa piirustustaidon vaatimus pyritään minimoimaan on niin sanottu väritysmenetelmä. Siinä aiheen luonnos tavalla tai toisella jäljennetään maalauspohjalle, jolloin aiheen mittasuhteet ja muodot asettuvat automaattisesti kohdalleen ja ilman minkäänlaista piirustustaitoa. Sitten luonnos täytetään väreillä.


Väritysmenetelmä tekee maalaamisesta vähän helpompaa.

Ennen kuin sanot, että tämä on huijaamista, harkitsepa asiaa tarkkaan. On totta, että luonnoksen osalta maalausprosessista poistuu piirustustaidon tarve, mutta mitä tapahtuu sitten kun luonnoksen ääriviivat alkavat peittyä maalin alle? Jotta aiheen mittasuhteet ja muodot voisi säilyttää muuttumattomina loppuun asti, tarvitaan tarkkaa silmää. Tarkkaa silmää voidaan pitää piirustustaidon synonyymina. Joten siitä, että osaa piirtää vahvan luonnoksen omakätisesti on valtavasti hyötyä tässäkin tapauksessa.


Väritysmenetelmä tekee maalausprosessista vähän helpomman, poistaen siitä yhden vaikeimmista ja työläimmistä vaiheista eli vahvan luonnoksen piirtämisen. Kannattaa kokeilla menetelmää jos haluat vähentää piirtämisen osuutta maalausprosessista. Muista kuitenkin, että hyvä lopputulos edellyttää huolellista ja tarkkaa työskentelyä. Juuri niitä ominaisuuksia joita voidaan tehokkaasti kehittää piirtämällä.


Oma kokemukseni


Piirsin lapsena todella paljon ja on varmaa, että tämä lapsuudessa hankittu hyvä tuntuma piirtämiseen auttoi minua valtavasti kun aloitin piirtämisen harjoittelun uudestaan aikuisiällä.


Mestariteos, jonka piirsin noin 8-vuotiaana.

Aluksi tilanne näytti pahalta. Vaikutti, että parinkymmenen vuoden tauko aktiivisessa piirtämisessä oli taannuttanut minut aivan olemattomalle taitotasolle. Lisäksi aluksi ahkera harjoittelu ei näyttänyt tuottavan kovinkaan kummoisia tuloksia. Tilanne näytti pahalta.


Kun palasin aktiivisen piirtämisen pariin aikuisiällä, tilanne näytti pahalta.

Mutta sitten päätin hankkia aiheesta enemmän tietoa. Kun aloin soveltaa harjoitteluun toimivia periaatteita, alkoi tapahtua nopeaa kehitystä. Eräskin tiedonpalanen auttoi minua siirtymään piirustustaidossa heti seuraavalle tasolle. Ahkeran tietoon perustuvan harjoittelun avulla sain lopulta hyvän otteen piirustustaitoon.


Nykyään piirtäminen luonnistuu jo vähän paremmin.

Kun sitten jossain vaiheessa päätin kokeilla öljy- ja akryylimaalausta oli kovalla työllä hankitusta piirustustaidosta todella paljon apua heti alusta pitäen. Uuteen tekniikkaan siirtyminen vaati toki aluksi vähän totuttelua, mutta pystyin todella pian toimimaan tasolla, joka ylitti odotukseni.Alkuvaikeuden jälkeen maalaaminen alkoi sujua vähän paremmin.

Siitä eteenpäin olen vähitellen kehittynyt maalarina ja yksi merkittävin syy kehitykseeni on ollut piirustustaito. Kun maalaan, piirrän ja siksi maalaaminen tuntuu vaikeimmillaankin jokseenkin luontevalta.


Nykyään maalaan piirustustaidon avulla paremmin.

Suosittelen vahvasti, että otat säännöllisen piirtämisen osaksi harjoitusohjelmaasi mikäli haluat kehittyä paremmaksi maalariksi. Maalaustavalla tai taiteellisella tyylisuunnalla ei ole väliä. Piirustustaito on yleishyödyllinen taito, jonka avulla onnistut varmasti paremmin.


Terveisin,


Tuomasbottom of page