top of page

Taidon kehittämisen lainalaisuudet osa 2. Laatu

Hei! Taitojen oppiminen ja kehittäminen ovat monimutkaisia prosesseja, jotka vaativat oikeaa lähestymistapaa, omistautumista ja oikeita harjoittelumenetelmiä. Tässä artikkelissa keskitymme taidon kehittämisen lainalaisuuksiin, erityisesti laadun merkitykseen prosessissa.Nopeammankin harjoitusteoksen voi tehdä laadukkaasti ja tosissaan.


1. Mitä on laadukas harjoittelu?


Laadukas harjoittelu on keskittynyt, tarkoituksenmukainen ja järjestelmällinen lähestymistapa taitojen kehittämiseen. Laadukas harjoittelu perustuu laadukkaaseen tietoon. Mytologian pohjalta ei ole järkevää harjoitella, vaikkakin joskus virheelliset teoriat voivat toimia ainakin jossain määrin käytännössä. Niinpä ennen kaikkea muuta on tärkeää kiinnittää huomio siihen, mitkä menetelmät ja toimintavat saavat aikaan johdonmukaisesti hyviä tuloksia. Esimerkiksi klassinen ateljee metodi on todistettavasti toimiva menetelmä.


2. Laadun keskeiset elementit


Tavoitteellisuus: Aseta selkeät, mitattavat tavoitteet. Tietäen mitä haluat saavuttaa, voit suunnitella harjoittelusi tehokkaammin. Perustaitojen kehittämiseen hyvä tavoite on kyky tehdä täydellisiä kopioita.


Palautteen hyödyntäminen: Rakentava palaute, olipa se sitten itsearvioinnista tai ulkoisesta lähteestä, auttaa tunnistamaan alueet, joita tulisi kehittää. Jos minkäänlaista palautteensaamiskeinoa ei ole käytössä muuttuu kehittyminen vaikeaksi. Omille virheille on helppo tulla sokeaksi. Olenpa huomannut myös sen, että joskus omat virheensä voi arvioida väärin ja plussat ja miinukset menevät sekaisin. Ulkopuolinen kokenut silmä näkee ison kuvan selkeämmin, sekä vahvuudet, että heikkoudet.


Itsetuntemus: Tunne omat vahvuutesi ja heikkoutesi. Tämä auttaa kohdistamaan energiaa oikein ja optimoimaan harjoittelun tulokset. On äärimmäisen tärkeää puuttua omiin heikkouksiin, koska miksi tuhlata aikaa siihen, jonka jo hallitsee hyvin. Heikot kohdat ovat kahleita ja jarruja, jotka estävät taiteilijaa siirtymästä seuraavalle osaamisen ja ilmaisun tasolle.


Haastaminen: Laadukas harjoittelu pitää sisällään sopivan määrän haastetta, joka estää paikoilleen jämähtämisen ja stimuloi kehitystä. Liian leppoisa ja rento tekeminen ei ole laadukasta harjoittelua. Helppoa ja kivaa on se minkä hallitsee. Mutta jos aina vain toistaa sitä minkä jo hallitsee on turha elätellä suuria toiveita taitojen kehittymisestä. Ainoa kehitys mitä voi tapahtua on tehokkuus siinä mitä tekee. Muista, että tehokkaaksi voi tulla myös väärissä toiminnoissa. Siksi kannattaa miettiä sitä, että mikä vie oikeasti omia taitoja oikeaan suuntaan.


Useamman vuoden opetuskokemuksen pohjalta olen huomannut, että monille tuottaa haasteita (minä itse mukaan luettuna) panostaa omien heikkojen kohtien kehittämiseen. Eli ne harjoitukset, joista eniten olisi hyötyä jäävät vähemmälle huomiolle. Miksi? Se ei aina tunnu kivalta. Sen sijaan on kivaa tehdä sitä mikä tuntuu helpolta ja mihin on tottunut. On helppo puskea eteenpäin vanhalla tyylillä, mutta tuottaako se tuloksia. Jos osaaminen on vuosia ollut samalla tasolla on syytä pysähtyä pohtimaan, että olisiko omissa harjoittelumenetelmissä jotain muutettavaa.


Eteenpäinmenevällä taiteilijalla täytyy olla kivunsietokykyä. Se on sama kuin fyysisen kunnon kohottamisessa. Kunto ei kehity jos tekee sitä mikä tuntuu helpolta. Rasituksen täytyy olla riittävän voimakas, jotta keho saa sopivan ärsykkeen vahvistuakseen. Sama pätee kuvataiteelliseen osaamiseen.3. Laatu vs. volyymi


Vaikka molemmilla on paikkansa taidon kehittämisessä, laadun merkitystä ei voi aliarvioida. Toistojen määrä ilman tarkoitusta ja keskittymistä voi johtaa tahattomaan virheiden toistamiseen. Laadukas harjoittelu korostaa oikeiden tekniikoiden ja menetelmien käyttöä, varmistaen, että toistot ovat merkityksellisiä ja tuottavat toivottuja tuloksia.


Jälleen on helppo joutua totuttujen toimintatapojen mielettömän toistamisen ansaan. Runsas touhuaminen synnyttää aikaansaamisen tunteen, joka voi olla koukuttava. Taidetta voi syntyä runsaasti, mutta mikä on sen taso? Jos taso ei parane huomattavasti runsaan toistamisen kautta on vika luultavasti toistojen laadussa. Toistot kehittää sitä mitä ja miten tekee.


4. Neurologinen näkökulma


Kuten aiemmassa artikkelissa tuli esiin, neurologiset prosessit ovat olennainen osa taitojen kehittymistä. Aivojen hermoyhteydet vahvistuvat toistojen ja laadukkaan harjoittelun myötä, mikä tekee taidoista automatisoituja ja tehokkaita. Laadukkaat toistot automatisoivat laadukkaita toimintatapoja. Miljoona hätäistä luonnosta on melko lailla ajanhukkaa, kun taas kourallinen kunnolla tehtyjä harjoitusteoksia voi nytkäyttää oman osaamisen uudelle tasolle. Laadukas tekeminen tekee kokemuksesta intensiivisemmän. Intensiivisistä kokemuksista jää vahvempi muistijälki. Jos tekeminen on liian helppoa, ei kehitys välttämättä ole kummoista.


5. Laadukkaan harjoittelun esteet


On tärkeää tunnistaa ja ylittää esteitä, jotka voivat heikentää harjoittelun laatua. Tällaisia esteitä voivat olla esimerkiksi:


  • Motivaation puute: Ilman sisäistä motivaatiota on vaikea ylläpitää harjoittelun laatua.

  • Väsymys: Fyysinen tai henkinen väsymys voi heikentää keskittymistä ja tehokkuutta.

  • Väärät tiedot tai tekniikat: Ilman oikeaa ohjausta ja tietoa, voi harjoitella tehottomasti tai jopa vahingollisesti.

Muista kuitenkin, että aina harjoittelua ei voi laskea sopivan tunnetilan tai ihanteellisen vireystason varaan. Joskus on vain tehtävä töitä vaikka ei kiinnostaisi. Monesti motivaatio ja inspiraatio herääkin vasta tekemisen kautta. On todella helppoa jäädä jumiin passiivisuuden ansaan. Tekemällä oppii ja itseään kohtaan ei pidä olla liian lempeä. Jos taiteilija toivoo taiteesta täydellistä autuaallista ristiriidattomuuden kokemusta niin silloin hänen täytyy mennä takaisin äitinsä kohtuun. Elämä ei ole aina helppoa, eikä taidot kehity ilman itsekuria ja työn tekoa.


Älä vastusta laadukkaaseen harjoitteluun liittyvää 'kipua', vaan nauti siitä ja antaudu kokemukselle. Todellisuudessa 'kipu' voikin syntyä epämiellyttäväksi tulkitun toiminnan psyykkisestä vastustamisesta. Kun oppii päästämään irti ja antautumaan haasteellisen tehtävän suorittamiseen, voi siitä yhtäkkiä saadakin aivan uudenlaista iloa ja onnistumisen kokemuksia.Älä vastusta laadukkaaseen harjoitteluun liittyvää 'kipua', vaan nauti siitä osana oppimisprosessia. Antaudu kokemukselle. Ei juoksijakaan kehitä kuntoaan vain paikoillaan seisoskelemalla. Itseään täytyy rasittaa sopivasti.


6. Laadukkaan harjoittelun ylläpitäminen


Laadun ylläpitämiseksi:


  • Arvioi säännöllisesti: Tarkista edistymisesi ja tee tarvittavat muutokset.

  • Kuuntele kehoasi ja mieltäsi: Jos olet uupunut tai turhautunut, on aika ottaa tauko tai muuttaa lähestymistapaa. Pieni väsymyksen tai epämukavuuden tunne ei kuitenkaan ole merkki todellisesta uupumuksesta. Kuten sanoin aiemmin liiallinen lempeys itseä kohtaan on ansa ja johtaa tärkeiden toimien välttelyyn.

  • Jatkuva oppiminen: Pysy ajan tasalla uusimmista tekniikoista ja menetelmistä, jotka voivat tehostaa harjoittelua. Lue paljon, katso paljon ja kuuntele paljon. Osallistu kursseille ja koulutuksiin. Hanki tietoa ja pohdi sen merkitystä.


Johtopäätös


Laadukas harjoittelu on avain tehokkaaseen taitojen oppimiseen ja kehittämiseen. Se vaatii omistautumista, tietoa, keskittymistä ja ennen kaikkea ymmärrystä siitä, että laatu on yhtä tärkeää – ellei tärkeämpää – kuin määrä. Kun nämä periaatteet otetaan huomioon, taitojen kehittämisestä tulee tuottavampaa, tehokkaampaa ja palkitsevampaa.


Terveisin,


Okulaarinen tieteilijä

Comments


bottom of page