top of page

Taidon kehittämisen lainalaisuudet osa 4. Sisäinen motivaatio ja sitoutuminen

Hei! Sisäinen motivaatio on voima, joka ajaa yksilöitä eteenpäin, kun ulkoiset palkinnot eivät ole näköpiirissä. Taidon kehittämisen matkalla sisäinen motivaatio on usein se kompassi, joka ohjaa kohti mestaruutta. Sisäinen motivaatio on syvin ja kestävin lähde oppimiseen ja kehittymiseen. Se ei ole vain halu oppia uutta, vaan intohimo ja palo tehdä jotain rakkaudesta itse asiaan, ei ulkoisten palkintojen toivossa.

1. Sisäisen motivaation merkitys


Ihmisen toiminta ohjautuu usein kahdesta motivaation lähteestä: ulkoisista tekijöistä, kuten palkinnoista tai rangaistuksista, ja sisäisistä tekijöistä, kuten kiinnostuksesta tai intohimosta. Vaikka ulkoinen motivaatio voi olla tehokas keino saada yksilö aloittamaan jotain uutta, se on sisäinen motivaatio, joka pitää yllä pitkäaikaista sitoutumista ja edistymistä.


Ihanteellisessa tilanteessa ulkoinen paine ja sisäinen motivaatio toimivat harmoniassa keskenään. Siksi onkin äärimmäisen tärkeää ympäröidä itsensä ihmisillä, jotka kannustavat sinua menemään eteenpäin oikeaan suuntaan. Myötätuulessa on helpompi polkea eteenpäin, mutta ei se pyörä kovin kauan ilman oma toimista polkemista eteenpäin liiku. Toisaalta kovassa vastatuulessakin ja lumihangessa voi mennä eteenpäin (kokemusta on) kun halu päästä päämäärään on tarpeeksi vahva. Niinpä sisäinen motivaatio on melkoinen voimavara taiteilijalle tai minkä tahansa lajin harjoittajalle.


2. Sisäisen motivaation ja sitoutumisen yhteys


Sisäinen motivaatio johtaa yleensä korkeampaan sitoutumiseen. Kun yksilö tuntee syvää intohimoa tai kiinnostusta tiettyyn taitoon tai taiteen muotoon, hän investoi enemmän aikaa, energiaa ja resursseja sen kehittämiseen. Kuvataiteessa tämä voi tarkoittaa ajan viettämistä ateljeessa tuntikaupalla päivästä toiseen tai tietyn tekniikan uudelleen ja uudelleen harjoittelua kyllästymiseen asti. Paitsi kun sisäinen motivaatio on kova, ei kyllästymistä tapahdu, vaan taiteilija jatkaa eteenpäin silloinkin kun motivaation tunnetta ei ole. Se vasta onkin sitä todellista motivaatiota, motivaatio ilman motivaation tunnetta.


3. Miten löytää sisäinen motivaatio


Tunnista, mikä herättää sinussa uteliaisuutta ja innostusta. Miksi haluat kehittää tiettyä taitoa? Onko se jonkin lapsuuden unelman takia, henkilökohtaisen ilmaisun tarve, vai kenties halu vaikuttaa muihin taiteesi kautta? Kun aikoinaan palasin kuvataiteen aktiivisen harjoittelun pariin motiivini oli ymmärtää taidon oppimisen lainalaisuuksia. En oikeastaan ollut kiinnostunut taiteilijanurasta. Minulla oli itse asiassa vähän kielteinen näkemys taiteilijuudesta.


Nykyään näkemykseni on vähän myönteisempi, mutta en edelleenkään välttämättä pohjimmiltaan ole niinkään kiinnostunut taiteesta kuin oppimisesta, ihmismielestä ja aivojen toiminnasta. Puuhastelen taiteeseen liittyviä projekteja kuten näitä artikkeleita siksi, että olen kiinnostunut tutkimaan ja analysoimaan sitä miten todellisuus toimii. Kuvataide on vain tekosyy tai välikappale siihen. Otin tämän esiin siksi, että sisäinen motiivi voi olla mikä tahansa. Sen ei tarvitse olla mitenkään 'taiteellinen'. Taiteellisuus taiteessa on yliarvostettua.

4. Ympäristön ja sisäisen motivaation välinen suhde


Vaikka sisäinen motivaatio lähtee yksilöstä, ympäristö voi joko tukea tai tukahduttaa sen. Taiteilijat, jotka ovat osa tukevaa ja innostavaa yhteisöä, ovat usein motivoituneempia. Mentorit, opettajat ja vertaisryhmät voivat kaikki vaikuttaa positiivisesti taiteilijan sisäiseen motivaatioon. Maksoin aikoinaan siitä noin pari tonnia, että sain ympärilleni sopivaa ulkoista painetta, jotta pystyin keskittymään perusteiden harjoitteluun. Se oli sen arvoista. Nykyään hallitsen perusteet kohtuullisen hyvin. Jos olisin harjoitellut viimevuodet pelkästään itsenäisesti en luultavasti olisi edennyt perusteiden hallinnassa yhtä hyvin. Työmaata toki perusteissa riittää vielä. Mikäli yleensäkään jatkan harjoittelua. Taiteilijan onkin hyvä kohdata se elämän realiteetti, että riittävää motivaatiota ei välttämättä löydykään taiteen tekemiseen. Ei ole väärin luovuttaa, koska kyse on kuitenkin vain kuvista. Elämässä on isompia ja tärkeämpiäkin asioita.


5. Ulkoinen vs. sisäinen motivaatio


Vaikka palkinnot, tunnustukset ja rahalliset kannustimet voivat rohkaista lyhyellä aikavälillä, ne eivät yleensä ole kestäviä motivaation lähteitä. Taiteilija, joka on sisäisesti motivoitunut, ei tee taidetta vain myyntiä tai tunnustusta varten, vaan koska hän rakastaa luomisprosessia itsessään.


Vaikka oma motivaationi taiteen tekemiseen on tällä hetkellä vähissä se ei tarkoita sitä, ettenkö kuitenkin rakastaisi luomisprosessia. Minulla on paljon ideoita mielessä, jotka haluaisin toteuttaa. Mutta elämäntilanteeni muututtua en ole juuri nyt kiinnostunut ruokkimaan sisäistä motivaatiotani. Eikä ympärilläni ole oikeastaan ketään, joka kannustaisi minua taiteen tekemiseen. Näin voi käydä kenelle tahansa. Iso ongelma tällainen tilanne on vain ammattilaisille tai niille, jotka jostain syystä aivan välttämättä haluavat tehdä taidetta.


6. Rutiinit ja tottumukset


Sisäinen motivaatio voi auttaa taiteilijaa luomaan rutiineja. Kun rakastat sitä, mitä teet, luot tapoja ja rutiineja, jotka tukevat säännöllistä harjoittelua.


Jos haluaa tehdä taidetta, täytyy elämä muokata sellaiseksi, että se on mahdollista. Silloin kun sisäinen motivaatio on voimakas taiteilija löytää kyllä keinot harjoitella taidetta.


7. Haasteet ja esteet


Kohtaamamme haasteet voivat joko heikentää motivaatiotamme tai vahvistaa sitä, riippuen siitä, miten niihin suhtaudumme. Sisäisesti motivoitunut taiteilija näkee haasteet mahdollisuuksina kasvaa ja oppia, ei esteinä.Lopuksi


Kun tarkastellaan taidon kehittämistä, erityisesti kuvataiteen alueella, sisäinen motivaatio ja sitoutuminen ovat korvaamattomia. Ne eivät ainoastaan auta taiteilijaa ylittämään esteitä ja kohtaamaan haasteita, vaan myös nauttimaan jokaisesta askeleesta oppimispolulla.


Terveisin,


Okulaarinen tieteilijä

bottom of page