top of page

Taidon kehittämisen lainalaisuudet osa 5. Resilienssi ja sinnikkyys

Hei! Taidon kehittäminen ei ole pelkkää tekniikan hiomista ja uuden tiedon omaksumista. Yksi keskeisistä tekijöistä, joka usein jää vähemmälle huomiolle mutta on korvaamaton pitkäjänteisessä kehityksessä, on resilienssi ja sinnikkyys.

Resilienssin merkitys


Resilienssi viittaa ihmisen kykyyn palautua vaikeuksista, traumoista, tragedioista, terveysongelmista tai muista henkisen hyvinvoinnin haasteista. Se on kykyä sietää ja selviytyä stressistä ja vastoinkäymisistä sekä palata takaisin normaaliin olotilaan niiden jälkeen. Resilienssi sisältää sopeutumiskyvyn, joustavuuden ja henkisen kestävyyden.


Taiteen maailmassa vastoinkäymiset voivat olla kritiikkiä, hylkäämistä, inspiraation puutetta tai monia muita haasteita.


Itse koin melko ison takaiskun siinä kun jouduin lopettamaan taidekouluni. Mikä auttoi minua palautumaan ja jatkamaan eteenpäin taiteilijana? Yksi tärkeä tekijä oli asian hyvien puolien tiedostaminen ja itsensä muistuttaminen niistä. Näennäinen takaisku oli todellisuudessa valtava siunaus, sillä olisi järjetöntä tehdä loputtomasti kovaa työtä ilman sopivaa korvausta, mikäli muitakin vaihtoehtoja on olemassa.


Nykyään voin tehdä ja opettaa taidetta puhtaasti tekemisen ilosta ilman taloudellista painetta. Voin keskittyä oman taiteellisen osaamisen kehittämiseen rennolla asenteella. Taidekoulun loppuminen on siis yksinkertaisesti lisännyt onnellisuuttani. Se toki vaati sitä, että menneestä täytyi päästää irti ja mennä elämässä eteenpäin.


Pystyn nyt myös jakamaan kokemusperäistä tietoa siitä millainen taiteen opettamispalvelu voi toimia hyvänä tulonlähteenä Suomessa ja millainen ei toimi. Näin sinun ei tarvitse tehdä samoja virheitä kuin minä tein. Tätä kokemusperäistä tietoa jaan täällä nettisivuillani.Sinnikkyyden voima


Sinnikkyys on taiteilijan kykyä jatkaa eteenpäin, vaikka tiellä olisi esteitä. Se on sitoutumista omaan visioon ja unelmaan riippumatta siitä, kuinka monta kertaa taiteilija kompastuu tai kohtaa epäonnistumisia.


Sanoisin, että olen siinä missä nyt olen taiteilijana pitkälti sinnikkyyden vuoksi. Teos tasolla onnistumiseni on paljon sinnikkyydestä johtuvaa. Jossain yhteydessä olen kertonut, että pakotan teokseni tyydyttävälle tasolle. En koe olevani kovinkaan kummoinen taiteilija perinteisten standardien valossa. Hallitsen suunnilleen alkeiden perusteet. Mutta turvaudun sinnikkyyteen ja taistelen itseni yli kipurajan ja näin teoksistani on parhaimmillaan tullut ihan kelvollisia.


Mentaalinen kestävyys


Kun taiteilija kohtaa kritiikkiä tai pettymyksiä, henkinen kestävyys on se, joka auttaa häntä palaamaan takaisin työpöydän tai maalaustelineen äärelle. Se on kykyä keskittyä prosessiin sen sijaan, että keskittyisi vain lopputulokseen tai muiden mielipiteisiin.Elinikäinen oppiminen


Resilienssi ja sinnikkyys ovat avainasemassa elinikäisessä oppimisessa. Ne auttavat taiteilijaa näkemään jokaisen haasteen tai epäonnistumisen mahdollisuutena oppia ja kasvaa.


Yhteisön tuki


Vaikka sinnikkyys on henkilökohtainen piirre, yhteisön rooli ei voi jäädä huomiotta. Toiset taiteilijat, opettajat ja ystävät voivat auttaa ylläpitämään motivaatiota ja rohkaista jatkamaan silloin, kun tie tuntuu kivikkoiselta.


Jos sinulla ei ole henkilökohtaisia yhteyksiä saman henkisiin taiteilijoihin tai mahdollisuutta siihen, voit lukea ja kuunnella heidän ajatuksiaan netistä. Pienikin kannustus ja rohkaisu on parempi kuin ei mitään.Miten resilienssiä ja sinnikkyyttä voi kehittää?


On tärkeää ymmärtää, että näitä ominaisuuksia voi kehittää ja uskoa muutoksen mahdollisuuteen. Kyse ei ole vain luontaisista ominaisuuksista vaan opituista ajattelu- ja toimintamalleista.


Muutoksen ja kehityksen mahdollisuuteen uskominen on perusta, jolle resilienssi ja sinnikkyys rakentuvat. Kun ymmärrät, että voit vaikuttaa omaan ajatteluusi ja toimintaasi, alat nähdä esteet mahdollisuuksina kasvaa ja oppia.


Tässä on lyhyet ohjeet taiteilijalle resilienssin ja sinnikkyyden kehittämiseen:


Resilienssin kehittäminen


  1. Hyväksy epävarmuus: Taiteessa epävarmuus on väistämätöntä. Harjoittele hyväksymään, että et voi hallita kaikkea, ja opi näkemään mahdollisuuksia epävarmuudessa.

  2. Kehitä positiivista asennetta: Yritä nähdä haasteet kasvun mahdollisuuksina. Positiivinen asenne auttaa sinua pysymään motivoituneena ja jatkamaan eteenpäin, vaikka kohtaisitkin vastoinkäymisiä. Tähän on olemassa monia keinoja kuten omien kielteisten ajatusten kyseenalaistaminen. Kysy itseltäsi: Onko tämä ajatus totta? Onko tästä ajatuksesta hyötyä? Joskus omien kielteisten ajatusten järjettömyyden huomaaminen voi auttaa päästämään niistä irti. Tilalle jää tyytyväisempi olemisen tila.

  3. Verkostoidu: Ympäröi itsesi muilla taiteilijoilla ja tukijoilla. He voivat tarjota tukea, inspiraatiota ja uusia näkökulmia, jotka auttavat sinua kehittämään resilienssiä.

  4. Ota aikaa itsellesi: Huolehdi itsestäsi fyysisesti ja henkisesti. Harjoittele paikoillaan olemista keskittyen nykyhetken aistimuksiin. Opettele rentoutumistekniikoita stressin hallitsemiseksi. Harrasta liikuntaa ja elä tasapainoista elämää.

  5. Aseta realistisia tavoitteita: Aseta itsellesi saavutettavia tavoitteita ja juhli pieniäkin voittoja matkalla. Tämä auttaa sinua näkemään edistymisesi ja ylläpitämään motivaatiota.


Sinnikkyyden kehittäminen


  1. Aseta selkeät tavoitteet: Tiedä mitä haluat saavuttaa taiteellisella urallasi. Selkeät tavoitteet auttavat sinua pysymään keskittyneenä ja motivoituneena, vaikka kohtaisitkin esteitä.

  2. Harjoittele säännöllisesti: Taiteen tekeminen vaatii jatkuvaa harjoittelua ja omistautumista. Aseta itsellesi säännöllinen harjoittelurutiini ja pidä siitä kiinni.

  3. Opi virheistäsi: Älä anna virheiden lannistaa sinua. Käytä niitä oppimismahdollisuuksina ja keinoina parantaa taitojasi.

  4. Pysy joustavana: Ole valmis mukautumaan ja kokeilemaan uusia tekniikoita tai ideoita. Joustavuus auttaa sinua voittamaan esteitä ja löytämään uusia tapoja ilmaista itseäsi taiteellisesti.

  5. Etsi palautetta: Älä pelkää pyytää palautetta työstäsi. Rakentava palaute voi auttaa sinua tunnistamaan vahvuutesi ja heikkoutesi sekä ohjata sinua parantamaan työtäsi.


Molempien ominaisuuksien, resilienssin ja sinnikkyyden, kehittäminen vie aikaa ja vaatii tietoista ponnistelua. Muista, että jokainen taiteilija kohtaa epäonnistumisia ja haasteita urallaan, mutta se, miten reagoit näihin tilanteisiin, määrittelee pitkällä tähtäimellä menestyksesi.Johtopäätös


Taiteen maailma on täynnä haasteita, mutta ne taiteilijat, jotka omaksuvat resilienssin ja sinnikkyyden, löytävät usein syvimmän tyydytyksen ja saavuttavat korkeimmat palkinnot. Ei pelkästään teoksissaan, vaan myös henkilökohtaisessa kasvussaan ja matkassaan mestarillisuuteen.


Terveisin,


Okulaarinen tieteilijä

Comments


bottom of page