top of page

Taidon kehittämisen lainalaisuudet osa 5. Resilienssi ja sinnikkyys

Hei! Taidon kehittäminen ei ole pelkkää tekniikan hiomista ja uuden tiedon omaksumista. Yksi keskeisistä tekijöistä, joka usein jää vähemmälle huomiolle mutta on korvaamaton pitkäjänteisessä kehityksessä, on resilienssi ja sinnikkyys.

1. Resilienssin merkitys


Resilienssi viittaa yksilön kykyyn selviytyä vastoinkäymisistä, toipua niistä ja usein kasvaa niiden seurauksena. Taiteen maailmassa vastoinkäymiset voivat olla kritiikkiä, hylkäämistä, inspiraation puutetta tai monia muita haasteita.2. Sinnikkyyden voima


Sinnikkyys on taiteilijan kyky jatkaa eteenpäin, vaikka tiellä olisi esteitä. Se on sitoutumista omaan visioon ja unelmaan riippumatta siitä, kuinka monta kertaa taiteilija kompastuu tai kohtaa epäonnistumisia.


Sanoisin, että olen siinä missä olen taiteilijana pitkälti sinnikkyyden vuoksi. Teos tasolla onnistumiseni on sinnikkyydestä johtuvaa. Jossain yhteydessä olen kertonut, että pakotan teokseni tyydyttävälle tasolle. En koe olevani kovinkaan kummoinen taiteilija perinteisten standardien valossa. Hallitsen suunnilleen alkeiden perusteet. Mutta turvaudun sinnikkyyteen ja taistelen itseni yli kipurajan ja näin teoksistani on parhaimmillaan tullut ihan kelvollisia.


3. Mentaalinen kestävyys


Kun taiteilija kohtaa kritiikkiä tai pettymyksiä, henkinen kestävyys on se, joka auttaa häntä palaamaan takaisin työpöytään tai maalaustelineelle. Se on kyky keskittyä prosessiin ja sen sijaan, että keskityttäisiin vain lopputulokseen tai muiden mielipiteisiin.4. Elinikäinen oppiminen


Resilienssi ja sinnikkyys ovat avainasemassa elinikäisessä oppimisessa. Ne auttavat taiteilijaa näkemään jokaisen haasteen tai epäonnistumisen mahdollisuutena oppia ja kasvaa.


5. Yhteisön tuki


Vaikka sinnikkyys on henkilökohtainen piirre, yhteisön rooli ei voi jäädä huomiotta. Toiset taiteilijat, opettajat ja ystävät voivat auttaa ylläpitämään motivaatiota ja rohkaista jatkamaan silloin, kun tie tuntuu kivikkoiselta.Johtopäätös


Taiteen maailma on täynnä haasteita, mutta ne taiteilijat, jotka omaksuvat resilienssin ja sinnikkyyden, löytävät usein syvimmän tyydytyksen ja saavuttavat korkeimmat palkinnot. Ei pelkästään teoksissaan, vaan myös henkilökohtaisessa kasvussaan ja matkassaan mestarillisuuteen.


Terveisin,


Okulaarinen tieteilijä

bottom of page