top of page

Taiteilijan tärkeimpiä perustaitoja: Kehitä osaamistasi tehokkaasti

Kuvataiteen perustaidot muodostavat vankan pohjan, jolle jokainen taiteilija voi rakentaa oman ilmaisutapansa. Tämä artikkeli keskittyy neljään keskeiseen taitoon: suorasta havainnosta piirtämiseen ja maalaamiseen, valöörien hallintaan, abstraktien muotojen tunnistamiseen ja kolmiulotteisen muodon kuvaamiseen. Jokaisessa osiossa on käytännön harjoituksia, joiden avulla voit kehittää osaamistasi.
Miksi kehittää perustaitoja?


Kuvataiteen perustaitojen hallinta muodostaa vahvan pohjan taiteelliselle osaamiselle. Itse asiassa mestarin tunnistaa siitä, että hän hallitsee perusteet mestarillisesti. Niin sanotut edistyneemmät taidot ja tekniikat rakentuvat perusteiden päälle. Joidenkin taitojen kohdalle kyse onkin oikeastaan siitä, että edistynyt osaaminen on vain perustaidon edistynyttä hallintaa, ei niinkään jonkin uuden taidon oppimista. Kuvaitaiteen perustaidot nivoutuvat tiiviisti yhteen ja tukevat toinen toistaan. Siksi kannattaa kehittää kaikkia perustaitoja, eikä vain jotain niistä.Suorasta havainnosta piirtäminen ja maalaaminen


Kuvataiteilijan perusosaamiseen kuuluu taito siirtää havainnot paperille tai maalauskankaalle. Havainnosta piirtäminen ja maalaaminen on tehokas keino kehittää silmää. Eikä vain silmää, vaan myös mieltä. Aivot ohjaa kättä, kynää tai sivellintä. Se mitä taiteilijan pään sisällä tapahtuu vaikuttaa lopputulokseen. Osaava taiteilija osaa esimerkiksi suhtautua havaintoihinsa objektiivisesti.Harjoitus


Aseta pöydälle pari kolme suhteellisen yksinkertaista esinettä ja valaise ne yhdellä pääasiallisella valonlähteellä niin, että esineisiin tulee selvät varjot. Yllä olevasta kuvasta näet mitä tarkoitan.Valöörien hallinta


Valöörit on kuvataiteen A ja O. Valöörien avulla kuvataan objektien muotoa, etäisyyttä ja tilaa. Valöörit näyttelevät erittäin tärkeää roolia myös teoksen sommittelussa. Vaikuttavan teoksen yksi tuntomerkeistä on vahva valöörisommitelma. Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että kun teos pelkistetään 3-5 päävalöörin, ovat nuo valöörimassat sopivan kokoisia toisiinsa nähden ja mielenkiintoisen muotoisia.Harjoitus


Piirrä yksi tai kaksi yksinkertaista objektia neljällä valöörilla. Varaa valoihin kaksi valööria ja varjoihin kaksi. Niihin kohtiin joihin tulee pehmeä valööriraja kuten esimerkiksi pyöreän objektin pinnalla oleva valon ja varjon raja, muodostuu rajan häivytyksen kautta valöörigradaatio, joka koostuu useammasta valöörista ilman selvää valöörien vaihtumista. Joten gradaation valööreitä ei lasketa, vaan ainoastaan neljä päävalööria.Abstraktien muotojen tunnistaminen


Taiteilijan tulisi oppia ajattelemaan ja näkemään aihettaan tai havaintoaan abstraktion kautta. Tämä tarkoittaa sitä, että jos katsot omenaa, et ajattele sitä omenana, vaan ainoastaan väri- ja valöörialueina, joilla on tietyt omat muotonsa. Näet havainnon tai teoksesi ikään kuin palapelinä. Abstraktio on yksi oikotie siihen miten havaintopiirtämisessä ja -maalaamisessa voi onnistua. Abstraktio on myös yksi sommittelutaidon kulmakivistä, sillä hyvä sommitelma perustuu muun muassa mielenkiintoisen muotoisiin valöörimassoihin. Vertauskuva palapelistä on siis varsin osuva. Jos palapelin palat ovat sopivan kokoisia toisiinsa nähden, aseteltu oikeisiin paikkoihin ja mielenkiintoisen muotoisia, syntyy hyvä teos.Harjoitus


Pelkistä aihe/havainto kahdesta viiteen valöörimassaan. Yksinkertaisin tapa on tehdä karkea jako tummaan ja vaaleaan, kuten yllä olevassa kuvassa. Opettele ajattelemaan silmilläsi ja suhtautumaan teoksesi aiheeseen abstraktisti. Kukka-asetelma ei ole kukka-asetelma, vaan erilaisia valööri- tai väripalasia. Kun palaset asettuvat oikeisiin tummuuksiin, oikeisiin paikkoihin ja niistä tulee oikean muotoisia syntyy sivutuotteena maalaus tai piirustus, joka muistuttaa esimerkiksi kukka-asetelmaa.


Toinen tapa harjoitella abstraktiota on rajata kynällä tai tussilla kuvasta valöörialueita ikään kuin tekisit kuvasta tummuuksiin perustuvan palapelin.Kolmiulotteisen muodon kuvaaminen


Kolmiulotteista muotoa kuvataan ennen kaikkea valöörien ja valöörirajojen avulla. Esimerkiksi kun objektin pinta kääntyy valonlähteestä poispäin sen valööri tummenee. Artikkelissa aiemmin esiintyneet laatikot ja pallo valaisee tätä hyvin.Harjoitus


Piirrä pallo. Pallon pyöreyden kuvaaminen onnistuu helposti niin, että jaat pallon selkeästi valo- ja varjopuoliin, ja pehmennät valon ja varjon välisen rajan. Pehmeä valööriraja luo vaikutelman kaarevasta pinnasta kun taas terävä raja luo vaikutelman kulmikkaasta objektista.Perustaitojen yhdistäminen


Harjoiteltuasi näitä perustaitoja jonkin aikaa voit melko pian yhdistää ne ja soveltaa niitä maalaatpa tai piirrätpä mitä tahansa. Itse asiassa, jotta voisit tehdä hyviä teoksia on näiden taitojen hallinta ja yhdistäminen välttämätöntä. Mikäli et ole kiinnostunut kehittämään näitä elintärkeitä osataitoja yksitellen ja eristetysti niin ainakin ajattele niitä aina kun piirrät ja maalaat jotain. Teoksesi joko seisoo tai kaatuu sen mukaan kuinka hyvin osaat kuvataiteen perusteet.
Lopuksi


Kuvataiteellinen osaaminen on yhdistelmä käsityötaitoa, havainnointitaitoja ja ajattelutaitoa. Niinpä sen lisäksi että käyttää paljon aikaa käytännön harjoitteluun on tärkeää myös havainnoida ympäröivää maailmaa ja pohtia havaintojaan sekä sitä, mitä omassa mielessä liikkuu. Taitavilla taiteilijoilla on kykyä asettua objektiivisen tarkkailijan rooliin kun he tekevät havaintoja. Jos tavoite on esimerkiksi täsmätä jokin mallissa havaittu väri, ei se onnistu mielipiteiden tai tunteilun avulla, vaan havainto täytyy ottaa sellaisenaan ja suhtautua siihen viileän rauhallisesti.


Kuvataiteellisen osaamisen kehittäminen tarjoaa tilaisuuden opetella suhtautumaan elämään ja elämän toimiin rauhasta ja läsnäolosta käsin. Tällainen taito on yleishyödyllinen, sillä maailmassa on liikaa tunnepohjaista reagointia ja kaaosta. Rauhasta käsin toimimisessa ei kuitenkaan ole kyse tunteettomuudesta, vaan lempeästä tavasta suhtautua todellisuuteen. Kyse on tasapainosta. On tärkeää oppia tunnistamaan faktat ja sitten tehdä myötätuntoisia ja rakentavia valintoja faktojen pohjalta. Tämä pätee niin kuvataiteeseen kuin elämään yleensä.Terveisin,


Okulaarinen tieteilijä

Comments


bottom of page