• Tuomas Tuimala

Tekhne ja abstraktio

Hei! Tässä artikkelissa käsittelen Tekhnen suhdetta abstraktioon. Asiaa on tarpeen selventää, sillä aiheen ymmärtäminen oikein auttaa luomaan parempia teoksia. Nopea päätelmä Tekhnestä voisi johtaa siihen johtopäätökseen, että abstraktin taiteen tekeminen ei sovi Tekhnen maailmaan. Onko tämä totta? Se selviää tässä artikkelissa.Abstraktio


Aivan aluksi täytyy saada selvä käsitys siitä, mitä abstraktiolla tarkoitetaan. Kuvataiteessa abstraktiolla tarkoitetaan pelkistämistä. Näin ollen abstraktio on äärimmäisen olennainen osa kaikkia kuvantekemisen tyylisuuntia. Kyseessä on hahmottamisen ja aiheen kuvaamisen menetelmä, ei tyylisuunta. Kaikkein hyperrealistisikin teos alkaa pelkistetystä luonnoksesta eli abstraktiosta. Abstraktio ei siis missään nimessä kuulu vain abstraktiin taiteeseen.


Tässä valossa voimme ymmärtää, että abstraktio on yksi myös Tekhnen tärkeimmistä työkaluista. Puhdas tekhne ei varsinaisesti ole tyylisuunta vaan keino kehittää kuvan tekemisen taitoa. Kaikki hyvät keinot ja menetelmät, jotka auttaa tulemaan taitavammaksi maalariksi tai piirtäjäksi kuuluvat Tekhnistin työkalupakkiin.Tekhnen ja Abstraktin taiteen välinen suhde


Hätäinen arvio Tekhnestä voisi saada ajattelemaan, että Tekhne on vihamielinen abstraktia ilmaisua kohtaan, mutta aiemmin mainittujen seikkojen valossa tiedämme mikä on totuus. Tekhnen polku voi johtaa mihin tyylisuuntaan tahansa.


On tietenkin selvää, että kuvia on mahdollista tehdä tavalla, jossa Tekhnen periaatteita ei huomioida ollenkaan tai niitä sovelletaan vain minimaalisesti. Jokainen kuvan tekijä päättää luonnollisesti itse mitä periaatteita haluaa noudattaa ja millaisia kuvia haluaa tehdä, mutta mitä vähemmän taiteessa sovelletaan hyviä periaatteita, sitä huonompaa taiteesta on taipumus tulla.


Tekhnen tavoitteena on saavuttaa kyky luoda kuvia, joissa on mahdollisimman paljon universaalia vetovoimaa. Onko tätä tavoitetta mahdollista saavuttaa? Eikö ihmisten mauissa ja mieltymyksissä ole valtavasti vaihtelua? Eikö jo pelkästään ihmisen syntyperä ja kulttuuritausta voi vaikuttaa siihen, mitä pitää kauniina ja vetoavana.


Tämä on aivan totta, mutta näyttää kuitenkin siltä, että joitakin universaaleja mieltymyksiä on. Jokainen tunnistaa esimerkiksi milloin jokin työ on vaatinut huomattavaa käden taitoa ja ihmisillä on yleensä taipumus nauttia järjestyksestä. Myös ihmisten näköaisti toimii samalla tavalla ja siksi erilaiset katseenohjaamisen keinot toimivat kaikkiin ihmisiin.Onko Tekhne modernin taiteen vihollinen?


On olemassa innokkaita modernin taiteen kannattajia, joille uuden ja omaperäisen luominen on tärkeintä. Aidolla käsityötaidolla luotu esittävä maalaus on heille kuin muinainen fossiili. Sen historiaa selittävä arvo ehkä tunnustetaan, mutta pyrkimyksiä toistaa sitä nykyaikana halveksitaan. Olenpa itsekin joskus kohdannut halveksivaa suhtautumista siihen, että opetan piirtämistä perinteisten kaavojen mukaan. Joillakin on voimakkaan dogmaattinen näkemys siitä mikä on nykyaikaan sopivaa taidetta.


Dogmeja on toki hyvä olla, jotta omaa todellisuutta voi edes jotenkin hallita, mutta ajatteleva ihminen pyrkii kommunikoimaan rakentavalla ja kunnioittavalla tavalla. Jos jokin ei ole oman maun mukaista, ei siitä tarvitse tehdä ongelmaa. Niin kauan kuin kyse ei ole moraalisista kysymyksistä, ei oikeaa ja väärää ole. On vain makuasioita.Selväjärkinen suhtautuminen taiteeseen


On toki täysin ymmärrettävää, että intohimoinen suhtautuminen johonkin asiaan johtaa helposti jonkinlaiseen taisteluun tuon asian puolesta. Taisteluun sisältyy ajatus vastustajasta. Jos joku vastustaa omaa tapaa tehdä kuvia niin ei sitä tarvitse ottaa liian vakavasti. Tai jos ei itse yhtään pidä tietyn tyyppisestä taiteesta niin mitä sitten. Jos sen takia menettää yöunensa on ehkä paikallaan harkita sitä mikä elämässä on oikeasti tärkeintä. Kuvista kiistely ei kovin paljon poikkea siitä, että lapset väittelee keskenään kumman lelu on parempi.


On siis lopulta vähän humorististakin, miten vakavasti taiteilijat ja taiteen ystävät suhtautuvat taiteeseen. Kysehän on paperilla tai kankaalla olevista lika tai maalitahroista. Kaikkein ihmeellisinkin mestariteos on lopulta kuitenkin vain yksi vaivainen kuva.Tässä kohtaa jokin voi toki ottaa esiin sen, että kuvilla voi olla todella iso vaikutus jopa kokonaisiin kansakuntiin. Onhan kuvia käytetty propagandan levittämisen keinona kautta aikojen. Vaikuttava kuva syöpyy ihmisen mieleen helposti ja voi herättää voimakkaita tunteita. Tämä on totta, mutta tiedostava ja ajatteleva ihminen ymmärtää kuvallisen vaikuttamisen mekanismeja ja osaa nähdä kuvat myös pelkkinä kuvina.


Tämä ei tietenkään tarkoita sitä, että jotain vahingollista sanomaa välittäviin kuviin pitäisi suhtautua täysin neutraalisti. Itse ainakin pidän ehdottoman tuomittavana sitä, että kuvallisin keinoin välitetään mieltä turmelevia asioita. Kuvilla pitäisi olla jollain tavalla myönteinen ja henkisesti kohottava vaikutus katsojaan. Mutta nyt aletaan liikkua jo niin syvissä vesissä, että saa riittää tällä kertaa. Kuvataiteen merkitys ja vaikutus ihmiskuntaan on varsin mielenkiintoinen ja syvällinen aihe.Tekhne on kuvantekijän ajatustyökalu


Tekhne ei siis ole modernin taiteen vihollinen, muuten kuin ehkä joidenkin modernin taiteen kannattajien mielestä. Minulla on omat mielipiteeni siitä, millaista on hyvä taide, mutta en halua taistella aggressiivisesti asian puolesta. Osaa modernista taiteesta en ymmärrä ollenkaan, mutta olen silti suvaitsevainen sitä kohtaan. Toisaalta on myös abstraktia taidetta josta pidän. Sitä paitsi eikö abstrakti maalaustaidekin ala jo olla suhteellisen vanha asia. En tiedä, mutta en ihmettelisi yhtään jos jotkut pitää sitäkin jo aikansa eläneenä taidemuotona. Joka tapauksessa en siis ole mitään hyvällä maulla tehtyä taidemuotoa vastaan.


Tekhne on minulle ajatustyökalu, joka antaa punaisen langan omaan toimintaani taiteen parissa. Hyppiminen asiasta toiseen, ilman selkeitä tavoitteita johtaa kaaokseen. Tämä on käytännöllistä dogmaattisuutta, ei vihamielistä sodankäyntiä jotain asiaa vastaa tai jonkin asian puolesta.


Tekhnen periaatteilla maalattu Kitsch-teos

Usein sanotaan, että taiteilijalla täytyy olla jokin oma juttu tai 'oma ääni'. Tekhne on minun juttuni. Sen ei tarvitse olla kenenkään muun juttu. Paitsi oppilaani joutuvat kursseillani luonnollisesti ainakin hetkellisesti mukautumaan Tekhne-ajatteluun johtuen siitä yksinkertaisesta syystä, että Tekhne on erinomainen opetusmenetelmä. Periaatteessa mikä tahansa perinteisiin nojaava ateljee tai akatemia perustaa opetuksensa tavalla tai toisella Tekhnen periaatteisiin. Joten jokainen taiteilija, joka on kiinnostunut teknisen osaamisen kehittämisestä, joutuu väistämättä jotenkin tekemisiin Tekhnen kanssa. Tätä voisi verrata siihen, että jokainen piirustustaidosta kiinnostunut joutuu väistämättä tekemisiin kynän tai hiilen kanssa, mikäli haluaa oppia piirtämään. Kyse on siis ensisijaisesti harjoitusmenetelmästä, ei taiteen tyylisuunnasta.


Jos haluaisin johonkin tyyliin lokeroitua niin se olisi Kitsch, vaikkei sekään varsinaisesti ole mikään tyylisuunta.


Halusin tuoda tämän asian esiin, jottei synny vääriä käsityksiä, sillä haluan elää rauhassa kaikenlaisten ihmisten ja erilaisten tyylisuuntien kanssa. Haluan myös kunnioittaa ihmisten erilaisia tapoja ilmaista itseään. Tekhne on työkalu jolla rakennetaan, ei tuhoamisase.


Terveisin,


Tuomas