top of page
  • Writer's pictureTuomas Tuimala

Tekhnen periaatteet

Hei! Tässä artikkelissa kerron sinulle Tekhnen periaatteista. Kun sovellat piirustus- ja maalaustaidon opiskeluun näitä voimaperiaatteita, tulet kehittymään kuvantekijänä parhaalla mahdollisella tavalla.


Luotettava tieto


Mikäli haluat tulla taitavaksi kuvantekijäksi mahdollisimman nopeasti, ei kannata tuhlata aikaa päättömään harjoitteluun. Olen itse kokeillut mihin niin sanottu intuitiolla tekeminen johtaa. Toistossa on voimaa vain jos toisto perustuu tietoon. Harjoittelulla on täsmävaikutus. Jos harjoittelut huonosti, opit huonosti. Jos harjoittelet hyvin, opit hyvin. Joten hanki aivan ensimmäiseksi tietoa oikeista periaatteista ja menetelmistä. Silloin siirrät kehityksesi turbovaihteelle. Muuten voit pahimmassa tapauksessa piirtää tai maalata vuosikausia ilman merkittävää kehitystä. Tiedossa on voimaa!

Harjoittelu


Kun olet hankkinut luotettavaa tietoa oikeista periaatteista on aika laittaa tuo tieto käytäntöön ja alkaa harjoitella. Lopulta ainoa tapa oppia tekemään kuvia on tekemisen kautta. Mikään määrä tietoa ei auta jos sitä ei sovella käytäntöön. Mutta kun sinulla on luotettavaa tietoa ja harjoittelet sen mukaan säännöllisesti on kehittyminen varmaa. Varaudu siinä tapauksessa myös dramaattisiin harppauksiin taidoissasi.

Varsinkin alussa voi tapahtua nopeaa oppimista. Taitojen mennessä eteenpäin alkaa kuitenkin taidosta paljastua uusia hienovaraisempia metatasoja, joiden haltuun ottaminen voi kestää vähän pitempään. Joka tapauksessa avain jatkuvaan kehittymiseen on säännöllinen harjoittelu. Vain tekemällä oppii!


Empiirinen tutkimus


Empiirinen tutkimus tarkoittaa tässä yhteydessä sitä, että piirtää ja maalaa havainnosta. Kuvataiteessa on tutkielman käsite. Kyseessä on jonkin aiheen tutkiminen piirtäen tai maalaten. Tällä tavalla opit sekä siirtämään havaintojasi piirustusparille tai maalauspohjalle että tuntemaan objektien anatomiaa. Mikäli mahdollista kannattaa piirtää ja maalata suorasta havainnosta mahdollisimman paljon. Mallikuvista voi olla kuitenkin parempi aloittaa.

Objektiiviset standardit


Jotta voisit arvioida teknisen osaamisesi kehitystä tarvitset selkeät tavoitteet ja standardit. Ainoa tapa, jolla osaamisen arvioinnista voi tehdä täysin objektiivista on kopioiminen.Kopiointi poistaa arvioinnista subjektiiviset mielipiteet ja tyylikysymykset. Niin kauan kuin piirustuksesi tai maalauksesi ei ole identtinen mallin kanssa on osaamisessasi tai kärsivällisyydessäsi parannettavaa. Kopio joko on täydellinen tai sitten se ei ole. Henkilökohtaisilla mieltymyksillä ja mielipiteillä ei ole merkitystä. Siinä vaiheessa kun pystyt tuottamaan täydellisiä tai lähes täydellisiä kopioita, hallitset kuvan tekemisen ydinperusteet hyvin. Kun perusteet on hallussa, avautuu sinulle ovet kehittää taitosi huipputasolle.

Kopioiminen on siis Tekhnessä tärkeä harjoitusmuoto, mutta se on nimenomaan harjoitusmuoto eikä lopullinen päämäärä. Tekhnen korkeampi muoto on kuvallinen tarinankerronta, jossa parhain lopputulos ei useinkaan synny raa'alla kopioimisella vaan vaikuttavan tulkinnan kautta.


Analyyttinen ajattelu


Analyyttinen ajattelu tarkoittaa sitä, että kuvan tekemisessä on suunnittelu ja järki mukana. Jos tekemistä ohjaa pelkästään intuitio ja sattuma on onnistuminen aika lailla sattumankauppaa. Tekhnen harjoittajan täytyy siirtyä analyyttiseen ja tutkivaan mielentilaan. Käytännössä tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että kuva syntyy monenlaisten mittaustoimenpiteiden kautta. Kun mittaat esimerkiksi mallin mittasuhteita tulisi sinun olla objektiivisen tarkkailijan mielentilassa. Voimakkaat tunnetilat eivät välttämättä auta tarkkuudessa. Kuvantekijän täytyy oppia toimimaan rauhasta käsin.

Laadunvalvonta


Tekhnen harjoittajan täytyy oppia valvomaan oman työnsä laatua. Kuvantekijän on tärkeää omaksua korkeat standardit ja pitää niistä kiinni. Kun tekee parhaansa voi tuntea aitoa tyytyväisyyttä aikaansaannoksistaan. On vaikea uskoa, että kovin moni jos kukaan oikeasti nauttii siitä, että tekee asiat huonommin kuin mihin pystyy.


Tekhnen harjoittajan on oltava tietoinen itsestään ja toisaalta rehellinen itselleen. Omia virheitään ei tulisi sivuuttaa helposti, eikä mielellään ollenkaan jos ne on mahdollista korjata.

Jos teoksestaan ei löydä mitään sellaista jolle osaa tehdä jotain, silloin on tehnyt parhaansa ja laadunvalvonta on kunnossa.
Välillä kannattaa tosin ottaa vähän rennommin ja asettaa tietoisesti rima vähän matalemmalle. Jokaisen piirustuksen tai maalauksen ei tarvitse olla mestariteos. Teoksen ei itseasiassa tarvitse olla teos ollenkaan, vaan pelkkää harjoittelua. Nopeilla luonnoksillakin on paikkansa Tekhnen harjoittajan työkalupakissa.


Terveisin,


Tuomas

bottom of page