• Tuomas Tuimala

Varjostusten piirtäminen

Pelkkä ääriviivapiirustus on väistämättä visuaalisesta litteänoloinen, riippumatta siitä kuinka hyvin se on piirretty. Pelkillä ääriviivoilla syvyysvaikutelmaa on mahdollista luoda vain hyvin minimaalisesti esimerkiksi vaihtelemalla viivan paksuutta. Parhaimmillaankin ääriviivapiirustus kuitenkin kalpenee näyttävästi varjostetun piirustuksen rinnalla. Miten siis voisit oppia piirtämään varjostukset niin, että piirustukseesi syntyy kolmiulotteisuuden ja syvyyden vaikutelmaa? Miten voisit varjostaa piirustuksen realistisesti ja uskottavasti? Tässä artikkelissa kerron miten voit piirtää varjostukset paremmin.Erota valo ja varjo toisistaan


Aivan ensimmäinen askel onnistuiden varjostusten piirtämisessä on valon ja varjon erottaminen toisistaan. Klassisessa piirustusmetodissa valon ja varjon havainnointia hyödynnetään piirustusprosessin alusta sen loppuun. Jo hyvin varhaisessa luonnosteluvaiheessa piirretään varjojen muodot paikoilleen ja ennen luonnoksen artikulointia varjoalueet sävytetään yhdenmukaiseen tummuuteen. Näin tehdään selkeä ero valon ja varjon välille. Miksi se on tärkeää? Koska se auttaa piirustuksen sävyttämisessä oikein, valon logiikan mukaan. Perussääntö on se, että mikään kohta varjossa ei voi olla vaaleampi kuin valoalueen tummin kohta. Ne voi näyttää vaaleammilta tai yhtä vaaleilta, mutta se on vain valöörikontekstin luoma optinen harha. Älä usko tässä tapauksessa silmiäsi vaan luota valon logiikkaan. Tämän ymmärtäminen ja soveltaminen piirustukseen auttaa saamaan aikaan kolmiulotteisuuden illuusion. Alla oleva vaihekuva Bargue-kopiosta valaisee asiaa.Vaikka piirustus on keskeneräinen, valon ja varjon selkeä ero tekee siitä vaikuttavan.


Katso vielä aihetta valaiseva videoleike, jossa piirrän kipsiveistoksen hiilellä.

Huomaatko miten valon ja varjon selkeä ero tuo kuvaan kolmiulotteisuuden vaikutelmaa. Kuvan tumma heittovarjo saa kipsiveistoksen ikään kuin työntymään ulospäin paperin pinnasta, samoin vaikuttaa silmän ja kulmarvan alueella oleva varjo kohteen vaaleampiin kohtiin.Tiedosta valon tulosuunta


Varjostusten perimmäinen tarkoitus on kuvata kohteen kolmiulotteista muotoa. Muodon vaikutelman aikaansaamisessa auttaa muodon ja valon lähteen välisen suhteen ymmärtäminen. Muodon kääntyessä valosta poispäin se tummenee.

Pyöreissä muodoissa tummeneminen on sulavaa ja asteittaista, kun taas kulmikkaissa muodoissa tummuusvaihtelut ovat äkillisiä. Yllä oleva kuva valaisee asiaa.


Yllä näet piirustuksen pallosta, jossa on huomioitu sekä valon logiikka, että valon tulosuunta. Pallosta lankeava heittovarjo on tosin siinä valon tulokulman perusteella liian lyhyt ollakseen täysin totuudenmukainen, mutta pallossa on silti kolmiulotteisen muodon tuntua ja se näyttää realistiselta. Yleensä realistisen muodon vaikutelman kannalta onkin tärkeämpää, että kohteen omat varjoalueet tai varjopuoli on piirretty johdonmukaisesti valon tulosuunnan mukaan. Heittovarjoissa on enemmän liikkumavaraa.Ymmärrä piirrettävän kohteen kolmiulotteinen muoto


Objektin kolmiulotteisen muodon tuntemisesta on myös hyötyä. Se auttaa valöörien piirtämisessä, sillä valöörit määräytyvät objektin muodon ja valon lähteen sijainnin perusteella. Ajattele laatikkoa, jota valaistaan yhdellä valonlähteellä. Kunkin laatikon sivun tummuus riippuu siitä, kuinka paljon valoa kukin laatikon sivuista saa. Niitä alueita objektista, jotka ovat valoa kohti kutsutaan kuvataiteessa Valoksi ja niitä alueita, jotka ovat valosta pois päin kutsutaan Varjoksi. Mitään välimuotoa ei ole. On vain valo tai varjo. Niin sanottu puolivarjokin kuuluu varjoon ja valoalueiden tummimmat kohdat eli keskisävy kuuluu valoon.


Alla oleva kuva havainnollistaa edellä mainitsemiani asioita. Jokaisen kuvassa olevan tahkon eli pinta-alueen tummuus on viivoitettu sen mukaan kuinka paljon valoa alue saa. Pinnat, jotka ovat valoa kohti ovat valoisia ja pinnat, jotka ovat valosta poispäin ovat tummia.Varjostusten piirtämiseen liittyy siis erilaisia periaatteita, jotka on hyvä oppia ymmärtämään. Onnistuminen on sen jälkeen kiinni enimmäkseen vain näiden periaatteiden uskollisesta noudattamisesta. Tutki siis aihetta lisää ja sovella tietoa käytäntöön, niin voit oppia hallitsemaan varjostusten piirtämisen.Mistä saat lisää tietoa?


Hyvä paikka aloittaa lisätiedon hankinta on Taidekurssien piirustuskurssit. Yksi suosituimmista kursseistamme käsittelee varjostusten piirtämisen perusteita. Kurssi on täysin ilmainen! Voit liittyä kurssille osoitteessa https://www.taidekurssit.fi/p/piirustustaidon-tarkeimmat-avaimet


Jos haluat vielä syvällisempää tietoa piirtämisestä ja lisäksi henkilökohtaista ohjausta niin tutustu siinä tapauksessa muihin kursseihimme. Monet ovat kokeneet hyötyneensä piirustuskursseistamme ja olemme saaneet niistä paljon hyvää palautetta. Eräs oppilaamme kommentoi Piirtämisen perusteet -kurssia seuraavin sanoin:


"Kurssi on ollut tiivis ja asiaa todella paljon. Kaiken tiedon imen itseeni kuin sieni :) ja sen sisäistäminen vie aikansa, mutta havainnointi on taas selkeästi lisääntynyt ja avartunut. Esim. 2- ja 3- uloitteisuus on auennut minulle ihan uudella tavalla, samoin varjostukset, aivan mahtavaa, oivalluksia syntyy tiuhaan tahtiin. Alkupuolen osioista koin todella tärkeäksi koordinaatioharjoitukset, jossa kaiken tekeminen ajatuksella, on se pointti!" (Mirja Valtasaari-Lehtinen)


Tervetuloa oppimaan lisää varjostusten piirtämisestä kursseillemme!


Piirustusterveisin,


Tuomas


PS. Haluaisitko tarkempaa tietoa näyttävien varjostusten piirtämisestä? Liity siinä tapauksessa pian alkavaan Varjostusten piirtäminen -workshopiin. Workshopin aikana pureudumme valon ja varjon kuvaamiseen, kolmiulotteisuuden luomiseen ja erilaisiin varjostustekniikoihin. Tulet oppimaan nelivaiheisen mallin, jonka avulla voit varjostaa minkä tahansa piirustuksesi näyttävästi ja realistisesti. Klikkaa alla olevaa kuvaa ja liity mukaan!