top of page

Näköhavaintojen abstrahointi

Mistä piirtämisessä on pohjimmiltaan kyse? Kaikessa yksinkertaisuudessaan piirtämisessä on kyse siitä, että jäljennämme näköhavaintojamme kynällä paperille. Ensin siis katsomme kohdetta, ja sitten piirrämme se paperille.


Tämä on tietenkin helpommin sanottu kuin tehty. Toisaalta asiasta ei tarvitse tehdä sen vaikeampaa kuin se todellisuudessa on. On nimittäin täysin mahdollista oppia piirtämään paremmin hyvin lyhyessä ajassa – jopa välittömästi – kunhan vain tietää, miten näköhavaintojen siirtämistä paperille voi helpottaa.
Ensimmäinen askel: Abstrahointi


Ensimmäinen askel näköhavaintojen siirtämisessä paperille on abstrahointi.

Abstrahointi tulee sanasta abstrakti, joka tarkoittaa "ei suoranaisesti havaittavaa". Abstrahointi on siis näköhavainnon muuntamista joksikin muuksi kuin miltä se silmissämme näyttäytyy. Piirtämisen yhteydessä abstrahointi tarkoittaa näköhavainnon muuttamista pelkistetympään muotoon. Tällainen pelkistetty muoto voi olla jokin geometrinen muoto kuten neliö tai kolmio, tai sitten jokin epäsäännöllinen muoto.

Abstrahoinnin idea on se, että annat näkemällesi uuden, epätavanomaisen merkityksen. Otetaan esimerkki. Kun katsot ihmisen kasvoja sivuprofiilista, mielesi selittää näköhavaintosi normaalisti niin, että näet otsan, nenän silmän, huulet, leuan ja niin edelleen. Sinulla on jokin käsitys siitä, minkä muotoisia näiden asioiden kuuluu olla. Tämä on tietenkin täysin luonnollinen ja tarpeellinen mielen ominaisuus, mutta kun on kyse piirtämisestä, tällainen näköhavaintojen tulkinta vaikeuttaa asioiden todellisten muotojen näkemistä tarkasti. Lopputuloksena on, että päädyt piirtämään kasvot siten, miten ne mielesi tulkintojen mukaan "pitäisi" piirtää. Mielen tulkinnat ja merkitykset, joita olemme tottuneet antamaan näkemillemme asioille, ovat usein hämmentävän kaukana siitä, miltä todellisuus näyttää oikeasti. Kuvittelemme, että silmät ovat pyöreitä, varjot mustia ja että puut kasvavat suoraan ylöspäin. Todellisuudessa nämä mielikuvat ovat vain primitiivisia symboleita. Abstraktioita nekin, mutta symbolisia sellaisia.
Luonnostaan lahjakkaat piirtäjät ovat hyviä piirtämään siksi, että he osaavat paremmin virittäytyä katsomaan asioita todellisten muotojen, sävyjen ja värien kautta. He jättävät mielen selitykset vähemmälle ja kykenevät katsomaan asioita siten, miten ne todellisuudessa ovat. Hyvä uutinen on se, että kuka tahansa meistä voi oppia näkemään maailman taiteilijan silmin.


Seuraava piirros havainnollistaa asiaa. Piirros on abstrahoitu versio ihmisen kasvoista, kun niitä katsotaan sivulta.
Luonnos on piirretty pelkillä suorilla viivoilla muotoja pelkistäen. Kuvassa näkyy erilaisia geometrisia muotoja, joista valtaosa on hyvin yksinkertaisia. Kun piirtäjä piirsi kuva, hän ei miettinyt, millainen "nenä", "silmä" tai "suu" on, hän vain siirsi näkemänsä erilaiset muodot paperille. Lopputuloksena on, että kaikki kasvonpiirteet ovat juuri oikeilla kohdillaan. Vaikka piirustus on pelkistetty esitys todellisuudesta, jäljittelee se todellisuutta uskottavalla tavalla ja on kaukana symbolitason esityksestä.


Abstrahointi auttaa piirtämään asiat oikeinSinulle herää nyt ehkä joitain kysymyksiä. Onko abstrahointi eli asioiden piirtäminen yksinkertaisten muotojen avulla jollakin tavalla näköhavainnon vääristämistä? Miten näköhavainnon yksinkertaistamisella voidaan kuvata kohdetta tarkemmin ja paremmin? Paradoksaalista kyllä, mutta abstrahointi auttaa piirtämään asiat paremmin ja helpommin. Abstrahointi pakottaa katsomaan tarkemmin ja kiinnittämään enemmän huomiota näkemiimme todellisiin muotoihin. Aiemmin esiintynyt kuva havainnollistaa tätä hyvin. Jos kuvaan lisätään valöörit päälle, muuttuu se taas astetta uskottavammaksi.
Lisäksi meidän on tunnustettava se tosiasia, että emme voi koskaan kyetä jäljentämään aistimaamme elävää todellisuutta koko rikkaudessaan ja loistossaan. Emme pääse edes hyvän kameran tasolle. Jokainen taideteos on aina pelkistetty versio todellisuudesta. Samalla, ihmeellistä kyllä, pelkistäminen abstrahoimalla on yksi realistisen taiteen luomisen avaimista. Abstraktiksi muuttaminen opettaa vangitsemaan sen, mikä on olennaista. Oikein toteutettuna tämä luo teokseen sellaista selkeyttä, jossa on todellista esteettistä voimaa.


Miten siis voit oppia abstrahoimaan näköhavaintojasi? Abstrahoinnissa on pohjimmiltaan kyse vain siitä, että kiinnitämme huomion piirrettävän kohteen kokoon, muotoon ja mittasuhteisiin ja unohdamme se, miltä asioiden "pitäisi" näyttää. Kun keskityt näköhavainnon arviointiin tällä tavalla, havaitun kohteen tavanomainen merkityssisältö siirtyy taka-alalle. Et enää ajattele niinkään sitä, mikä se on, vaan ajattelet pikemminkin, minkä kokoinen ja minkä muotoinen se on.


Abstrahointiin ei siis liity mitään mystiikkaa. Se on itse asiassa hyvinkin analyyttinen mielentila. Haluatko heti kokemuksen abstraktista näkemisestä? Siinä tapauksessa katso seuraavaa kuvaa.
Normaalisti näemme ympärillämme olevat ihmiset oikein päin. Mutta kun kuva ihmisestä on ylösalaisin, se hämmentää meitä. Taiteilijoiden käyttämä vanha keino piirustustensa virheiden havaitsemisessa onkin kääntää teos ylösalaisin. Kuvan kääntäminen ylösalaisin auttaa näkemään sen uudella, epätavanomaisella ja tuoreella tavalla. Alamme nähdä muotoja, mittasuhteita ja kallistuskulmia. Abstrahoinnissa on kyse juuri tästä.Haluatko oppia lisää?


Jos haluat oppia lisää aiheesta, liity ilmaiselle Piirustustaidon tärkeimmät avaimet -kurssille. Kurssi opettaa sinulle kaksi piirustustaidon tärkeintä avainta, abstrahoinnin ja piirustusten sävyttämisen. Liity mukaan kurssille ja sinulle selviää, mitä tällä tarkoitetaan ja piirustuksesi nousevat seuraavalle tasolle.

Mitä muuta?


Olemme sisällyttäneet kurssiin muun muassa:

  • Havainnolistavia videoita, jotka näyttävät sinulle kädestä pitäen, miten voit onnistua

  • Hyödyllisen piirtäjän muistilistan, jonka voit tulostaa itsellesi

  • Itsearviointilomakkeen, jonka avulla voit arvioida omaa piirustustaitoasi ja asettaa tavoitteita

Kurssi opettaa sinulle selkeän prosessin, jonka avulla voit piirtää mitä tahansa teoksia, kuten muotokuvia, maisemia tai asetelmia.


Tervetuloa kurssille! Kurssin löydät tästä osoitteesta: https://www.taidekurssit.fi/p/piirustustaidon-tarkeimmat-avaimet


Terveisin,


Tuomas

Comments


bottom of page