top of page

Pragmaattinen dogmaattisuus voimavarana

Hei! Tässä artikkelissa kerron miten voit edistyä kuvataiteessa tehokkaammin ja oppia tekemään hyviä teoksia nopeammin. Vastaus on pragmaattinen dogmaattisuus. Mitä se tarkoittaa?


Harjoitusmaalaus, jossa on sovellettu pragmaattista dogmaattisuutta.


Rajojen voima


Pragmaattinen dogmaattisuus tarkoittaa käytännöllistä oppisuuntaan sitoutumista. Kyse on tietoisesta rajojen asettamisesta sille mitä tekee ja mihin keskittää voimansa. Ajatellaan, että haluaisit oppia piirtämään. Mitä luulet kumpi on tehokkaampi tapa oppia piirtämään, hyppiminen menetelmästä ja oppisuunnasta toiseen vai se, että keskittyy yhteen asiaan kerrallaan kunnes hallitsee sen hyvin? Vaikka sopivalla määrällä variaatiota on paikkansa kuvataiteen opiskelussa, on selvää, että ne, jotka pystyvät rajoittamaan opiskeltavien asioiden määrää oppivat nopeammin. Syy tähän on varsin yksinkertainen.


Taidossa tai osa-taidossa kehittyminen riippuu siitä kuinka paljon aikaa ja energiaa harjoitteluun käytämme. Jos yritämme oppia hallitsemaan liian montaa asiaa yhtäaikaa emme pysty panostamaan mihinkään niistä kunnolla. Järkevä opiskelija asettaa itselleen jonkinlaisia rajoja ja valitsee itselleen jonkin kuvataiteellisen ydinideologian tai oppijärjestelmän, joka muodostaa vahvan perustan harjoittelulle.


Bargue-metodissa on selkeät periaatteet. Se tekee piirtämisestä opittavissa olevan taidon.


Tässä on yksi syy miksi esimerkiksi klassisen taiteen akatemiat tuottavat taitavia tekijöitä melkein kuin liukuhihnalla. Niissä opiskelu ja harjoittelu on äärimmäisen keskittynyttä ja tapahtuu tiettyjen tarkasti määriteltyjen rajojen sisällä. Vapaampi ilmaisu aloitetaan vasta sitten kun osaaminen on riittävän hyvää. Mikään ei voi olla kuvataitelijalle turhauttavampaa kuin se, että ei kykene muuttamaan visiotaan näkyvään muotoon. Syy tähän on varsin yksinkertainen. Ilmaisun vapautta rajoittaa oma osaaminen. Teoksen tekeminen ei ole mitään magiaa, jossa mestariteos taiotaan tyhjästä. Ei, vaan itsensä ilmaisu onnistuu vain siinä määrin kuin hallitsee kuvataiteen kieliopin. Yritäpä kirjoittaa koskettava runo kielellä jota et osaa tai osaat vain heikosti. Tuskinpa syntyy runouden mestariteosta. Runouden perustana on vähintäänkin kyky käyttää kieltä ymmärrettävällä tavalla. Tarvitaan siis rajoja ja sääntöjä, jotta taitoa voi opettaa ja opiskella järkevästi.


Taika- tai kohtalousko ei kuulu taidon oppimisen maailmaan. Sattumaankaan ei kannata kovin paljon luottaa. Emotionaalinen ekspressionismi voi olla eri asia. Mutta sanoisin, että tyylisuunnasta riippumatta vaikuttavimmissa teoksissa on aina jotain älykästä suunnitelmaa ja logiikkaa mukana. Täysin abstraktistakin teoksesta tulee kummasta parempi kun siihen sovelletaan edes joitakin sommittelun periaatteita.


Tämä on pragmaattista dogmaattisuutta. 'Ahdasmielinen' oppisuuntaan sitoutuminen ei siis ole lopullinen tavoite, vaan käytännöllinen ja toimiva työkalu. Sitä käytetään vain silloin kun sitä tarvitaan ja niin kauan kuin sitä tarvitaan. Ja eikä siinä todellisuudessa edes ole kyse ahdasmielisyydestä vaan järkevyydestä tosiasioiden edessä.Suhtaudu fanaattisesti perusteiden harjoitteluun


Haluatko saada mahdollisimman nopeasti hyvän otteen kuvien tekemisen taitoon? Aloita perusteiden perusteista ja harjoittele niitä jonkin aikaa kuin hullu. Tai harjoittele edes säännöllisesti. Tämä on takuuvarma tapa tulla hyväksi mahdollisimman nopeasti. Ei mestariksi, mutta hyväksi. Mutta se, että on taidoiltaan hyvä on jo melkoinen saavutus. Siitä on hyvä aloittaa.


Hallitsetko valöörit? Jos et, aloita valööriasteikosta.


Piirtäminen ja maalaaminen ovat nimittäin helpoimmillaankin melko vaikeita lajeja. Myös tämä korostaa tietoisen rajojen asettamisen käytännöllisyyttä ja tärkeyttä. Jos kyseessä kerran on varsin vaikea laji oppia, on varsin järkevää harjoitella sitä toimivalla tavalla. Jos tekee vähän sitä ja vähän tätä, jää hyväksi tuleminen kaukaiseksi haaveeksi. Oppiminen alkaa perusteista ja mitä nopeammin hyväksyt tämän, sitä nopeammin edistyt. Saatat hämmästyä mitä tapahtuu vain vuoden säännöllisellä harjoittelulla.Perusteiden uskomaton potentiaali


Millaista jälkeä on odotettavissa mikäli harjoittelet antaumuksella perusteiden perusteita?

Harjoittelemalla vain muutamasta kuukaudesta muutamaan vuoteen voit odottaa pystyväsi maalaamaan seuraavanlaisen teoksen.


Maalaus, joka on maalattu alkeiden perusteiden ydinperiaatteilla.

Kuvan maalaus on tehty soveltamalla vain kuvataiteen alkeiden perusteiden ydinasioita. Valöörit, rajat ja värit. Se on siinä. Jos hallitset nämä kolme asiaa, voit maalata tekniseltä tasoltaan kuvan kaltaisia maalauksia. Mutta jos säntäilet sinne tänne, eikä harjoittelussasi ole selvää punaista lankaa voi olla, että jäät loputtomasti kiertämään kehää, eikä merkittävää kehitystä tapahdu. Toki pelkästään vain piirtämällä ja maalaamalla paljon tapahtuu jonkinlaista oppimista, mutta se on kyllä toivottoman hidas tie ja jättää asioita liikaa sattuman varaan.


Joten ota rajat ja säännöt vastaan suurenmoisena lahjana. Niiden avulla voit päästä hämmästyttäviin tuloksiin kuvataiteessa. Sitten kun osaamisesi on riittävän korkealla tasolla voit alkaa luomaan taidetta vapaammin. Silloin vapaa ilmaisu on tietoinen valinta, ei osaamattomuuden puolustelua. Rajat vapauttaa sinut osaamattomuuden ahdistavista kahleista!


Terveisin,


Tuomas

コメント


bottom of page