top of page

Impressionistin mieli

Hei! Tässä artikkelissa tutustumme joidenkin mestari-impressionistien ajatusmaailmaan. Otan lainauksia kolmelta eri mestarilta ja avaan niiden merkitystä. Ymmärrys impressionistisen näkökannan periaatteista voi auttaa sinua tulemaan paremmaksi taiteilijaksi. Nyt asiaan!


Joseph Decampin maalaus.Claude Monet


Ranskalainen impressionisti, jonka teos impressio, auringonnousu antoi nimen impressionismina tunnetulle taidesuuntaukselle.

Monetilta löytyy pari kommenttia, jotka opettavat oikeaa suhtautumistapaa havaintoa kohtaan.


Monet neuvoi viisaasti:


"Nähdäksemme meidän täytyy unohtaa sen nimi, mitä katsomme".


Tämä voi kuulostaa vähän mystiseltä ja lausunnon voi helposti käsittää väärin. Todellisuudessa tämä on hyvin käytännöllinen neuvo, joka antaa ohjeen siihen mitä maalarin tulisi ajatella katsoessaan maalattavaa aihetta. Seuraava lainaus Monetilta auttaa ymmärtämään asiaa:


"Kun menet ulos maalaamaan yritä unohtaa mitä edessäsi olevat objektit ovat - puu, talo, pelto...sen sijaan ajattele vain, että tuossa on pieni sininen neliö, tuossa pitkulainen vaaleanpunainen [alue], tuossa on keltainen raita, ja maalaa se juuri sellaisena kuin se sinusta näyttää. Sen tarkka väri ja muoto. Kunnes siitä syntyy edessäsi olevan näkymän naivi impressio [vaikutelma]."


Toisin sanottuna maalarin tehtävä ei ole maalata asioita tai objekteja, vaan löytää oikeat värit ja asettaa ne oikeisiin paikkoihin sekä muotoilla värialueet oikean muotoisiksi. Kun nämä asettuvat kohdalleen maalaustoiminnon sivutuotteena syntyy maalaus, joka näyttää sisältävän tunnistettavia ja nimettäviä objekteja.


Maalarin täytyy siis hiljentää havainnolle merkitystä antavat ajatukset ja keskittää ajatukset havainnon optiseen mittaamiseen. Maalarista tulee ikään kuin yksi iso silmä, joka näkee kaiken tarkasti, mutta ei tiedä mitä näkökentässä olevat asiat ja objektit ovat.


Toisaalta jos maalaari yrittää ensisijaisesti maalata uskottavia objekteja, lisää maalari silloin tavallaan yhden ylimääräiseen haasteen jo valmiiksi vaikeaan tehtävään. Onnistuakseen maalaamaan uskottavia objekteja täytyy maalarin tuntea maalattavien objektien anatomista rakennetta. Ja se vaatii melko mittavaa ja perusteellista koulutusta. Nimittäin lähtötilanne on se, että aivomme ovat täynnä objektien primitiivisiä pelkistettyjä malleja, joista ei ole juurikaan apua kuvien tekemisessä. Paitsi jos haluat piirtää alkeellisella ja yksinkertaisella tavalla. Nämä mallit nimittäin muodostavat verhon, jonka läpi näemme maailman.


Mielessä olevat mallit ovat hyödyllisiä vain jos ne ovat totuudenmukaisia. Näin on kuitenkin vain siinä tapauksessa, että taiteilija on harjoitellut havaintopiirtämistä niin paljon, että primitiiviset mallit ovat jalostuneet paremmiksi vastaamaan tarkemmin sitä millaisia objektit ja niiden rakenteet oikeasti ovat. Tätä kutsutaan tiedon mukaan maalaamiseksi ja tieto tarkoittaa tässä tapauksessa rakenteellista ennakkotietoa.


Impressionisti ei kuitenkaan maalaa ennakkotiedon mukaan, vaan havainto antaa kaiken tarvittavan informaation. Silloin on mahdollista maalata mikä tahansa aihe uskottavasti, koska kaikki tarpeellinen tieto on siinä silmien edessä.

Tämä ei tarkoita sitä, että impressionistin ei tarvitse tietää yhtään mitään. Jos näin olisi kaikki osaisivat maalata täydellisesti heti kun vain oppivat ohittamaan objektien nimeämisen. Tämä oivalluksen vaikutukset voi toki olla välittömiä, mutta sitä on kuitenkin tavallisesti tarpeen täydentää konkreettisilla menetelmillä ja tekniikoilla. Näihin kuuluu erilaiset optiset mittaus- ja havainnointi keinot. Lisäksi selkeä käsitys siitä, mistä visuaalisista elementeistä havainto rakentuu on äärimmäisen tärkeää.


Niinpä impressionisti ei ole aivoton maalari, vaan päinvastoin älykäs ja harkitseva maalari, joka tietää mitä tekee.


Monetin maalauksista näkee, että hän eli silmissään. Toisaalta Monet ei ollut kovin kiinnostunut uskottavasta piirustuksesta, mikä näkyy hänen ihmisfiguureistaan. En usko, että kyse oli osaamattomuudesta, vaan kiinnostuksesta. Monetin maalauksista tulee sellainen vaikutelma, että hänen huomionsa oli ennen kaikkea väreissä ja ne hän hallitsikin mestarillisesti. Monet maisemaalaukset ovat varsin vaikuttavia ja niissä on uskomaton elävä valon vaikutelma.

Joseph Decamp


Joseph Decamp oli yksi niin sanotuista Bostonin koulun impressionisteista.


Hänen kerrotaan sanoneen osuvasti maalaustoiminnosta:


"Vain oikea väri ja oikea valööri oikeassa paikassa: helppo ymmärtää, vaikea toteuttaa."


Tämä lausunto tiivistää hyvin maalaustoiminnon ydinolemuksen. Maalaaminen on tosiaan vain oikeiden väriläiskien asettelua oikeisiin kohtiin kuva-alueen eli maalauskankaan sisään.


Monetin maalaukset on hyvä esimerkki siitä, miten tätä ajatusta on toteutettu hyvin kirjaimellisesti.


Hyvä maalaus ei todellakaan vaadi välttämättä mitään muuta, mutta maalaus on mahdollista nostaa vielä korkeammalle tasolle jos periaatteeseen lisätään väriläiskien huolellinen artikulaatio. Tätä artikulaatiota kutsutaan myös piirtämiseksi. Hyvä piirustus lisää teoksen uskottavuutta. Joseph Decampin maalaukset ovat tästä täydellinen esimerkki. Ne ovat impressionistisia, mutta taidokkaalla ja tarkkalla piirustuksella.


Max Meldrum


Max Meldrum oli australialainen tonalistinen impressionisti, joka tunnetaan 'tieteellisestä' tavastaan opettaa maalaustaitoa.


Tässä joitakin lainauksia Meldrumin kirjasta Vaikutelmien tiede:


"Älä yritä tehdää kuvaa, sillä kuva on vain maalauskankaalle kumuloituvien okulaaristen faktojen sivutuote."


"Okulaarisen aistimuksen objektiivisessa analyysissa asioiden maailman täytyy lakata olemasta. Maalarin täytyy tehdä tutkimuksensa havaitsemisen tietyssä vaiheessa, jossa okulaarinen ilmiö aistitaan.
Ei riitä, että maalaamme sitä mitä ajattelemme näkevämme, vaan meidän pitää maalata sitä, mitä todella näemme.


Testaa tämän toteamuksen totuudellisuus yrittämällä maalata jokin yksinkertainen aihe kuten pöydällä oleva kuppi yksinkertaista taustaa vasten. Lopputulos on varmasti hybridi, joka koostuu pienestä määrästä objektiivista oivallusta ja suuresta määrästä hyödyttömiä symbolisia kannanottoja, joilla ei ole mitään tekemistä havaintojen kanssa.


Tällä alueelle asioita ei ole olemassa, tietoisuudelle niistä ei ole tilaa ja kaikki subjektiiviset aistimukset ja käsitykset, jotka saadaan objektiivisista aistimuksista ovat irtautuneet vielä kauemmas maalarin työn luonteesta. Hänen vaikeutensa piilee siinä, miten hankkia kyky pysytellä kaikkien näköelimen kautta hankittujen perseptioiden ja konseptien lähteessä (objektiivinen havainto).


Huomaatko yhteneväisyyden Meldrumin, Decampin ja Monetin kommenttien välillä? Näetkö punaisen langan ja asian ytimen?


Nämä kolme maalaria puhuvat selvästi samasta asiasta, vaikutelmien tieteestä eli impressionistisesta tavasta suhtautua havaintoon ja maalaamiseen.


Artikkelissa esiintyneitä lainauksia kannattaa miettiä ja pyrkiä todella ymmärtämään niiden merkitys. Se voi mullistaa todellisuutesi taiteilijana!


Terveisin,


Okulaarinen tieteilijä

Comments


bottom of page