top of page

Kaikki taide on abstraktia

Elävä todellisuus on liian rikas kopioitavaksi, siksi voidaan sanoa, että jokainen taideteos on abstrakti. Se mikä erottaa eri tyylisuunnat toisistaan on abstraktion taso. Niin sanottu abstrakti taide on spektrin toisessa päässä ja hyperrealismi toisessa päässä. Lopputulos on kuitenkin aina todellisuuden abstraktio. Ihmiselle on mahdotonta luoda elävää todellisuutta. Parhainkin yritys on vain hyvä jäljitelmä.


Taiteilija näkee todellisuuden abstrakteina muotoina

Sen ymmärtäminen, että kaikki taide on abstraktia auttaa taiteilijaa siirtämään havaintojaan paperille paremmin. Miten tämä on mahdollista? Koska taiteen tekeminen alkaa aiheen pelkistämisestä. Tätä kutsutaan luonnosteluksi. Harva taiteilija piirtää tai maalaa suoralta kädeltä valmista teosta. Sen sijaan teos aloitetaan hahmottelemalla aiheen yleismuoto, koko ja sijainti. Tämä voidaan tehdä viiva- tai massapiirustuksena. Joka tapauksessa teoksen perusta on tavalla tai toisella pelkistetty versio mallina olevasta kohteesta. Aiheen piirtäminen pelkistetyssä muodossa on luonnollisesti helpompaa kuin sen piirtäminen kaikkine yksityiskohtineen. Hyvin piirretty luonnos antaa sopivan vertailukohdan yksityiskohtien piirtämiselle.Abstraktin taiteen ja realismin ero


Niin sanotussa abstraktissa taiteessa liikutaan yleensä hyvin primitiivisellä tasolla ja paperille tai maalauskankaalle yritetään vangita jokin tunnetila tai ajatus. Sen jälkeen tuota tunnetta, ajatusta tai visiota työstetään kunnes taiteilija kokee teoksen olevan valmis. Abstrakti taide pysyy alusta loppuun abstraktilla tasolla, eikä sen näin ollen tarvitse millään tavoin vastata objektiivista todellisuutta. Abstrakti taide perustuu enemmän subjektiiviseen kokemukseen. Siksi abstraktia taidetta on jokseenkin vaikea arvioida. Abstraktin taiteen ei tarvitse noudattaa mitään sääntöjä. Poikkeuksena sellaiset teokset jotka on tietoisesti suunniteltu toimivien sommitteluperiaatteiden mukaan. Tässä tapauksessa teoksen onnistumista voidaan arvioida sommitteluperiaatteiden perusteella. Toki kaikenlaisissa taideteoksissa teoksen emotionaalinen impakti on lopulta se tärkein arviointikriteeri.


Realismissa nimensä mukaan pyritään kuvaamaan asioita sellaisina kuin ne paljaalle silmälle näyttäytyvät. Realismi alkaa abstraktiosta ja päättyy lopputulokseen, joka on tunnistettavissa yritykseksi jäljitellä objektiivista todellisuutta. Toisin sanottuna maalaus tai piirustus hedelmä-asetelmasta on tunnistettavissa hedelmä-asetelmaksi. Realistisinkin taideteos on aina kuitenkin todellisuuden abstraktio.


Realistisia taideteoksia on mahdollista arvioida joidenkin objektiivisten mittapuiden perusteella. Esimerkiksi ihmisen muotokuvan ollessa kyseessä voidaan arvioida onko lopputulos mittasuhteiltaan ja anatomialtaan realistinen ja uskottava. Fotorealismissa taideteosta voidaan verrata mallina olleeseen valokuvaan.

Realistisen taiteen subjektiivinen puoli liittyy tyylikysymyksiin. Tyylikysymykset ovat makuasioita, joista on turha kiistellä.


Ja luonnollisesti teoksen aiheellakin on merkitystä. Realismin mestariteoksessa on väistämättä universaalia vetovoimaa, mutta yksilöitä koskettaa aina eniten aiheet, jotka ovat heille jotenkin henkilökohtaisesti tärkeitä.


Realistinen maalaus, jossa sivellinjälki on abstraktia

Kuinka voit hyödyntää abstraktiota piirtämisessä?


Kun alat piirtää jotakin, kiinnitä huomiota valoon ja varjoihin sen sijaan, että kiinnittäisit huomiota näkemäsi kohteen yksityiskohtiin. Pane merkille tummat ja vaaleat alueet. Tutki näkemääsi ja mieti, minkä muotoisia varjoalueet ovat ja minkä muotoisia valoisat alueet ovat. Jos katsot kuvaa kasvoista, älä ajattele silmiä, nenää, suuta ja muita kasvonpiirteitä, joihin tavanomaisesti kiinnitämme huomiomme. Kohdista huomiosi varjoihin ja niiden muotoon. Huomaatko, kuinka se mitä näet, on vain joukko erilaisia abstrakteja muotoja?


Jos haluat oppia lisää abstrahoinnin hyödyntämisestä piirtämisessä liity mukaan ilmaisella piirustuskurssille. Kurssin esittelysivu löytyy tästä linkistä: https://www.taidekurssit.fi/p/piirustustaidon-tarkeimmat-avaimet

Tervetuloa kurssille!


Piirustusterveisin,


Tuomas

Comentarios


bottom of page