top of page

Klassisen piirustusmetodin supertutoriaali osa 1. - Vapauta kallistuskulmien supervoima

Hei! Tässä artikkelisarjassa jatkan samalla myyttejä murskaavalla ja demystifioivalla linjalla kuin kahdessa aiemmassa artikkelissa. Tällä kertaa lähestyn asiaa klassisen piirustusmetodin näkökulmasta ja opetan sinulle miten voit valjastaa viivan ja valöörin voiman käyttöösi. Tässä ensimmäisessä osassa käsittelen ääriviivapiirustuksen rakentamista lineaarisen konstruktion kautta. Tämän menetelmän ytimessä on kallistuskulmien hyödyntäminen.


Tässä artikkelissa kerron sinulle, miten voit oppia hallitsemaan kallistuskulmien piirtämisen yksinkertaisen harjoituksen avulla, jonka jälkeen havainnolistan sitä, miten se soveltuu kokonaisen ääriviivaluonnoksen piirtämiseen. Kiinnitä turvavyösi, sillä nyt tulee niin kovaa asiaa, että se voi mullistaa näkemyksesi piirtämisestä ja viedä taitosi nopeasti uudelle tasolle.


Lineaarinen konstruktio.


Mikä on lineaarinen konstruktio?


Lineaarinen konstruktio on hieno akateeminen nimitys perinteiselle tavalla piirtää luonnos. Kyseessä on siis suorilla tai suorahkoilla viivoilla piirretty ääriviivaluonnos. Tämä on itse asiassa todella nerokas tapa opettaa havaintopiirtämisen tärkeimpiä perustaitoja. En siksi ihmettele, että sitä opetetaan monessa klassisen taiteen koulussa ja hyvin tuloksin.


Oma kokemukseni metodista on se, että se mullisti todellisuuteni taiteilijana. Kun ensimmäisen kerran sain tietää asiasta, kokemus oli melkein tajunnan räjäyttävä, sillä yhtäkkiä piirustuksiini alkoi tulla uudenlaista vakuuttavuutta, jota en aiemmin ollut tavoittanut. Tuntui, että nyt minulla oli systemaattinen ja järkeenkäyvä menetelmä havaintojen siirtämiseen tarkasti piirustuspaperille. Alla olevassa kuvassa näet vaihekuvan elämäni ensimmäisestä lineaarisesta konstruktiosta. Ylhäällä artikkelin alussa taas on valmis lineaarinen konstruktio.

Muotokuvan lineaarinen hahmotelma.


Miksi lineaarinen konstruktio toimii niin hyvin?


Se miksi lineaarinen konstruktio toimii niin hyvin perustuu siihen, että se auttaa näköhavainnon pelkistämisessä ja muuntamisessa helpommin käsiteltävään muotoon. On nimittäin todella vaikeaa siirtää näköhavainto paperille suoraan sellaisenaan. Yritäpä piirtää niin, että seuraat vain kohteen 'ääriviivoja' ilman, että jollain tavalla teet ensin edes joitakin alustavia hahmotelmia ja merkintöjä paperille. Todella vaikea tehtävä ja todennäköisesti mahdoton, jos tavoite on piirtää mahdollisimman tarkka piirustus. On paljon helpompaa jakaa piirustusprosessi pienempiin osiin niin, että piirustus löytää vähitellen oikeat muotonsa.


Lineaarinen konstruktio on nerokas tapa piirtää luonnos.

Mutta miksi ihmeessä lineaarisessa luonnostelussa piirretään suorilla viivoilla? Koska kaarevien ja vaihtelevien linjojen piirtäminen heti sellaisenaan kuin ne todellisuudessa ovat on vaikeaa. Suorien viivojen avulla voit muuntaa monimutkaisenkin muodon sellaiseksi, että piirtämisestä tulee helpompaa.Suorien viivojen käyttö tekee aiheen muodosta myös mitattavan. Mitä tämä tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että kun aiheen muoto ajatellaan suorista linjoista koostuvaksi, voi noiden linjojen eli ääriviivojen kallistuskulmia mitata mittatikulla. Silloin kun aiheesta tulee mitattava, poistuu turha arvailu pois piirustusprosessista. Itse asiassa piirustuksesta tulee enemmän mittaamista kuin piirtämistä.Lineaarinen metodi käytännössä


Koska lineaarisessa metodissa kallistuskulmien mittaaminen näyttelee merkittävää osaa, on aluksi paikallaan harjoitella kallistuskulmien mittaamista ja piirtämistä eristetysti. Varoitan, harjoitus voi tuntua jokseenkin kuivalta ja pitkäveteiseltä, sillä siinä jäljennetään pelkkiä yksittäisiä suoria viivoja. Mutta suosittelen kokeilemaan harjoitusta en edes kerran tai pari, sillä se voi auttaa ymmärtämään lineaarisen konstruktion piirtämistä paremmin. Lisäksi nopean oppimisen asiantuntijat tai yleensäkin erialojen huippuvalmentajat kehottavat jakamaan taidon sen tärkeimpiin osataitoihin ja harjoittelemaan noita osataitoja eristetysti. Periaatteessa voit tulla todella taitavaksi piirtäjäksi harjoittelemalla jonkin aikaa vain eri verran kallellaan olevia suoria viivoja. Älä anna harjoituksen yksinkertaisuuden hämätä itseäsi. Harjoitus on lineaarisen metodin kristallisaatio, jossa mennään asian ytimeen. Sen avulla voit valjastaa kallistuskulmien supervoiman käyttöösi.Harjoitus kallistukulmien voiman valjastamiseen


Harjoitukseen tarvitset pari paperia, kynän, jonkin mittatikun, pyyhekumin ja viivottimen. Kannattaa myöskin käyttää pystysuoraa piirustusalustaa. Jos sinulla ei ole maalaustelinettä, käytä siinä tapauksessa seinää.


Piirrä ensin viivottimella toiseen paperiin eri verran kallellaan olevia suoria viivoja. Toinen paperi jää tyhjäksi.

Kiinnittä sitten paperit vierekkäin piirustusalustaan. Yritä asettaa paperit suoraan linjaan keskenään. Innokkaimmat klassisen metodin harjoittajat käyttävät vatupassia apuna.Tehtäväsi on jäljentää malliviivojen kallistuskulmat täsmälleen samanlaisina. Työjärjestyksen tulisi olla seuraava: Arvaa ensin ja mittaa sitten. Eli kokeile ensin miten onnistut silmämääräisen arvion perusteella ja tarkista sitten piirtämäsi viivan kallistukulma kynän tai mittatikun avulla.Jäljennä tähän tapaa kaikki malliviivat. Harjoituksessa voi halutessaan samalla harjoitella viivojen sijoittamista samoihin kohtiin kuin mallipaperissa. Se onnistuu kun paikallistat mallikuvasta viivojen päätepisteiden koordinaatit. Koordinaatit voi paikallistaa vertaamalla viivojen päätepisteiden sijaintia paperin reunoihin ja muihin paperilla oleviin viivoihin. Jos onnistut sijoittamaan viivan päätepisteet oikein, tulee kallistuskulmastakin automaattisesti oikea. Samalla opit myös arvioimaan viivojen pituuksia. Näin saat harjoituksesta vielä enemmän hyötyä.


Tarkista vielä lopuksi se kuinka hyvin onnistuit asettemalla paperit päällekkäin ja katsomalla niitä valoa vasten. Muista pitää molempien paperien pystysivut samassa linjassa, jotta saat totuudenmukaisen kuvan piirtämistä kallistuskulmista. Jos sen sijaan jompi kumpi papereista kallistuu puolelle tai toiselle, muuttuu myös viivojen kallistuskulmat.


Mutta mikä oikeastaan on tämän harjoituksen yhteys 'todelliseen' luonnoksen piirtämiseen?

Katsopa seuraavaa kuvaa ja mieti asiaa.


Bargue-kopion piirtämisessä sovelletaan yleensä lineaarista metodia.

Yhteys pelkkien kallellaan olevien viivojen piirtämisen ja lineaarisen konstruktion piirtämisen välillä on ilmeinen. Eikö totta? Nyt olet oppinut yhden havaintopiirtämisen tärkeimmistä salaisuuksista. Piirtäminen on vain eri suuntiin kallellaan olevien viivojen piirtämistä, ei sen kummempaa. Näin ollen piirustustaitoon ei liity mitään mystiikkaa tai magiaa. Kyseessä on pohjimmiltaan mittailutaito. Vaikka totuus saattaa viedä vähän romantiikkaa pois piirtämisestä, on totuuden tietäminen lopulta vapauttava ja voimaannuttava kokemus. Kun tiedät mistä piirtämisessä on kyse ja miten piirtäminen käytännössä tapahtuu loogisen prosessin kautta, voit saavuttaa piirustustaidossa osaamisen tasoja, jotka tuntuivat aiemmin ehkä jopa mahdottomilta saavuttaa.


Tässä artikkelissa kuvailemani asiat ovat juuri niitä asioita, joita taiteilijat opiskelevat ja harjoittelevat klassisten akatemioiden ja koulujen synkimmissä syövereissä.

No, eipä nämä mitään todellisia salaisuuksia enää ole, koska internetin myötä tiedon saanti on avautunut aivan uudelle tasolle ja tuntuu, että melkein minkä tahansa tiedon jyvän voi kaivaa esiin netistä jos vain näkee tarpeeksi vaivaa. Viimeistään pientä korvausta vastaan kuka tahansa voi oppia samat menetelmät, jotka olivat aiemmin suljettu huippuakatemioiden paksujen muurien sisään ja niitä varjeltiin arvokkaina ammattisalaisuuksina. Jopa Pietarin taideakatemian piirustusmetodit on nykyään saatettu kaikkien ulottuville netin välityksellä. Salaisuuksia ei enää ole! Taiteilijan ammattista on tullut hyvin arkipäiväinen asia.


Lineaarinen metodi tekee aiheen muodosta mitattavan.


Mitä on luvassa seuraavassa artikkelisarjan seuraavassa osassa?


Seuraavassa artikkelissa käyn läpi miten lineaarinen konstrutkio piirretään vaihe vaiheelta ja viimeistellään valmiiksi artikuloiduksi luonnokseksi. Palataan siis asiaan seuraavassa osassa.


Terveisin,


Tuomas

Comentários


bottom of page