• Tuomas Tuimala

Maalaustaidon ehdottomat perusteet

Tässä artikkelissa kerron mistä öljymaalauksen harjoittelu on hyvä aloittaa ja miten maalaustaidossa voi kehittyä tehokkaasti. Periaatteet, joita käsittelen artikkelissa soveltuvat sekä öljy-, että akryylimaalaukseen. Itse asiassa ne soveltuvat myös muihin maalaustekniikoihin ja piirustustaitoonkin.Keskity ydintaitoihin


Tehokkaan kehittymisen maalaustaidossa takaa keskittyminen ydintaitojen hallitsemiseen. Öljy- ja akryylimaalaus on suhteellisen haasteellisia taitoja, joten asiaa ei kannata tehdä vaikeammaksi keskittymällä epäolennaisiin seikkoihin. Pelkästään jo perusteiden hyvällä hallinnalla voi tehdä, jopa ammattimaisia teoksia. Itse asiassa hyvä tuntuma maalaamisen ydintaitoihin saa aikaan sen, että jo pelkät harjoitusmaalaukset, tutkielmat ja luonnoksetkin alkavat näyttää hyviltä. Ammattimaalareiden taidokkuuden yksi salaisuuksista on nimittäin se, että he hallitsevat perusteet todella hyvin.


Maalaustaidon perusteiden ollessa kyseessä, on kyse lopulta varsin yksinkertaisista asioista. Niiden ymmärtäminen ei vaadi suuria älyllisiä lahjoja, eikä niiden harjoitteleminen vaadi poikkeuksellista hienomotoriikkaa. Vaikka kyse on yksinkertaisista ja helppotajuisista asioista, voi niiden harjoitteleminen kuitenkin käytännössä osoittautua vaikeaksi. Syynä on esimerkiksi se, että siinä vaaditaan kärsivällisyyttä ja kykyä pysähtyä tekemisen äärelle. Monen taiteen harrastajan kompastuskivenä on hallitsematon luova energia. Intoa on paljon, mutta itsehillintää vähän. Tämä johtaa helposti siihen, että maalauksia syntyy kovalla tahdilla, mutta niiden laatu ei ole paras mahdollinen.On totta, että taitojen kehittäminen vaatii myös toistoja. Joten on ymmärrettävää päätellä, että vain maalaamalla paljon, oppii maalaamaan paremmin. Todellisuus on kuitenkin aivan toinen. Harjoittelu pitää olla tietoista. Mutta pelkkä tietoinen pyrkimys kehittyä ei ole kovin tehokas tapa edistyä. Miksi? Koska jos ei ole selvää käsitystä siitä, että missä ja miten pitäisi kehittyä, on oppiminen hidasta ja vaivalloista. Ei kannata tuhlata aikaa kaiken oppimiseen kantapään kautta, vaan kannattaa sen sijaan ensin selvittää, mitkä ovat maalaustaidon ydintaidot ja sitten keskittyä tietoisesti kehittymään niissä ja luotettavien harjoitusmenetelmiä käyttäen. Mutta mitkä ovat maalaustaidon ydintaitoja?Maalaustaidon ydintaidot


Maalaustaito voidaan jakaa pienempiin osataitoihin, joista kokonaistaito koostuu. Kutsun näistä osataidoista tärkeimpiä ydintaidoiksi. Kyseessä ovat sellaiset maalaustaidon elementit, joita kehittämällä voi edistyä kaikkein tehokkaimmin ja saada lujan perustan toissijaisten taitojen kehittämiselle. Näitä ydintaitoja ovat muun muassa mittaustaito, valöörit ja valöörirajat. Jos opettelet hallitsemaan pelkästään nämä kolme taitoa, on kaiken muun oppiminen paljon helpompaa. Itse asiassa jo pelkästään näiden kolmen taidon avulla pystyy luomaan vaikuttavia maalauksia. Mutta miten näitä ydintaitoja voisi harjoitella?Mittaustaito


Mittaustaitoa harjoitellaan piirtämällä luonnoksia havainnosta soveltaen sopivia mittaustekniikoita. Mittaustaito on erityisen oleellista silloin kun tavoite on oppia maalaamaan realistisia ja esittäviä aiheita havainnosta. Täysin abstraktissa taiteessa tai emotionaalisessa ekspressionismissa mittaustaidolla ei ole suurta merkitystä. Tosin ei siitä mitään haittaakaan ole.Valöörit


Toinen tärkeä ydintaito on valöörit eli tummuus- tai valoisuusasteet. Valöörien hallinta on realismin ehdotonta ydintä, mutta tärkeä myöskin abstraktissa ilmaisussa. Valöörien avulla voidaan kuvata muotoa ja luoda teokseen syvyysvaikutelmaa, sekä kolmiulotteisen tilan tuntua. Valöörien hallintaa voi harjoitella esimerkiksi jäljentämällä mallin valööreita mahdollisimman uskollisesti. Toinen vaihtoehto on jäljentää mallista pelkkä valöörihierarkia käyttäen rajallista määrää valööreita. Asian ydin on se, että oppii maalaamaan valöörit niin, että ne synnyttää teokseen kolmiulotteisen muodon tuntua ja syvyyttä.
Valöörirajat


Valöörirajat liittyy luonnollisesti läheisesti valööreihin. Valöörirajojen avulla kuvataan myöskin muotoa ja syvyyttä. Rajoja on karkeasti kahdenlaisia. Teräviä ja pehmeitä. Sopiva terävien ja pehmeiden rajojen vaihtelu on tunnusomaista hyvälle maalaukselle.Ydintaitojen harjoittelua käytännössä


Seuraava video valaisee edellä mainittujen asioiden harjoittelua käytännössä. Videolla maalaan Kevin Murphyn Evolve-metodilla monokromaattisen tutkielman Beethoven veistoksesta. Tässä metodissa jäljennetään aiheesta vain valöörihierarkia. Lopputuloksen ei siis valööreiltaan kuulu vastata mallin valööreita. Se mitä mallista jäljennetään maalaukseen on mittasuhteet, muodot sekä valto ja varjot. Valot ja varjot täytetään ennaltamäärätyillä valööreilla, joita on neljä. Neljän päävalöörin lisäksi sekoitetaan niistä sopivat valöörit valöörirajojen työstämistä varten.Tämän harjoitustyön kohdalla valitsin liian monimutkaisen aiheen sekä käytettävissä olleeseen aikaan, että harjoituksen rajoituksiin nähden. Suositeltavaa onkin, vaikka olisit jo vähän kokeneempikin kuvataiteen harrastaja, käyttää riittävän yksinkertaista aihetta mallina, jotta voit tehdän sen yhdeltä istumalta eli alla primana. Tärkeämpää on osata maalata yksinkertainen aihe hyvin, kuin monimutkainen huonosti.


Terveisin,


Tuomas


PS. Haluaisitko oppia tekemään taidetta ilman osaamattomuuden pakkopaitaa? Taidekurssien kursseilla syvennymme kuvataiteen ydintaitojen hallintaan. Kun saat hyvän tuntuman kuvataiteen ehdottomiin perusteisiin, voit luoda hyviä teoksia tekniikasta ja tyylistä riippumatta. Alla näet abstrakteja maisemamaalauksia joissa on sovellettu kuvataiteen ydintaitoja. Kuten huomaat, millintarkan realismin harjoittelun ei tarvitse kahlita taiteellista ilmaisua. Päinvastoin realismin avulla pääsee vapaaksi osaamattomuuden rajoituksista, jolloin omien visioiden vapaa toteuttaminen tulee mahdolliseksi. Realismi voi olla päämäärä tai pelkkä polku lopulliseen tavoitteeseen. Kursseillamme maalaamme sekä, esittäviä, että abstrakteja teoksia.


Akryylimaalausia.