top of page

Myronista Marceliin

Kun tarkastelemme taiteen historiaa, on harvoin mahdollista yhdistää kaksi niin erilaista teosta kuin Myronin Diskobolos ja Marcel Duchampin Suihkulähde. Vaikka ne on luotu eri aikakausina ja eri taustalla, molemmat teokset heijastavat oman aikansa kulttuurisia ja esteettisiä arvoja.


Myronin Diskobolos: Klassisen Kreikan ihanne


Klassisen Kreikan aikana taide keskittyi usein ihanteelliseen kauneuteen ja ihmiskehon täydellisyyteen. Myronin Diskobolos, valmistettu noin 450 eaa., on veistetty kuvaamaan atleetin liikettä ja voimaa juuri ennen kiekon heittämistä. Se on mestarillinen esitys dynaamisesta liikkeestä, joka on pysäytetty kiveen.Kuva Rooman kansallismuseosta, Livioandronico2013. CC BY-SA 4.0


Myronin veistos heijastaa antiikin Kreikan yhteiskunnallista arvostusta kohti fyysistä täydellisyyttä ja harmoniaa. Se on samalla kunnianosoitus ihmiskehon kauneudelle ja atleettisille saavutuksille. Yllä olevassa kuvassa on Diskoboloksen roomalainen kopio noin vuodelta 140 jaa.Marcel Duchampin Suihkulähde: Perinteisen taiteen kyseenalaistaminen


Duchampin Suihkulähde, luotu 1917, on radikaalisti erilainen. Se ei ole perinteinen veistos vaan readymade – valmis esine, joka on otettu arkipäiväisestä ympäristöstään ja esitetty taiteena. Tässä tapauksessa se on posliininen pisuaari, jonka Duchamp allekirjoitti pseudonyymillä "R. Mutt".Duchampin teos kyseenalaistaa taiteen määritelmän ja roolin yhteiskunnassa. Se haastaa katsojan miettimään, mikä tekee esineestä "taidetta" ja kuka määrittelee sen arvon. Suihkulähteellä Duchamp ei vain esitellyt esinettä vaan myös ajatusta – ajatusta siitä, että taide ei ole vain materiaa, vaan siihen liittyy myös konteksti ja intentio.Vertailu: Kaksi manifestia taiteelle


Vaikka nämä kaksi teosta ovat eri aikakausilta ja eri tyylistä, ne molemmat esittävät manifestin siitä, mitä taide voisi ja pitäisi olla.


Myronin Diskobolos edustaa klassista pyrkimystä tekniseen taituruuteen, esteettiseen kauneuteen ja ihanteellisen muodon kuvaamiseen. Se on ylistys fyysiselle täydellisyydelle ja inhimilliselle saavutukselle.


Duchampin Suihkulähde, toisaalta, haastaa taiteen rajat. Se esittää kysymyksiä siitä, mikä on taiteen arvo, kuka määrittää sen, ja mistä taide voi löytyä.


Lopulta, vaikka Diskobolos ja Suihkulähde näyttävät olevan eri päissä taiteellista spektriä, ne molemmat haastavat meitä ajattelemaan ja tuntemaan, mikä on taiteen tehtävä: inspiroida vai provosoida, kuvastaa vai kyseenalaistaa?


Duchampin teos edustaa nykytaiteen nytkähdystä uudelle tasolle. Ylöspäin vai alaspäin? Sen päätät sinä. Entä onko tämän kaltainen katsojaa haastava nykytaide edennyt mihinkään Duchampin päivistä? Provosoivan ja perinteisiä arvoja kyseenalaistavan taiteen huippu saavutettiin luultavasti siinä kun tehtiin ensimmäinen näkymätön teos. Miten voisi tehdä jotain mikä olisi vielä enemmän ei mitään? Ei mihinkään ei voi lisätä enempää ei mitään. Tai jos keksit miten se on mahdollista voit luoda historiaa ja uuden täysin ainutlaatuisen taideteoksen.


Onko perinteisessä ilmaisussa sitten tapahtunut kehitystä? Se ei välttämättä ole klassisen taiteen tarkoituskaan. Tosin esittävässä taiteessa on kyllä havaittavissa tietty kehityskaari, joka liittyy keinoihin siirtää havaintoa tai mielikuvia kankaalle niin, että on päästy yhä todentuntuisempaan ilmaisuun. Silti monet ajattomista mestariteoksista ovat satoja vuosia vanhoja ja Diskoboloksen kaltaiset jopa tuhansia vuosia vanhoja. Klassisessa perinteessä ainutlaatuisuus ei ole ollut korkein ihanne ja jäljittely sekä suora kopiointi ovat olleet arvostettuja menetelmiä. Onneksi näin, nimittäin Myron Diskoboloksen alkuperäinen versio ei ole säilynyt, vaan sen kopiot.Klassinen taide : Ajattomia arvoja nykyajan maailmassa


Kun tarkastelemme taiteen historiaa, huomaamme erityisesti klassisen ajan teosten jättävän syvän vaikutuksen jälkipolville. Myronin Diskoboloksessa on ajatonta vetovoimaa, mutta miten on Marcelin suihkulähteen laita. Myronin veistos on elinvoimainen nyt vielä yli 2000:n vuoden jälkeen, mutta miten käy Marcelin teokselle. Tuleeko se kestämään aikaa vai onko se tavoitellun ajankohtaisuutensa vuoksi myös sidottu tiettyyn kohtaan ajanvirrassa? Monen mielestä se oli luultavasti kuollut jo syntyessään. Klassisessa taiteessa on kieltämättä jotain sellaista ajatonta voimaa, jota ei löydy kaikista taiteen tyyleistä. Mistä se johtuu?


Klassisen taiteen voima


Klassisen taiteen ihanteet, jotka ovat juurtuneet antiikin Kreikan ja Rooman kulttuureihin, ovat toimineet perustana monille myöhemmille taiteen liikkeille ja traditioille. Mutta mikä tekee näistä ihanteista tärkeitä ja ajankohtaisia myös nykypäivänä?


Täydellisyyden tavoittelu


Klassinen taide korosti usein ihanteellista kauneutta, täydellisyyden ja harmonian tavoittelua. Tämä näkyy erityisesti ihmiskehon esittämisessä, jossa korostettiin sopusuhtaista ja ihanteellista anatomiaa. Klassisen taiteen pyrkimys tekniseen mestaruuteen ja täydellisyyteen toimii edelleen inspiraationa taiteilijoille, jotka haluavat kehittää omaa käsityötaitoaan.


Universaalit teemat


Klassisen taiteen aiheet, kuten inhimilliset tunteet, sankaruus, tragedia ja rakkaus, ovat ajattomia ja yleismaailmallisia. Niiden käsittely antaa meille yhteyden menneisyyteen ja osoittaa, kuinka inhimilliset kokemukset ja tunteet ovat pysyneet samankaltaisina vuosisatojen ajan. Tällaiset teemat voivat auttaa nykytaiteilijoita luomaan teoksia, jotka puhuttelevat laajempaa yleisöä yli kulttuuri- ja aikarajojen.


Tasapaino ja harmonia


Klassisen taiteen yksi keskeisimmistä piirteistä on tasapainon ja harmonian tavoittelu. Oli kyse sitten arkkitehtuurista, kuvanveistosta tai maalauksesta, pyrkimys sopusointuiseen kokonaisuuteen oli ensisijaisen tärkeää. Tämä ihannointi voi toimia muistutuksena nykytaiteilijoille siitä, kuinka elementtien välisen harmonian ja yhtenäisyyden luominen voi johtaa syvällisempiin ja mieleenpainuvimpiin teoksiin.


Johtopäätös


Vaikka taide onkin jatkuvassa muutoksessa ja kehityksessä, klassisen taiteen ihanteiden arvostaminen ja ymmärtäminen voi tarjota nykytaiteilijoille vankan perustan ja inspiraation lähteen. Nämä ajattomat arvot ja periaatteet eivät vain muistuta meitä ihmiskunnan historian ja kulttuurin rikkaudesta, vaan ne voivat myös toimia kompassina nykytaiteilijoille, jotka pyrkivät luomaan teoksia, jotka ovat yhtä vaikuttavia ja merkityksellisiä kuin niiden klassiset edeltäjänsä.


Terveisin,


Okulaarinen tieteilijä

bottom of page