top of page

Peripateettinen aksiooma

Hei! Tässä artikkelissa kerron miten voit oppia piirtämään tai maalaamaan muistista ja mielikuvituksesta. Moni kuvataiteilija toivoo, että hänen taiteensa tulisi mahdollisimman paljon hänen omasta sisimmästään eli niin sanotusti omasta päästä. Miten tässä vaikeassa tehtävässä voi onnistua? Se on mahdollista peripateettisen aksiooman avulla.


Vaihekuva mielikuvitusmaalauksesta.

Mikä ihme on peripateettinen aksiooma?


Mikä ihme on peripateettinen aksiooma ja miten se liittyy kuvataiteeseen? Peripateettinen aksiooma on 1200-luvulla eläneen filosofin Tuomas Akvinolaisen lausuma, joka kuuluu seuraavasti: "Mielessä ei ole mitään sellaista, mitä ei ensin ole aistimuksessa." (lat. nihil est in intellectu quod non sit prius in sensu). Tämän periaatteen mukaan tieto saa alkunsa aistihavainnoista. Mutta miten tämä liittyy kuvataiteeseen?


Mielikuvitusmaalauksen vaiheita.


Peripateettisen aksiooman voima


Miten peripateettinen aksiooma liittyy kuvataiteeseen? Muotoilen periaatteen toisella tavalla. "Tyhjästä on paha nyhjästä." On siis mahdotonta kuvitella onnistuvansa luomaan hyvälaatuista taidetta ilman, että aivoihin on ensin tallennettu kuvataiteen kannalta oleellista aineistoa ja tietoa. Mutta miten tuota aineistoa tallennetaan aivoihin? Se tapahtuu piirtämällä ja maalaamalla havainnosta. TEE TÄMÄ TESTI Visuaalisen tiedon tallentaminen aivoihin täytyy tapahtua nimenomaan piirtämällä ja maalaamalla, passiivinen aistihavaintojen vastaanottaminen ei riitä. Lisäksi toistoja vaaditaan paljon. Voit testata asiaa. Kokeile piirtää vaikka omat kasvosi täysin ulkomuistista. Suurella todennäköisyydellä koet tehtävän todella vaikeaksi, vaikka olet nähnyt oman peilikuvasi lukemattomia kertoja. Voi tosin olla, että tarkka kuva on olemassa jossakin aivojesi uumenissa, mutta et saa yhteyttä siihen. Ja vaikka näkisit omat kasvot kirkkaana mielessäsi, osaatko siirtää tuon mielikuvan täsmällisesti paperille. Todennäköisesti et.


Ulkomuistista tai mielikuvituksesta piirtäminen on vaikeaa.

Ihmisen valmentamaton visuaalinen muisti on hämmästyttävän huono ollakseen hyödyllinen taiteen tekemisessä. Tämän huomaa myös piirtäessään havainnosta. Muistikuva näkemästään ehtii hämärtyä vain sinä lyhyenä aikana kun siirtää katseensa mallista piirustuspaperiin. Yksi pieni pään- ja silmien liike ja tarkka muistikuva on mennyttä. Onko tilanne siis toivoton? Ei ollenkaan.Näin kehität visuaalistamuistiasi


Visuaalista muistia on mahdollista kehittää ja se tapahtuu piirtämällä ja maalaamalla havainnosta. Samalla saat tallennettua visuaalista aineistoa myös pitkäkestoiseen muistiisi. Tässä toteutuu peripaattinen aksiooma. Kuvataiteen kannalta tärkeä tieto omaksutaan aistihavaintojen kautta. Kyse on piirtäen ja maalaten tapahtuvasta empiirisestä tutkimuksesta. Vain tutkimalla havaintoja huolellisesti, saa niistä muodostettua riittävän vahvoja muistijälkiä omiin aivoihinsa. Mallin nopea vilkaisu ei auta. Asian äärelle pitää pysähtyä ja keskittyä todella siihen mitä näkee.


Havaintomaalaus

Harjaantunut tekijä pystyy pelkästään jo optisesti tutkimalla painamaan asioita mieleensä, mutta vielä tehokkaampaa se on jos havainnoistaan tekee muistiinpanoja. Muistiinpanot tehdään piirtämällä tai maalaamalla. Säännöllinen harjoittelu on välttämätöntä.


Tämä on perinteinen tapa ottaa kuvataiteen tärkeimmät periaatteet ja menetelmät hyvin haltuun. Kun olet piirtänyt ja maalannut tarpeeksi paljon havainnosta, on pääsi lopulta pullollaan kuvataiteen kannalta hyödyllistä materiaalia. Ammentamalla tästä aivojesi kuvapoolista, voit onnistua luomaan vaikuttavia teoksia niin sanotusti omasta päästäsi.Muista kuitenkin ettei silminnähtävien referenssien käyttö ole missään vaiheessa synti. Oleellisinta on, että syntyy hyvä taideteos. Kyseessä on sen verran haasteellinen tavoite, että kannattaa suosiolla ottaa kaikki apukeinot käyttöön. Niin ammattilaisetkin tekevät.


Havainnon empiiristä tutkimista piirtäen.

Opi lisää kuvataiteen voimaperiaatteita

Peripateettinen aksiooma ja empirismi ovat äärimmäisen tärkeitä kuvataiteen periaatteita, mutta näiden lisäksi on paljon muutakin opittavaa. Olemme Taidekoulu Tuimalassa tehneet töitä kuin hullut löytääksemme tehokkaita tapoja opettaa kuvataiteen ydinperiaatteita. Tämän kovan työnteon, harjoittelun, tutkimustyön ja opiskelun tuloksena onkin syntynyt jo monta verkkokurssia. Jos olet kiinnostunut saamaan hyviä työkaluja itseilmaisuun ja taiteen tekemiseen, olet lämpimästi tervetullut kursseillemme! Kurssit löydät osoitteesta www.taidekoulutuimala.fi


Terveisin,


Tuomas

Opmerkingen


bottom of page