top of page

Suomalaisia taidekouluja

Hei! Tämän artikkelin tarkoitus on koota yhteen, joitakin suomalaisia taidekouluja niitä varten, jotka ovat kiinnostuneita harjoittelemaan taiteen tekemistä ohjatusti. Jätän kansalaisopistot väliin, koska se on varsin ilmeinen vaihtoehto.


Tuomas Tuimala pitää oppituntia pään piirtämisestä.

Taidekoulutus Suomessa


Taidekoulutuksen suhteen tilanne on Suomessa melko hyvä, mitä tulee kivijalkakouluihin. Verkko-opetuksessa vallitsee kuitenkin vielä melkoinen tyhjiö, mutta kyllä silläkin saralla pientä edistystä on havaittavissa. Toistaiseksi johtava toimija kuvataiteen verkko-opetuksessa on Taidekoulu Tuimala. Taidekoulu Tuimala onkin alan pioneeri Suomessa ja ollut tuomassa ensimmäisten joukossa taideopetusta nettiin. Ulkomailla kuvataiteen verkko-opetus on sen sijaan ollut täysin arkipäivää jo pitkään. Taidekoulu Tuimala on toiminut vuodesta 2016 lähtien. Alussa se tunnettiin nimellä Taidekurssit. Jos haluat tietää lisää Taidekoulu Tuimalasta, vieraile tässä osoitteessa: www.taidekoulutuimala.fi


Taidekoulu Tuimalassa arvostetaan korkeita standardeja.

Hera Helsinki


Hera eli Helsinki Atelier of Representational Art on Helsingissä toimiva klassisen kuvataiteen koulu. Nettisivuillaan koulu kuvailee tarkoitustaan seuraavasti:


"Helsinki Atelier of Representational Artin tarkoituksena on edistää klassisen kuvataiteen säilymistä ja opettamista Suomessa. Tämä onnistuu parhaiten jakamalla tietoa ja opettamalla. Haluamme Herassa myös elvyttää ateljeetyöskentelyn perinnettä Suomessa.

Tarjoamme opastusta, arviointia sekä tekniikkakursseja ja ateljeetyöskentelyä kuvataiteen alalla."


Tällaiselle koululle on olemassa todellinen tarve. Moni kuvataiteesta kiinnostunut haluaisi oppia oikeasti piirtämään ja maalaamaan. Tilanne on kuitenkin ollut pitkään se, että vapaata itseilmaisua korostava yleinen ilmapiiri vaikuttaa tarjolla olevassa taideopetuksessa. Kuvataiteen tärkeimpiä perusperiaatteita ja menetelmiä ei monet tahot välttämättä opeta järjestelmällisesti ja päämäärätietoisesti. Heran etusivulla todetaan varsin osuvasti "Monissa taidekouluissa ei enää opi maalaamaan ja piirtämään – me Herassa ajattelimme omalta osaltamme korjata tätä tilannetta!"


Heralla on hieno tavoite ja osittain samasta syystä olen itsekin päätynyt opettamaan kuvataidetta. Kuvataiteeseen perinteisesti kuulunut korkean tason käsityötaito on usein modernissa taiteessa se tärkeä puuttuva palanen. Moni taiteentekijä tyylisuunnasta riippumatta voisi viedä taiteensa seuraavalle tasolle yksinkertaisesti harjoittelemalla klassisia perustekniikoita ja -periaatteita.


Lisää tietoa Herasta löydät osoitteesta www.herahelsinki.fiAteljee Espoo


Ateljee Espoo kertoo toiminnastaan seuraavasti: "Ateljee Espoo tarjoaa korkeatasoista klassisen kuvataiteen lähiopetusta pääkaupunkiseudulla sekä verkko-opetusta ja intensiivikursseja ympäri Suomea. Opettajamme ovat suomalaisia, maailman merkittävimmistä realistisen taiteen akatemioista valmistuneita sekä niissä opettaneita ammattikuvataitelijoita."


Osuvasti kiteytetty! En ole itse opiskellut Ateljee Espoon kursseilla, mutta sekä opettajien että oppilaiden työt puhuvat puolestaan. Ateljee Espoo tosiaan tarjoaa korkeatasoista klassisen kuvataiteen opetusta. Lisää tietoa koulusta, sen opettajista ja kursseista löydät osoitteesta: https://ateljee-espoo.comAteljee Neva


Ateljee Neva on helsinkiläinen klassinen taidekoulu, joka omien sanojensa mukaan "antaa kuvataideopetusta Repin-Instituutin hengessä". Koulun opettajat ovat saaneet klassisen taidekoulutuksen Pietarin taideakatemiassa. Ateljee Nevassa pääset tutustumaan vanhojen mestareiden salaisuuksiin, opit piirtämistä, maalaamista ja anatomiaa.


Opettajat, jotka ovat saaneet valmennusta venäläisten standardien mukaan täytyy olla hyviä. Heidän teostensa katselu herättää minussa ajatuksen: "Pitäisi itsekin opetella maalaamaan".

Jos asuisin lähellä koulua, kävisin siellä luultavasti opiskelemassa klassista piirtämistä.

Kouluun voit tutustua osoitteessa www.ateljeeneva.comRepin-instituutti


Koulu kertoo tavoitteestaan seuraavasti "Repin-instituutin kuvataidekoulutuksen tavoitteena on välittää klassisen taiteen opetuksen menetelmiä visuaalisten alojen ammattilaisille ja taiteen opiskelijoille."


Instituutin koulutuksesta mainitaan, että "Repin-instituutin kuvataidekoulutus Kotkassa keskittyy klassisen maalaustaiteen ja piirustuksen sekä plastisen anatomian, perspektiivin ja sommittelun opetukseen. Opetus antaa opiskelijoille kattavat perustiedot visuaalisten alojen ammattilaisen välttämättömistä taidoista."


Äärimmäisen tärkeitä asioita, jotka jokaisen taiteilijan olisi hyvä ottaa haltuun.

Koulussa opit siis klassista akateemista metodia rakenteellisesta näkökulmasta. Figuratiivisen taiteen tekijänä arvostan heidän lähestymistapaansa. Lue lisää Repin-instituutista: https://repininstituutti.fiRaaseporin klassinen piirustus- ja maalauskoulu (Studio Daniel Enckell)


Koulu kuvailee itseään seuraavin sanoin: "Tutustumme klassisen kuvataiteen lainalaisuuksiin ja harjoittelemme kuvaamaan ihmistä ja sen ympäristöä paperille sekä väreillä kankaalle. Koulusta saaduut tiedot ja taidot auttavat osallistujaa kehittämään piirustus- ja maalaustaitojaan. Yhdessä opettajan kanssa luodaan oppilaalle henkilökohtainen työsuunnitelma. Jokainen työskentelee omassa tahdissaan, omaa lähtökohtaa huomioiden."


Koulun opettaja Daniel Enckell on muun muassa hakenut edistyneempää oppia norjalaiselta Kitsch-mestarilta Odd Nerdrumilta. Tämä fakta jo yksinään herättää kiinnostuksen koulua kohtaan.
Entä modernin taiteen opiskelu?


Esittelemäni koulut opettavat kuvataidetta klassisen taiteen näkökulmasta. Mutta entä jos tavoitteesi on tehdä ei-esittävää, ei-perinteistä tai ei-realistista taidetta? Sopiiko nämä koulut silloin sinulle? Ehdottomasti! Kun opit kuvataiteen tärkeimmät perusperiaatteet ja -menetelmät, tulee itseilmaisuusi enemmän vapautta. Miten niin? Koska tekninen osaamattomuus ja tiedon puute ovat varsin rajoittavia tekijöitä. Voit ilmaista omia sisäisiä visioitasi vain siinä määrin kuin sinulla on osaamista. Muuten onnistuminen on enemmän sattuman varassa.


Liisa Tuimalan abstrakti teos.

Ei toki ole väärin tehdä taidetta sattumanvaraisesti ja niin sanotusti pelkällä intuitiolla, mutta on selvää, että aidosta teknisestä osaamisesta ja käsityötaidosta on valtavasti hyötyä taiteen tekemisessä. Ymmärrän toki jos olet vannoutunut modernismin kannattaja, joka haluaa irrottautua kaikista perinteisen ilmaisun kahleista. Valinta on luonnollisesti sinun, mutta ymmärräthän, että koulu tai kurssi joka sivuuttaa tekniikan ja käsityötaidon, voi lähinnä antaa vain inspiraatiota. Joka tapauksessa on hyvä olla selvillä erilaisista vaihtoehdoista ja mitä niillä on tarjottavana. Klassinen kuvataideopetus on hyvä alku olipa lopullinen päämäärä taiteilijana mikä tahansa.


Listaan seuraavaksi tähän joitakin löytämiäni modernin taiteen kouluja. Koulujen opetus saattaa sisältää myös perinteisiä tekniikoita ja periaatteita, mutta perusluonteeltaan ja -ilmapiiriltään ne poikkeavat ateljeeopetuksesta ja klassisista perinteistä.Tutustu myös ammattikorkeakoulujen kuvataideopetukseen ja yksityisten taiteilijoiden omiin kursseihin.


Yhteenveto


Hienoa, että opetusta on tarjolla monipuolisesti. Jokainen löytää varmasti itselleen sopivan vaihtoehdon. Entä kumpaan kategoriaan Taidekoulu Tuimala sijoittuu? Klassinen vai moderni? Painopisteemme on selkeästi klassisessa esittävässä taiteessa, mutta emme ole täysin sivuuttaneet abstraktimpaa ilmaisua.


Koen itse kuvataiteen niin, että kaikki taide on abstraktia, mutta vain abstraktion taso vaihtelee. Tämän perustelen niin, että olipa teos kuinka realistinen tahansa ei se kuitenkaan elä ja hengitä niin kuin todellinen ihminen tai luonto. Kaikkein hyperrealistisinkin teos on lopulta vain pelkistys elävästä todellisuudesta.


Tuomas Tuimalan kipsipiirustus.

Koen kaikkein mielekkäimmäksi tavaksi opettaa kuvien tekemistä tavalla, jossa on objektiivisia standardeja. Silloin tekniikoista tulee aidosti opetettavia ja oppilaan edistymistä voi arvioida järkevästi. Kun opetukseen tulee mukaan henkilökohtaiset mielipiteet ja mieltymykset, ei tekninen opetus ole kovin vahvalla pohjalla. Mutta jos tavoitteet ovat selkeitä on ne helpompi saavuttaa. Taiteilija joka oppii jäljentämään havaintoa tarkasti voi myös siirtää mielessään olevat mielikuvat paperille tai kankaalle tarkasti. Osaamattomuus on yksi vapaan ilmaisun isoimmista esteistä. Siksi Taidekoulu Tuimalan opetus perustuu perinteisiin standardeihin.


Terveisin,


Tuomas

Comments


bottom of page