top of page

Taidesanastoa


Mitä tarkoittavat grisaille, laseeraus, paspartuuri ja muut taiteen sanakummajaiset? Lukaise Taidesanasto ja mysteerit selviävät.】 A

ABSTRAKTI Käsitteellinen, ajatuksellinen, ei-esittävä

ABSTRAHOINTI Kuva-aiheen pelkistäminen niin, että se muuttuu ei-esittäväksi eli abstraktiksi

ABSURDI Järjenvastainen, mieletön, mahdoton

AKRYYLI Synteettinen, nopeasti kuivuva ja kellastumaton maali, joka kehitettiin 1960-luvulla

AKVARELLI Vesivärimaalaus, joka tehdään useimmiten kostutetulle paperille

ALLA PRIMA ‘Yhdellä kertaa’. Kertamaalaus eli teos, joka on tehty yhdellä maalauskerralla.

ALUSMAALAUS Kerroksittain tehdyn maalauksen ensimmäinen värikerros.

ART NOUVEAU / JUGEND ‘Uusi taide’, jugendtyyli, oli Euroopassa 1880-vallitseva taiteen tyylisuunta

ASYMMETRIA Symmetrian puute, epäsymmetria

ATELJEE Taiteilijan työhuone

AUTENTTINEN Aito, todenperäinen, väärentämätön, luotettava

AVANT GARDE Kokeileva, uraauurtava tai rajoja rikkova taidesuuntaus

B, C, D


BAROKKI Mahtipontinen tyylisuuntaus kuvaamataiteissa ja musiikissa 1600-luvulta 1750-luvulle】 E, F


ESTETIIKKA Filosofian osa-alue, joka tutkii kauneutta. Taideteoksessa tutkimuksen kohteena voivat olla esimerkiksi symmetrisyys, rytmi, tasapaino ja kolmiulotteisuus.

EXPANDISMI Taideteoksen tekotapa, jossa teos laajenee yksityiskohdista suurempaan kokonaisuuteen. Teoksen lopullinen muoto paljastuu vasta tekemisen myötä. Expandistiset teokset ovat usein ei-esittäviä, ja niiden tekijät luovat teoksia henkisenä harjoituksena.

FIKSATIIVI Värihiukkasia sitova kiinneaine tai kiinnite. Fiksatiivi on suihkutettava aine, joka kiinnittää eli fiksoi esimerkiksi hiili-, lyijykynä- tai pastellityön ja estää piirtojäljen leviämisen.

FUTURISMI 1900-luvun alussa syntynyt taidesuuntaus, joka ihannoi kaikkea uutta, kuten modernia tekniikkaa. Futurismi pyrki hylkäämään vanhat perinteet.

】 G, H


GUASSI Guassiväreillä tehty vesivärimaalaus. Guassivärit ovat vesiliukoisia, runsaspigmenttisiä värejä.

GRAFIIKKA Piirros- ja painatustaide, jossa painettava kuva kaiverretaan painolaatalle kuten puulevylle

GRISAILLE Harmaasävyinen alusmaalaus, joka esittää valöörit ja maalattavan aiheen keskeiset muodot. Grisaille on kuin mustavalkokuva, jonka päälle maalataan seuraavia värikerroksia.

HARMONIA Sopusuhtaisuus, sopusointu

】 I, J

IMPRESSIONISMI 1800-luvun loppupuolella kehittynyt taidesuunta, jossa perinteiset tekniikat eivät olleet keskiössä. Impressionistiset taiteilijat pyrkivät kuvaamaan vaikutelman eli impression tietystä hetkestä, jolloin tekninen tarkkuus jäi sivualalle

IMPRIMITUURI Pohjasävy, jolla maalauspohja sävytetään ennen maalauksen varsinaista aloittamista.

INSTALLAATIO Esineistä, laitteista tai materiaaleista koostuva taideteos. Installaatiot rakennetaan eli installoidaan johonkin tiettyyn paikkaan tai tilaan. Teoksessa voidaan käyttää hyväksi myös tilan ominaisuuksia, ääntä, videokuvaa ym.

】 K, L


KOLLAASI Taideteos tai teosten kokonaisuus, joka on luotu eri osia tai kappaleita yhdistämällä

KULTAINEN LEIKKAUS / KULTAINEN SUHDE Kultainen leikkaus / kultainen suhde syntyy jaettaessa jana kahteen osaan siten, että pidemmän osan suhde lyhyempään osaan on sama kuin koko janan suhde pidempään osaan. Kultaista leikkausta käytetään sommittelun apuna taiteessa, sillä muodot joissa suhde esiintyy, koetaan esteettisesti miellyttäviksi. Kultainen suhde esiintyy mm. luonnossa ja geometrisissa kuvioissa.

KÄSITETAIDE Eri tekniikoita yhdistelevä taiteen ala, jossa pääpaino on teoksen merkityssisällössä

LASEERAUS Maalaaminen läpikuultavilla väreillä, läpikuultava värikerros

LAVEERAUS Ohuella vesiliukoisella värillä maalattu läpikuultava värikerros

】 M, N

MINIMALISMI Taidesuunta, jossa käytetään äärimmäisen pelkistettyjä ilmaisumuotoja

NAIVISMI Taidesuunta, joka korostaa lapsekkuutta ja vilpittömyyttä. Naivistiset taiteilijat ovat pääsääntöisesti itseoppineita. Naivismissa käytetään myös tarkoituksellisesti osaamattomilta vaikuttavia ilmaisukeinoja. Naivistiselle tyylille omanaista on unenomaisuus, värikkyys, runsaat yksityiskohdat ja epärealistiset hahmot

NATURALISMI Taiteen suuntaus, joka tavoittelee äärimmäisen realistista todellisuuden kuvaamista. Vallitsi erityisesti 1800- ja 1900-lukujen vaihteessa.

】 O, P, Q

PALETTI Kädessä pidettä levy tai lautanen, jossa maalari sekoittaa värejä maalatessa

PALETTIVEITSI Veitsenkaltainen työväline, jolla maalari sekoittaa värejä paletilla

PASPARTUURI Kehystämisessä käytetty pahvi, jossa on keskellä aukko kuvaa varten

PASTELLI Paperille tehty väriliitumaalaus

PERSPEKTIIVI Perspektiivistä puhuttaessa tarkoitetaan usein ilmiötä, jossa kauempana oleva esine näyttää pienemmältä kuin lähellä oleva esine. Taiteessa perspektiivillä tarkoitetaan menetelmiä, joilla kaksiulotteiselle pinnalle luodaan syvyysvaikutelma.

】 R, S

STRUKTUURI Rakenne

SURREALISMI Taidesuuntaus, jonka lähtökohtana ovat unet ja alitajunta. Surrealismille on tyypillistä epätodelliset kuvat, unenomaiset tunnelmat ja omalaatuiset tilan ja ajan kuvaukset

SYMBOLISMI 1800-luvun lopulla Ranskassa syntynyt taidesuuntaus, joka pyrki vertauskuvalliseen ja symboliseen esitystapaan

SYMMETRIA Tasasuhtaisuus. Kun esineen molemmat puolet ovat toistensa peilikuvat, esineen sanotaan olevan täysin symmetrinen.

】 T, U

TEMPERA Väriaine, joka on tehty läpikuultamattomista väriaineista. Temperavärien sideaineena on esim. öljyemulsio, vaha, hunaja tai munankeltuainen. Myös valmista temperamaalausta kutsutaan temperaksi.

TRIPTYYKKI Kolme erillistä maalausta, jotka muodostavat yhdessä kokonaisuuden

TÄRPÄTTI Liuotin, jota käytetään öljyvärien ohentamiseen

UNIIKKI Ainoa laatuaan. Teos, jota on vain yksi kappale

】 V, W

VALÖÖRI Värin tummuusaste

VERNISSA Maalausten viimeistelyyn käytetty aine, joka muodostaa kuivuessaan maalauksen pinnalle kovan ja läpinäkyvän kalvon. Vernissa suojaa maalausta ja antaa sille tasaisen kiillon. Vernissa sisältää öljyä ja hartseja

VERTIKAALI Pysty, pystysuora tai pystysuuntainen. Pystysuora viiva

】 X, Y, Z

】 Å, Ä, Ö


Terveisin,

Tuomasbottom of page